Witold Kepinski - 23 november 2023

Meeste IT dienstverleners zijn bezig met verduurzamen

Uit de conjunctuurenquête van CBS blijkt dat circa 73% van de IT dienstverleners dit jaar maatregelen heeft genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Meeste IT dienstverleners zijn bezig met verduurzamen image

Dat is volgens ING lager dan bij het totaal aantal bedrijven in alle sectoren gezamenlijk, daar was het percentage 82%. Bijna 18% heeft vooral verduurzaamd op het gebied van energie. 

Maatregelen omtrent circulaire economie - milieubewust omgaan met grondstoffen en afval ─ werden door circa 7% genoemd. Iets minder dan 7% was bezig met het verminderen van uitstoot. 

Circa 35% procent van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie. 

Bijna 28% van de IT dienstverleners heeft dit jaar niet verder verduurzaamd. 

Lees hier meer.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!