Witold Kepinski - 07 juli 2018

Boncode maakt kwaliteitsmeting OutSystems applicaties mogelijk

Boncode maakt kwaliteitsmeting OutSystems applicaties mogelijk image

Boncode, specialist in het meten en optimaliseren van softwarekwaliteit, biedt vanaf heden de mogelijkheid om de technische kwaliteit van in OutSystems ontwikkelde applicaties inzichtelijk te maken. Hiertoe ontwikkelde het IT-bedrijf samen met partners, klanten en OutSystems nieuwe tooling.

Steeds meer bedrijven kiezen voor OutSystems als platform om hun strategische applicaties te ontwikkelen. Het platform kent immers een korte time-to-market, gebruikersgemak en lage aanvangsinvesteringen in licenties. “Klanten geven aan behoefte te hebben aan inzicht in het rendement van hun ontwikkelteams en de toekomstbestendigheid van de met OutSystems ontwikkelde applicaties. Code reviewing alleen dekt die behoefte niet af en is bovendien arbeidsintensief. Klanten willen factbased informatie en trends in alle stadia van een ontwikkeltraject, aldus Harm Garvelink (foto), Director Sales and Business Development, bij Boncode.“

De door Boncode ontwikkelde tooling maakt het mogelijk om, naast het doormeten van traditionele maatwerkomgevingen in bijvoorbeeld Java en .Net, nu ook de kwaliteit van low code omgevingen inzichtelijk te maken in een dashboard. De tooling meet op gangbare aspecten als volume, duplicatie en complexiteit en analyseert in hoeverre ontwikkelaars zich houden aan de best practices van OutSystems zelf. De aangeleverde bevindingen en aanbevelingen stellen klanten in staat om het OutSystems platform optimaal te gebruiken en daarmee hun business de vruchten te laten plukken van de low code belofte.

WK

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!