Redactie - 25 april 2016

Hoe automatiseer je de automatisering

Op 1 juni a.s. zal een nieuwe Executive-People Roundtable plaatsvinden rondom het thema: hoe automatiseer je de automatisering? Vincent Schoenmakers, Senior System Specialist, zal ons meenemen in de reis die hij heeft doorgemaakt bij een Haagse publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Het integreren van afdelingen en een vernieuwde visie rondom datacenters en de daaraan gekoppelde life-cycle van software en diensten stond aan de basis van de interne verandering. Samenwerken tussen afdelingen, waardoor een betere afstemming plaatsvindt tussen teams en hun processen is nu al als ‘winst’ te benoemen. 

Vragen die aan bod komen tijdens deze avond zijn:

  • Welke rol speelt een self service portal voor de IT afdeling?
  • Hoe identificeer je de handmatige processen en hoe ga je die automatiseren? 
  • Wat is de noodzaak en waarde van een ‘agile fundament'?
  • Op welke wijze heeft dit impact op uw teamsamenstelling? 

Danny Frietman van Executive-People Roundtable is uw host voor deze avond.

De bezoekers van deze roundtable zijn werkzaam bij een mooie mix van organisaties. 

Het gesprek aan tafel zal gepaard gaan met een amuse diner, waarmee we de inhoudelijke discussie combineren met heerlijke versnaperingen. De avond staat in het teken van openheid en discussie rondom dit thema. Uw actieve betrokkenheid is een ‘must’ om deze avond succesvol te maken. 

Op hoofdlijnen zal het programma er als volgt uitzien:

17:00  Ontvangst door Danny Frietman, Executive-People Roundtable

17:45  Kennismaking met leden/bezoekers rondetafel

18:00  Vincent Schoenmakers over de wijze waarop IT (tooling) de interne transformatie faciliteert

19:00  Discussie: wat zijn de kansen en bedreigingen voor uw IT organisatie? 

20:30  Afronding door Danny Frietman

De lokatie is prachtig, dit maal is gekozen voor Kasteel Groeneveld in Baarn

Indien u wilt deelnemen aan deze ronde tafel, informeer dan naar de mogelijkheden door een e-mail te sturen aan Danny Frietman danny.frietman@executive-people.nl met daarin uw naam en bedrijfsnaam.

 

 

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!