Witold Kepinski - 23 maart 2023

Megan Clarken en Ulrica Fearn worden lid RvB Capgemini

Megan Clarken en Ulrica Fearn worden lid RvB Capgemini image

De Raad van Bestuur van Capgemini heeft Megan Clarken en Ulrica Fearn benoemt als leden van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Deze voorstellen sluiten aan bij de ambitie van de Raad om de diversiteit van zijn profielen te verrijken, in het bijzonder op het gebied van internationale diversificatie, en om zijn sectorexpertise te verdiepen.

Megan Clarken, een Nieuw-Zeelandse staatsburger, is CEO van een wereldwijd technologiebedrijf dat actief is in commerciële media. Ze heeft gedurende haar hele carrière een stevige expertise opgebouwd in technologie, data en digitale transformatie, evenals ervaring in de media- en retailsector. Ze zal ook haar expertise op het gebied van inclusie en diversiteit, evenals haar kennis van de markten in de VS en Azië-Pacific, aan de Raad toevoegen.

Ulrica Fearn, een Zweeds staatsburger, heeft gedurende haar hele carrière een sterke financiële expertise verworven vanuit meerdere senior posities in toonaangevende internationale bedrijven in de energie-, telecommunicatie- en consumentengoederen- en detailhandelsectoren, allemaal industrieën die gebruikmaken van technologie als onderdeel van hun duurzame transformatie reis.

De Raad van Bestuur beschouwt Megan Clarken en Ulrica Fearn als onafhankelijk overeenkomstig de criteria van de AFEP-MEDEF Code waarnaar de Vennootschap verwijst.

Xiaoqun Clever heeft de wens uitgesproken haar ambtstermijn niet te verlengen. Tanja Rueckert heeft, als gevolg van een wijziging in haar verantwoordelijkheden binnen Bosch, besloten om terug te treden uit de Raad van Bestuur, met ingang van het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2023.

De Raad van Bestuur dankt Xiaoqun Clever en mevrouw Tanja Rueckert hartelijk voor hun respectievelijke bijdragen aan het werk van de Raad en zijn comités tijdens hun mandaat.

Uitgaande van de goedkeuring van deze besluiten door de Algemene Vergadering van 16 mei 2023, zou de samenstelling van de Raad van Bestuur dus 15 bestuurders tellen, waaronder twee bestuurders die werknemers vertegenwoordigen en één bestuurder die werknemers-aandeelhouders vertegenwoordigt. 83% van de leden zal onafhankelijk zijn , 40% zal internationale profielen hebben en 42% zal vrouw zijn.

Cloudian BW - week 11/12-2023 NTT BW start 31-5 TM 14-6
NTT BN start 31-5 TM 14-5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!