Witold Kepinski - 06 mei 2024

CIO is klaar om AI op te schalen, maar organisatie nog niet

AI is de topprioriteit van de CIO, zo blijkt uit de bevindingen van Lenovo's derde jaarlijkse wereldwijde CIO-rapport. Inside the Tornado: How AI is Reshaping Corporate IT Today laat zien dat hoewel CIO's AI dringend moeten adopteren en opschalen, hun ambities worden bedreigd door snelheid, veiligheid en andere organisatorische functies die achterblijven in AI-gereedheid.

CIO is klaar om AI op te schalen, maar organisatie nog niet image

In schril contrast met voorgaande jaren leggen CIO's niet-traditionele verantwoordelijkheden op tafel om hun focus op kern-IT-functies te verscherpen. Iets meer dan de helft (51%) van de CIO's is van mening dat AI/ML een urgente prioriteit is om aan te pakken, alleen geëvenaard door cyberbeveiliging. Deze urgentie houdt direct verband met de druk die CIO's ondervinden om de bedrijfsimpact te vergroten, in plaats van operationeel onderhoud en behoud. 84% van de CIO's geeft aan dat ze meer dan ooit worden beoordeeld op basis van bedrijfsresultaten.

“De huidige CIO's werken in een tornado van innovatie. Na jaren van IT-uitbreiding naar niet-traditionele verantwoordelijkheden, zien we nu hoe AI CIO's dwingt terug te keren naar hun kernmandaat”, zegt Ken Wong, president van Lenovo's Solutions and Services Group. “Dit wordt gedreven door de duidelijke belofte van AI-adoptie, gecombineerd met de druk waarmee IT-leiders worden geconfronteerd om de waarde van deze investeringen te bewijzen en meetbare bedrijfsresultaten te leveren.”

Optimistisch

CIO's zijn optimistisch over de impact van AI: 80% is van mening dat doorbraken en ontwikkelingen op het gebied van AI een aanzienlijke impact zullen hebben op hun bedrijf. Tegelijkertijd zien CIO's de snelheid van adoptie en beveiliging als de belangrijkste belemmeringen voor het opschalen van AI. Grote delen van hun organisaties zijn niet klaar voor AI, wat directe gevolgen heeft voor het vermogen van IT om AI snel op te schalen. In het bijzonder noemden zij: nieuwe productlijnen (78%), bedrijfsbeleid/ethisch gebruik (76%), toeleveringsketen (74%), technische vaardigheden van IT (51%).

Wat consistent is gebleven met voorgaande jaren is de voortdurende uitdaging van IT om de impact te meten. Eenenzestig procent van de CIO's zegt dat ze het zeer of extreem uitdagend vinden om het rendement op investeringen (ROI) met technologie-investeringen aan te tonen. Terwijl 96% van de CIO's verwacht dat de investeringen de komende twaalf maanden zullen toenemen, geeft 42% van de respondenten toe dat ze de komende twee tot drie jaar geen positieve ROI verwachten uit AI-investeringen.

Infographic met topcijfers uit het CIO-rapport.

AI als netto positief voor duurzaamheid

Duurzaamheid blijft een belangrijk onderdeel van de rol van CIO, maar dit wordt enigszins gecompliceerd door het feit dat 38% van de respondenten toegeeft dat duurzaamheid minder prioriteit krijgt als gevolg van het feit dat de middelen worden ingezet voor de adoptie van AI. Uiteindelijk zien CIO's AI als een netto positieve bijdrage aan duurzaamheid: 78% zegt dat het inzetten van AI het gemakkelijker zal maken om de IT-duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie te verwezenlijken.

Er blijven vragen bestaan ​​over menselijk kapitaal en financiële middelen

Hoewel CIO's optimistisch zijn over de eigen AI-gereedheid van IT, kunnen voortdurende AI-investeringen leiden tot extra tekorten op het gebied van personeel en financiële middelen. 89% van de CIO's waarschuwt dat met de voortdurende schaalvergroting van AI-technologieën de rol van menselijk kapitaal nog belangrijker zal worden. Met de verwachte budgetbeperkingen zou het vergroten van het personeelsbestand om aan deze AI-ambities te voldoen een uitdaging kunnen zijn.

Terwijl 96% van de CIO's zegt dat ze het komende jaar meer AI-investeringen verwachten, verwacht slechts 20% dat de totale IT-budgetten met meer dan 10% zullen groeien. CIO's geven toe dat de verkenning en adoptie van AI middelen en aandacht wegtrekt van andere belangrijke IT-gebieden, waaronder de adoptie/digitale transformatie van de cloud (48%), duurzaamheid (38%) en de beloning van werknemers (38%).

“Er ligt een duidelijke kans voor ons om bedrijven te helpen AI te begrijpen, de schaal ervan te versnellen en te adviseren over hoe de impact van deze investeringen effectief kan worden gemeten”, aldus Wong. “Onze klanten maken al gebruik van AI om inspanningen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en digitale transformatie te bevorderen. We kunnen hen helpen verdere resultaten te behalen door samenhangende implementatiestrategieën te ontwikkelen die de uitdagingen van CIO's aanpakken.”

Lees meer hier.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!