Witold Kepinski - 28 april 2024

Bedrijven in VS en EU investeren flink in herindustrialisering

Grote bedrijven uit Europa en de VS willen in de komende drie jaar 3,4 biljoen US dollar investeren in herindustrialisering, aldus een onderzoek van Capgemini.

Bedrijven in VS en EU investeren flink in herindustrialisering image

De herschikking van logistiek en productiecapaciteit met als doel deze dichterbij of binnen de binnenlandse markten te brengen, heeft aan kracht gewonnen in Europa en de Verenigde Staten. Volgens het laatste rapport van het Capgemini Research Institute, The resurgence of manufacturing: reindustrialization strategies in Europe and the US, heeft 47% van de grote Europese en Amerikaanse organisaties al geïnvesteerd in het terugbrengen van hun productie. 72% van de onderzochte bedrijven ontwikkelt momenteel een strategie voor herindustrialisering of heeft er al een opgesteld. De meeste bedrijven hebben deze strategieën in de afgelopen twee jaar geïnitieerd. Een meerderheid van de leidinggevenden denkt dat herindustrialisering hun organisatie zal helpen om hun klimaatdoelen te bereiken, met een verwachte vermindering van de CO2-uitstoot van gemiddeld 13,6% in de komende drie jaar. 

Om beter bestand te zijn tegen logistieke verstoringen, investeren bedrijven in Europa en de Verenigde Staten vaker in "reshoring", "nearshoring” [1], binnenlandse productie en in de bouw of modernisering van productiefaciliteiten. Het grootste deel van deze financiering gaat naar initiatieven voor de binnenlandse markt, goed voor 54% van de cumulatieve investeringen in de afgelopen drie jaar. Maar hindernissen zoals een tekort aan vaardigheden, grondstoffenschaarste en een gebrek aan stimuleringsmaatregelen zullen waarschijnlijk leiden tot een toename van kortetermijninvesteringen buiten de binnenlandse markt, voornamelijk in nearshoring en "friendshoring" [2]. "Dit onderzoek toont de omvang van de mobilisatie en investeringen van bedrijven om Europa en de VS te herindustrialiseren. Binnenlandse productie en nearshoring worden essentieel om risico's in westerse landen te beperken en de economische soevereiniteit en veiligheid te versterken", aldus Roshan Gya, CEO van Capgemini Invent en lid van het Executive Committee van Capgemini Group. "Leidinggevenden in bedrijven versnellen strategische initiatieven om de veerkracht en flexibiliteit van de logistieke keten te versterken, de nationale veiligheid in strategische sectoren te herstellen, klimaatdoelstellingen te halen en de industriële krachtpatsers van Europa en Noord-Amerika terug te winnen. Dit is een structurele verschuiving waaraan organisaties zich zullen moeten aanpassen."

De belangrijkste factoren achter herindustrialisering

  • Logistieke weerbaarheid: de noodzaak om de logistieke weerbaarheid te bevorderen en het vermogen om zich aan te passen en snel te reageren op operationele verstoringen is voor bijna 70% van de ondervraagde organisaties een belangrijke drijfveer voor herindustrialisering.
  • Duurzaamheid: een meerderheid (55%) van de organisaties is optimistisch dat herindustrialisering hun organisaties zal helpen om de klimaatdoelstellingen te halen, vooral bij het verminderen van hun Scope 3 broeikasgasemissies.
  • Geopolitieke spanningen: een meerderheid (63%) van de organisaties erkent dat de binnenlandse productie van strategisch belang is voor het waarborgen van de nationale veiligheid. Een vergelijkbaar percentage (62%) verwacht dat het belang ervan in strategische sectoren zoals elektrische voertuigen, geneesmiddelen en vaccins, en halfgeleiders in de toekomst zal toenemen.
  • Wetgeving en stimuleringsmaatregelen: organisaties erkennen dat stimuleringsmaatregelen investeringen voor binnenlandse productie kunnen versnellen; vooral in sectoren van nationaal strategisch belang, zoals halfgeleiders, batterijen en hernieuwbare energie. Toch vindt iets minder dan de helft van de organisaties (49%) dat overheidsbeleid en -regelgeving herindustrialisering stimuleren.

Herindustrialisering ter promotie van duurzame groei en innovatie

62% van de organisaties investeert in technologieën om de duurzaamheid binnen hun herindustrialiseringsinitiatieven te verbeteren. Gigafabrieken worden gezien als een belangrijke factor op weg naar een duurzame herindustrialisering. Meer dan de helft (54%) van de ondervraagde leidinggevenden in de auto-, batterij- en energiesector zegt dat hun organisatie momenteel een gigafabriek bouwt of plannen heeft om dit binnen de komende vijf jaar te doen. Een meerderheid (68%) zegt vertrouwen te hebben in het potentieel van herindustrialisering om innovatie en technologische vooruitgang in de komende drie jaar te stimuleren, met name door 5G/edge, generatieve AI en digital twins. 

Herindustrialisering vraagt om goed getrainde productiemedewerkers

De helft van de deelnemers aan het onderzoek verwacht dat herindustrialisering de groei van de werkgelegenheid in verschillende sectoren in eigen land zal stimuleren. Om aan deze vraag te voldoen, is echter geschoold productiepersoneel nodig, zegt 72% van de organisaties. Het aandeel van de productiemedewerkers met geavanceerde digitale vaardigheden, waaronder vaardigheid op het gebied van supply chain management, data analytics en kunstmatige intelligentie/machine learning, zal naar verwachting stijgen van 31% nu naar 53% in de komende drie jaar.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg 1300 leidinggevenden bij organisaties met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Europa, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Scandinavië en Spanje. De organisaties zijn actief in 13 belangrijke industriële en productiesectoren. De ondervraagde leidinggevenden zijn van directeursniveau en werken in verschillende bedrijfs-, technologie- en productiegerelateerde functies. Het wereldwijde onderzoek vond plaats in februari 2024.

BRON

[1] In dit onderzoek wordt reshoring gedefinieerd als het terugbrengen van productie naar de thuismarkt/het land van het hoofdkantoor. Nearshoring wordt gedefinieerd als het verplaatsen van productie naar een nabijgelegen land. [2] In friendshoring richt de logistiek zich op landen die worden beschouwd als politieke en economische bondgenoten, om de blootstelling aan risico's verder te beperken.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!