Witold Kepinski - 22 januari 2018

Enable U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten helpen overheden met Blockchain

Enable U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten helpen overheden met Blockchain image

De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten willen overheden helpen om met behulp van Blockchaintechnologie concrete samenhangende oplossingen te organiseren en gecontroleerde transacties met burgers uit te kunnen voeren. Waarbij de burger de regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling. ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en blockchaintechnologie.

De digitalisering binnen de overheid heeft zich de afgelopen jaren sterk gericht op het werk van overheidsfunctionarissen zelf. Vaak werden in het verleden organisaties opgericht om data te verzamelen en te beheren. De burger moest dan langs verschillende instanties om vanuit deze data informatie op te kunnen halen.

Door de komst van internet, open data en een intensivering van de participatiesamenleving, waarbij burgers steeds meer zelf kunnen en moeten gaan doen, wordt het nadenken over het anders organiseren van informatie steeds belangrijker.

Technologische ontwikkelingen als Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met informatie omgaan. Er wordt veel geschreven over dit onderwerp, de lezer in verwarring achterlatend. Wat is Blockchain überhaupt? Wat is de meerwaarde hiervan voor burgers en overheidsorganisaties? En hoe kunnen burgers en overheidsorganisaties op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchain?

Kosten pilot

Vanaf circa EUR 10.000,- is een pilot mogelijk.  De uiteindelijk kosten hangen samen met onder meer de complexiteit van de vraag en van de omgeving. De maximale doorlooptijd van een pilot is 3 maanden.

Voor wie

De pilots zijn bedoeld voor overheidsorganisaties die digitaal werken verder willen professionaliseren en nadrukkelijk willen gaan sturen op betrouwbaarheid en verificatie van informatie met behulp van blockchaintechnologie.

Pilotstarter: Op de pilotstarter van de VNG staat dit initiatief vermeld: Zie https://depilotstarter.vng.nl/projecten/verminderen-administratieve-lasten/drie-blockchainpilots-1-verhuisbericht-2-grip-op

Uiterlijke aanmelddatum voor een of meerdere pilots is 30 maart 2018.

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023
ALSO BN start week 21

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!