Witold Kepinski - 14 juni 2018

Privacy Baseline in NORA-wiki

Sinds juni 2018 bevat NORA - voor het eerst - een instrument voor privacy, en – ook voor het eerst - een product van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het betreft de Privacy Baseline, ontwikkeld door het CIP netwerk.

NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, heeft samenwerking gezocht met het CIP, het Centrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming, om meer invulling te geven aan het thema 'privacy'. Als eerste resultaat is nu de succesvolle Privacy Baseline van CIP geschikt gemaakt voor publicatie in de NORA-Wiki.

De Privacy Baseline vat de privacywetgeving (de AVG) samen in 13 principes en geeft praktische aanwijzingen voor realisatie in organisaties, primair binnen de Nederlandse overheid. Door de modulaire opzet en indeling in principes die van belang zijn voor Beleid, Uitvoering en Control kun je deelverzamelingen maken van normen die van belang zijn voor een specifieke rol of functie. De kernwaarden van de AVG worden zo inzichtelijker gemaakt.

NORA online (de NORA-wiki) bevat inzichtelijke en hanteerbare kaders, bestaande afspraken, principes, standaarden en bouwstenen. Met de toevoeging van de Privacy Baseline voegt NORA een nieuw element toe aan de ondersteuning van overheidsorganisaties bij het inrichten van de informatiehuishouding.

CIP en NORA zijn verheugd over deze eerste stap in de samenwerking en werken aan meer: ook voor het onderwerp informatiebeveiliging zullen de komende maanden CIP-normenkaders ontsloten worden via noraonline.nl.

Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023 Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023
NTT BN start 31-5 TM 14-5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!