Redactie - 20 november 2017

Schneider Electric komt met beloftes na VN-klimaattop

Schneider Electric komt met beloftes na VN-klimaattop image

Schneider Electric meldt in te spelen op de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering. Tijdens de VN-klimaattop COP23 versterkt de organisatie zijn voornemens om tegen 2030 emissieneutraal te zijn.  De duurzaamheidsinspanningen van Schneider Electric zijn in lijn met de ambities van COP23 en omvatten de volgende thema’s:

Wat goed is voor het klimaat is goed voor de economie: de wereldwijde behoefte aan investeringen in de infrastructuur – transport, energie, water en stedelijke ontwikkeling – gedurende de komende 15 jaar is geschat op 6.000 miljard US dollar per jaar, terwijl 270 miljard dollar op jaarbasis al voldoende zou zijn om een infrastructuur met een lage CO2-uitstoot te ontwikkelen. Schneider Electric heeft de Science-Based Targets geïntroduceerd om bedrijven en zichzelf te helpen profiteren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van energie;

Toegang tot energie zekerstellen: de strijd tegen klimaatverandering heeft alleen effect als rekening wordt gehouden met de behoeften van 2,3 miljard mensen die slechte toegang hebben tot energie. Schneider Electric bevordert toegang tot energie en steunt een fonds – Energy Access Ventures – dat in groeiende ondernemingen in Sub-Sahara Afrika investeert en het gebrek aan energie in de regio aanpakt met nieuwe technologie en innovatieve bedrijfsmodellen: er is 54,4 miljoen euro toegezegd om elektriciteit te leveren aan 1 miljoen mensen tegen 2020;

Nieuwe oplossingen voor energiezuinige, leefbare en duurzamere steden: een duurzame stad is voor Schneider Electric een stedelijk centrum waar infrastructuur en energie hand in hand gaan. Dankzij het EcoStruxure-concept van Schneider Electric kan het bedrijf samen met zijn partners en klanten een nieuwe wereld van energie inluiden, die meer elektrisch, gedigitaliseerd, koolstofvrij en gedecentraliseerd is. Schneider Electric gebruikt ook zijn EcoStruxure-oplossingen om eigen gebouwen en datacenters zuiniger en winstgevender te maken;

Koolstofprijzen: de invoering van robuuste, heldere en voorspelbare koolstofprijsmechanismen is essentieel om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze mechanismen houden rekening met de specifieke kenmerken van verschillende regio’s en het ambitieuze langetermijnbeleid voor emissiearme oplossingen en innovatie. Schneider Electric heeft al een interne koolstofprijs aangenomen als onderdeel van verschillende programma's om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen, waaronder: vaststelling van ambitieuze energie-efficiëntiedoelstellingen, introductie van duurzame energieprojecten, optimalisatie van logistieke operaties, zoals transportroutes en opvullingspercentages en eco-ontwerp van zijn producten op basis van emissieoverwegingen;

Bewustwording over duurzaamheid is cruciaal om de wereld groener te maken: om de klimaatverandering succesvol aan te pakken moeten we gedrag in de samenleving aanpakken en veranderen. Schneider Electric en zijn stichting – beschermd door Stichting de France – streven naar een wereldwijde bewustwording onder werknemers, klanten, partners en aandeelhouders. Het doel is om te laten zien dat creativiteit en innovatie belangrijk zijn bij versnelde veranderingstrajecten en het grote publiek aanzetten tot creativiteit.

Schneider Electric ontwikkelt ook tools zoals de Footprint Calculator waarmee gebruikers o.a. hun vraag naar natuurlijke hulpbronnen kunnen meten;

Belang van gendergelijkheid voor energietransitie: onder het voorzitterschap van Fiji op COP23 wordt aandacht besteed aan de onevenredige kwetsbaarheid van vrouwen en de manieren om hen meer flexibiliteit te bieden. Schneider Electric ondersteunt trainings- en ondernemerschapsprogramma's voor vrouwen en heeft voor 2017 als doel om 85 procent van zijn werknemers te laten werken in landen waar zij een gelijke beloningsbeleid voor mannen en vrouwen hanteren.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!