Witold Kepinski - 07 juni 2023

Marketeers zeggen dat generatieve AI hun rol verandert

Salesforce ondervroeg meer dan 1000 marketeers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, en concludeert dat 51% op dit moment generatieve AI gebruikt**. Nog eens 22% is van plan dit zeer binnenkort te gaan gebruiken, in totaal dus bijna driekwart van de marketeers. Toch zegt meer dan een derde (39%) dat ze niet weten hoe ze generatieve AI veilig kunnen gebruiken. Ze maken zich zorgen over de nauwkeurigheid van AI en geven aan dat er behoefte is aan menselijk toezicht, een goede training en betrouwbare klantgegevens, om de technologie effectief in te zetten op het werk.

Marketeers zeggen dat generatieve AI hun rol verandert image

Van personalisatie tot productiviteit - marketeers zeggen dat generatieve AI hun rol verandert

Marketeers die generatieve AI gebruiken, richten zich nu al op de basis, zoals contentcreatie (76%) en het schrijven van teksten (76%). Maar velen zien een grondige herziening van hun werk in het verschiet: 53% zegt dat generatieve AI een 'game changer' is. Respondenten noemen als redenen hiervoor onder andere het vermogen om de manier te veranderen waarop ze gegevens analyseren, het personaliseren van de inhoud van berichten, het opzetten van marketingcampagnes en het opstellen/optimaliseren van SEO strategieën.
Met generatieve AI verwachten marketeers ook tijd te besparen en zich te kunnen richten op meer strategisch werk:

  • 71% zegt dat generatieve AI drukke werkschema’s zal verminderen.
  • 71% zegt dat generatieve AI hen in staat zal stellen zich te richten op meer strategisch werk.
  • Feitelijk schatten ze in dat generatieve AI hen meer dan vijf uur per week zal besparen - het equivalent van meer dan een maand per jaar* op het werk.

Marketeers melden nauwkeurigheid en kwaliteit als belangrijkste punten van zorg, en vinden dat betrouwbare klantgegevens en menselijk toezicht nodig zijn om generatieve AI succesvol in te zetten op het werk.
Nauwkeurigheid en kwaliteit zijn afhankelijk van data. Maar, 67% van de marketeers zegt dat de data van hun organisatie niet goed ingesteld zijn voor generatieve AI - ondanks het feit dat een vergelijkbaar aantal (63%) zegt dat betrouwbare klantgegevens belangrijk zijn voor een succesvol gebruik van generatieve AI op het werk. Dit is een gevoel dat wordt gedeeld door experts. Clara Shih, Salesforce's CEO voor AI zegt hierover: "Data zijn de brandstof voor AI - zonder betrouwbare data van hoge kwaliteit wordt het 'garbage in, garbage out'. Wanneer AI gebruikmaakt van databronnen die irrelevant, niet representatief of onvolledig zijn, kan dit leiden tot vertekeningen, hallucinaties en toxische uitkomsten."
Veel (71%) marketeers geloven ook dat het gebrek aan menselijke creativiteit en contextuele kennis van generatieve AI een potentiële barrière is voor het succesvol gebruiken van generatieve AI op de werkplek. Als gevolg hiervan zegt 66% van de marketeers dat er menselijk toezicht nodig is om generatieve AI succesvol in te zetten in hun functie.

Marketeers hebben training nodig om het potentieel van generatieve AI te realiseren

Hoewel marketeers enthousiast zijn over de mogelijkheden van generatieve AI om hun werk te transformeren, voelen velen zich onvoorbereid om er ten volle van te profiteren. 43% zegt niet te weten hoe ze de meeste waarde uit de technologie kunnen halen.
En hoewel 54% van de marketeers denkt dat generatieve AI-trainingsprogramma's belangrijk voor hen zijn om generatieve AI succesvol te gebruiken in hun functie, zegt 70% dat hun werkgever nog geen generatieve AI-training aanbiedt.
"Generatieve AI heeft de potentie om de manier waarop marketeers in contact komen met hun klanten te veranderen door meer gepersonaliseerde, geautomatiseerde en effectieve campagnes mogelijk te maken - snel en op schaal", zegt Stephen Hammond, Executive Vice President en General Manager, Marketing Cloud bij Salesforce. "Maar als bedrijven de technologie willen gebruiken, moeten ze hun first-party data samenvoegen en betrouwbare AI-innovaties inzetten om veiligheid en nauwkeurigheid te garanderen."

Onderzoeksmethodologie

Salesforce heeft in samenwerking met YouGov, een Brits bureau voor marktonderzoek en gegevensanalyse, van 18 tot 25 mei 2023 een enquête over generatieve AI uitgevoerd onder meer dan 4.135 fulltime werknemers in verkoop, service, marketing en commerce. De bovenstaande gegevens weerspiegelen antwoorden van 1.029 fulltime marketeers die bedrijven van verschillende grootte en uit verschillende sectoren vertegenwoordigen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het onderzoek vond online plaats. De cijfers zijn gewogen en representatief voor alle fulltime werknemers (18+) in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. *(gemiddeld 5 uur per week bespaard met 'generatieve AI' x 52 weken in een jaar) / 8-urige werkdag = gemiddeld 32,5 dagen of meer dan een maand per jaar bespaard.**hebben generatieve AI gebruikt in hun workflows of experimenteren ermee op het werk.

Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10 SLTN Vierkant
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!