Wouter Hoeffnagel - 02 januari 2017

Vier trends rond software ontwikkeling voor 2017

JavaScript blijft dit jaar onverminderd groeien in populariteit als programmeertaal. Daarnaast groeit ook TypeScript fors in populariteit. Visuele ontwerptools maken een comeback en we zien dit jaar de opkomst van de wegwerp-app. Dit voorspelt Burke Holland, Director, Development Relations bij Progress, in zijn visie op het jaar 2017.

Onverminderde groei van JavaScript en de opkomst van TypeScript

Nu JavaScript draait als server-side code en de drijvende kracht is achter iOS- en Android-apps, heeft het een software-ecosysteem nodig dat nog niet is beïnvloed door JavaScript. Daarnaast neemt de invloed van JavaScript toe binnen grote organisaties dankzij Node.js en TypeScript van Microsoft. De afgelopen tijd heeft Node stappen gezet om een stabieler aanbod te creëren voor grotere bedrijven en heeft tevens features toegevoegd, special voor deze bedrijven, zoals ondersteuning voor de langere termijn. In 2017 zal JavaScript - en in het bijzonder Node - aandeel opeisen van de inzet van traditionele C# en Java bij bedrijven.

Visuele ontwerptools beleven een comeback

Ontwikkeltools worden toegankelijker voor iedereen. In de jaren 80 en 90 konden ook niet-ontwikkelaars functies uitvoeren op een niveau waarbij zij met ‘drag and drop’-handelingen prima uit de voeten konden, dankzij desktopapplicaties zoals WinForms. Sinds die tijd is ontwikkelen door de opkomst van web en cloud complexer en meer gedecentraliseerd geworden, waardoor amateurontwikkelaars achter bleven. In het komende jaar groeien tools zoals WinForms naar elkaar toe, waardoor ontwikkelaars binnen grote bedrijven grote gedeelten van hun applicaties visueel kunnen samensmelten en ontwikkelen toegankelijker wordt voor alle ontwikkelaars.

De opkomst van de wegwerp-app

2017 zal in het teken staan van de wegwerp-app. Deze term verwijst naar het bouwen van een enterprise app om een specifiek probleem aan te pakken en deze app vervolgens niet meer te gebruiken. Dit kan op ten duur onbetaalbaar en inefficiënt zijn, laat staan tijdsintensief. Nieuwe technologieën maken het echter makkelijker om voor ontwikkelaars om een app te bouwen, waardoor de wegwerp-app toch vaker voor zal komen.

Web-componenten nog ver te zoeken

Jammer genoeg brengt 2017 ons niet dichter in de buurt van een volledig ondersteunde web-componenten standaard. Er blijven uitdagingen bestaan op het vlak van performance, met name met betrekking tot Shadow DOM. Apple implementeerde Shadow DOM in Safari om het eenvoudiger te maken om de API te openen. Ontwikkelaars en browser-aanbieders zijn het erover eens dat er behoefte is aan native ondersteuning voor componenten. Ondertussen zijn bibliotheken zoals React en Angular in het gat gesprongen en bieden ontwikkelaars zoveel meer functies in applicaties dan het component-model doet. Zowel Angular als React zullen de komende tijd groeien in populariteit en zullen in de nabije toekomst als “web-component”-oplossing gebruikt worden door ontwikkelaars.

Cloudian BW - week 11/12-2023 Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023
ALSO CTV BW 30-05-2023 t/m 06-03-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!