Martijn Kregting - 27 juni 2022

TomTom benoemt twee nieuwe commissarissen

TomTom benoemt twee nieuwe commissarissen image

TomTom heeft tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 juni de benoeming aangekondigd van Marili ’t Hooft-Bolle en Gemma Postlethwaite als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.

’t Hooft-Bolle is benoemd voor een termijn tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027. Zij zal optreden als voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Selectie- & Benoemingscommissie.

De benoeming van Postlethwaite gaat in op 1 oktober 2022 en loopt in principe tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027. Postlethwaite wordt per oktober ook lid van de Auditcommissie.

De aandeelhouders stemden bijna unaniem voor de twee benoemingen, zo laat TomTom weten. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit vier leden: Derk Haank (voorzitter), Jack de Kreij (vice-voorzitter), Michael Rhodin, Marili ’t Hooft-Bolle - en per 1 oktober 2022 met Gemma Postlethwaite uit vijf leden.

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!