Witold Kepinski - 17 februari 2024

AI kan zorgen voor snellere en goedkopere software ontwikkeling

Ondanks dat vier op de tien van de Nederlandse bedrijven aangeven nog geen duidelijk zicht te hebben op hoe ze AI kunnen inzetten, is de meerderheid overtuigd dat door middel van deze technologie er sneller (73%) en goedkoper (71%) ontwikkeld kan worden. Dit blijkt uit onderzoek van OutSystems, waar meer dan 300 Nederlandse directieleden en managers met een IT-achtergrond binnen bedrijven met 100 of meer medewerkers gevraagd is naar de impact die ze verwachten op hun bedrijf door de implementatie van AI. Creativiteit (45%), strategisch denken (45%) en kritisch denken (44%) worden als de belangrijkste skills bestempeld om de implementatie van AI binnen hun bedrijf te versnellen.

AI kan zorgen voor snellere en goedkopere software ontwikkeling image

AI vindt langzaam zijn weg binnen bedrijven

Voor veel van de ondervraagden gaan de AI-ontwikkelingen te snel. Bijna de helft (48%) geeft aan dat zij nog niet zien hoe AI kan worden ingezet om hun bedrijf te laten groeien. Volgens 44 procent houdt met name de complexiteit van AI-implementaties hen tegen om hierin te investeren. Ook wordt door maar liefst zeventig procent het (niet kunnen) vinden van gespecialiseerd personeel als reden genoemd dat de investeringen in AI achterblijven.
Toch vindt AI langzaam zijn weg binnen bedrijven. Zo geeft veertien procent aan dat de directie al een duidelijke visie heeft over wat AI voor hun bedrijf kan betekenen en drie procent geeft aan dat AI een reeds belangrijke technologie is die al wordt gebruikt. Ruim een derde (36%) laat weten dat de eerste ideeën er zijn over hoe deze technologie hun bedrijf verder kan helpen en bij ruim een kwart (27%) wordt er wel al over gepraat, maar zien ze nog niet direct in hoe ze AI kunnen gebruiken.

AI faciliteert snellere softwareontwikkeling

In een wereld waar digitalisering centraal staat en waar de business verwacht dat de IT-afdeling snel schakelt om aan de veranderende verwachtingen van klanten te voldoen, biedt AI wellicht een oplossing om lange backlogs te vermijden. Zeven op de tien (71%) van de ondervraagden is er immers van overtuigd dat AI softwareontwikkeling zal versnellen. Over hoeveel sneller het zal gaan zijn de meningen verdeeld. Ruim een derde (36%) verwacht dat het tussen de vijf á tien keer sneller realistisch is. Bijna een tiende (8%) is zeer optimistisch en denkt dat het ontwikkelingstempo minstens maal vijftig zal gaan.

AI zorgt voor kostenbesparingen

Nederlandse bedrijven zijn ervan overtuigd dat de implementatie van AI de kosten op bedrijfsniveau maar ook binnen de IT-afdeling zal verlagen. Hoeveel de besparingen voor hun bedrijf precies zullen bedragen is voor 29 procent nog niet duidelijk. Voor twaalf procent lijkt een daling van vijf tot tien procent realistisch. Zestien procent verwacht elf tot vijftien procent, en elf procent verwacht dan weer zestien tot twintig procent minder uitgaven.

Voordelen AI

Wat volgens velen (77%) zou helpen, is een duidelijk regelgevend kader rondom AI. Dit zou de implementatie flink versnellen. Maar ondanks de complexiteit, zien de ondervraagden wel de voordelen van AI in. De meest genoemde zijn dat medewerkers zich beter kunnen concentreren op complexere vraagstukken, doordat AI veel repetitieve taken overneemt (44%), ze sneller en accurater inzicht krijgen door AI-gestuurde analyses (36%) en ze zich meer kunnen richten op strategische initiatieven en innovatie (32%).

Harmen Hoogwout, Regional Vice President Noord-Europa bij OutSystems: “De komst van AI heeft het speelveld flink opgeschud. Waar technologie- en softwarebedrijven deze nieuwe technologie al hebben omarmd, is het voor bedrijven buiten deze sector vaak nog te complex en ondoorgrondelijk. Zij weten vaak nog niet hoe zij AI kunnen integreren om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en nieuwe inkomstenstromen te kunnen genereren binnen hun bedrijf. AI kan juist het optimaliseren van interne processen vereenvoudigen en het is een zeer interessante tool om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te versnellen. Een snellere time-to-market van deze toepassingen en interne efficiëntiewinst zullen logischerwijs resulteren in een verlaging van de kostenbasis. Toch weten heel wat bedrijven niet wat ze met AI kunnen bereiken en hoe ze het moeten implementeren. Er moet actief, kritisch en out-of-the-box over nagedacht worden.”

Over het onderzoek

Het onderzoeksbureau Markteffect deed onderzoek in opdracht van OutSystems, een toonaangevende leverancier van highperformance low-codeplatformen onder 411 directieleden, C-levels en managers van bedrijven met 100 medewerkers of meer, die op de hoogte zijn van beslissingen op het gebied van IT en/of digitalisering. Waarvan 301 in Nederland en 110 in België. Het onderzoek werd online gevoerd tussen 15-12-2023 en 12-01-2024.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!