Witold Kepinski - 09 juli 2024

Europol: Home Routing beperkt bewijsverzameling door rechtshandhaving

In een gepubliceerd standpuntdocument luidt Europol de noodklok over de wijze waarop Privacy Enhancing Technologies (PET) die bij Home Routing worden gebruikt, een ernstige uitdaging vormen voor het rechtmatig onderscheppen van informatie in het kader van rechtshandhaving en gerechtelijke onderzoeken.

Europol: Home Routing beperkt bewijsverzameling door rechtshandhaving image

Europol meldt: 'In dit artikel wordt dieper ingegaan op de problemen die Home Routing oplevert voor rechtshandhavingsinstanties bij het uitvoeren van hun taken. Ook worden mogelijke manieren beschreven om de mogelijkheid van rechtshandhaving om burgers te beschermen en criminelen te onderzoeken, te waarborgen en te handhaven.

Wat is Home Routing?

Home Routing maakt het mogelijk voor een telecommunicatie service provider om een ​​service te (blijven) leveren aan een klant wanneer deze naar het buitenland reist. Dit betekent dat wanneer een klant internationaal reist, zijn communicatie (gesprekken, berichten en data) nog steeds via zijn thuisnetwerk wordt verwerkt in plaats van via het netwerk van het land dat hij bezoekt.

Dit betekent dat de dienstverlener in het buitenland geen communicatiegegevens aan de opsporingsdienst kan verstrekken op verzoek van de rechter, indien de binnenlandse dienst die wordt verleend PET in Home Routing heeft ingeschakeld.

Zodra Home Routing is ingezet, kan een verdachte die een buitenlandse SIM-kaart gebruikt niet meer worden onderschept. Dit probleem doet zich voor wanneer een buitenlander zijn eigen (buitenlandse) SIM-kaart in een ander land gebruikt, en wanneer burgers of ingezetenen een buitenlandse SIM-kaart in hun eigen land gebruiken. De enige uitzondering hierop is wanneer een binnenlandse serviceprovider (aan wie binnenlandse onderscheppingsorders kunnen worden verzonden) een samenwerkingsovereenkomst heeft die PET in Home Routing uitschakelt met de serviceprovider van een ander land.

Waarom is dit een probleem?

Criminelen weten van dit lek en misbruiken het om de wetshandhaving te ontwijken. Dit creëert een ongelijk evenwicht tussen kwaadwillende actoren en de wetshandhaving, wiens capaciteiten op dit punt niet toestaan ​​dat ze de taken uitvoeren die de maatschappij hen heeft toevertrouwd.

In het geval van Home Routing kan een nationaal afluisterbevel niet over de grenzen heen worden afgedwongen. In plaats daarvan kan een Europees onderzoeksbevel worden uitgevaardigd, maar een reactie kan tot 120 dagen duren, wat te lang is als er sprake is van noodinterceptie. Bovendien is het onwenselijk om afhankelijk te zijn van de vrijwillige medewerking van een buitenlandse dienstverlener voor de uitoefening van nationale onderzoeksbevoegdheden.

Weg vooruit

Met dit standpuntdocument wil Europol het debat openen over deze technische kwestie, die op dit moment de toegang van rechtshandhavingsinstanties tot cruciaal bewijsmateriaal ernstig belemmert.

Er moet een oplossing worden gevonden waarmee de autoriteiten van een land op rechtmatige wijze de communicatie van een verdachte op hun grondgebied kunnen afluisteren, zonder dat de veilige communicatie onevenredig wordt belemmerd.

In het artikel worden de belangrijkste elementen besproken die in overweging moeten worden genomen als onderdeel van de maatschappelijke respons. Daarbij wordt gekeken naar operationele, technische, privacy- en beleidsaspecten.

Digitale uitdagingen

Dit standpuntdocument maakt deel uit van een reeks publicaties van Europol die van cruciaal belang zijn voor het anticiperen op technologische innovaties en de daaruit voortvloeiende veranderingen in het veiligheidslandschap.

Bij Europol nemen we onze verantwoordelijkheid als EU-agentschap voor rechtshandhaving serieus. De fundamentele rol van politiewerk in democratische samenlevingen is altijd geweest om de veiligheid van de bevolking te waarborgen.

Om dit te bereiken, moeten we een balans vinden tussen het inzetten van technische innovatie voor het maatschappelijk belang, zoals het beschermen van privacyrechten, en het voorkomen dat deze wordt misbruikt voor criminele doeleinden.'

Lees meer over de Digitale Uitdagingen .

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!