Witold Kepinski - 01 december 2023

Driekwart bedrijven voert ICT-apparatuur duurzaam af

Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) zei in 2022 bij het aanschaffen van ICT‐diensten of ‐systemen rekening te houden met de impact op het milieu, of gaf aan maatregelen te nemen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken (47 procent). Bijna driekwart van de bedrijven zorgde daarnaast voor duurzame afvoer van apparatuur en nam maatregelen om papierverbruik te verminderen. Het zijn vooral de grote bedrijven die kiezen voor een meer milieuvriendelijke aanpak. Dit blijkt uit de publicatie ICT, kennis en economie 2023 van het CBS.

Driekwart bedrijven voert ICT-apparatuur duurzaam af image

Bij bedrijven met tien of meer werkzame personen in de energie en watersector werd in 2022 bij de keuze voor aan te schaffen ICT‐diensten of ICT‐systemen het vaakst (58 procent) rekening gehouden met de impact op het milieu. In de ICT-sector, de informatie en communicatiesector en bij financiële instellingen, werden het vaakst maatregelen genomen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken. In de horeca werden relatief weinig milieumaatregelen genomen in relatie tot ICT.

De grotere bedrijven (500 werknemers of meer) namen met 67 procent vaker maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken dan kleine bedrijven met tien tot twintig werknemers (44 procent). Ook werd er door de grotere bedrijven vaker rekening gehouden met de impact op het milieu bij aanschaf van ICT‐diensten of ‐systemen (69 tegen 44 procent).

Driekwart bedrijven voert ICT-apparatuur duurzaam af

Van de bedrijven koos 73 procent in 2022 voor een duurzame afvoer van ICT-apparatuur, wanneer deze niet langer werd gebruikt. Bedrijven in de energie en watersector (82 procent) en in de gezondheidszorg (81 procent) kozen het vaakst voor een verantwoorde manier van afvoeren.

Door 40 procent van de bedrijven werd ICT-apparatuur behouden nadat deze niet meer werd gebruikt, bijvoorbeeld als bron van reserve‐onderdelen. Soms wordt ICT- apparatuur bewaard om onthulling van gevoelige informatie te voorkomen. In de ICT-sector werd niet meer gebruikte ICT-apparatuur het vaakst bewaard door het bedrijf.

Door 30 procent van de bedrijven werd afgedankte ICT-apparatuur verkocht, teruggestuurd aan een leasebedrijf, of weggegeven.

Driekwart bedrijven neemt maatregelen om papierverbruik te beperken

Driekwart van de bedrijven nam in 2022 maatregelen om het papierverbruik bij printen en kopiëren te beperken. In de onroerend goed sector, de gezondheidszorgsector, de financiële dienstverlening, en de advies- en onderzoekssector werden deze maatregelen vaker genomen dan in andere sectoren.

Grotere bedrijven namen vaker maatregelen om het papierverbruik te beperken (87 procent) dan kleinere bedrijven (74 procent).

Nederland in top drie EU-landen beperking papierverbruik

Nederland behoorde in 2022 tot de top drie van EU-landen met het hoogste aandeel bedrijven dat maatregelen neemt om het papierverbruik te beperken (75 procent). Alleen in Oostenrijk (78 procent) en Finland (76 procent) was dit aandeel hoger. Het EU-27 gemiddelde is 66 procent.

Bij de aanschaf van ICT-apparatuur zijn Nederlandse bedrijven juist weinig milieubewust ten opzichte van andere EU-landen. Waar in de EU-27 gemiddeld 58 procent van de bedrijven milieubewuste keuzes maakte bij ICT-aanschaf, was dat in Nederland bij 48 procent van de bedrijven het geval. In Portugal en Italië hielden bedrijven het vaakst rekening met het milieu bij aanschaf van ICT-apparatuur (beide 75 procent).

Ook op de duurzame afvoer van ICT-apparatuur scoorde Nederland, met 73 procent van de bedrijven die hiervoor kiest, lager dan gemiddeld in de EU (77 procent). Ook het behouden van ICT-apparatuur werd door Nederlandse bedrijven (41 procent) minder vaak gedaan dan gemiddeld in de EU (50 procent).

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!