Redactie - 27 juli 2020

De digitale kloof dichten: hoe digitale inclusie duurzame ontwikkeling in de hand werkt

De digitale kloof dichten: hoe digitale inclusie duurzame ontwikkeling in de hand werkt image

De digitale vooruitgang heeft de afgelopen jaren een enorme rijkdom gegenereerd, maar die rijkdom is geconcentreerd rond een klein aantal personen, bedrijven en landen. De Verenigde Staten en China creëren momenteel de overgrote meerderheid van de rijkdom in de digitale economie, terwijl Europa moeite heeft om de achterstand in te lopen. Onder het huidige beleid en de huidige regelgeving zal dit traject waarschijnlijk worden voortgezet, waardoor de ongelijkheid nog verder zal toenemen. We moeten nu gezamenlijk werken aan het dichten van de digitale kloof, waar meer dan de helft van de wereld beperkt of geen toegang heeft tot het internet, omdat inclusiviteit essentieel is voor het opbouwen van een digitale economie die resultaten oplevert voor iedereen.

De digitale economie zal een reeks nieuwe en andere vaardigheden en een nieuw tijdperk van digitale participatie vereisen. Maar vooral hebben we sterke investeringen in onderwijs nodig, die niet alleen gebaseerd zijn op leren, maar ook op leren hoe te leren, en op het bieden van een levenslange toegang tot digitale leermogelijkheden voor iedereen. Betaalbare connectiviteit blijft een grote uitdaging in veel landen wereldwijd, vooral in landelijke en afgelegen gebieden. Om de toegang tot adequate ICT-diensten te versnellen, moeten inspanningen worden geleverd om de toegang tot snelle, betaalbare en betrouwbare internetdiensten te verbeteren. Digitale ondernemingen vertrouwen op creatieve, bekwame medewerkers, zoals softwareontwikkelaars, ontwerpers en datawetenschappers, wat resulteert in de opkomst van een nieuwe klasse van professionals. Een groot probleem voor lokale digitale ondernemingen is echter het vermogen om lokaal beschikbaar talent aan te trekken en te behouden.

Waar staat Huawei met betrekking tot deze kwesties? Ten eerste dient technologie als basis. Huawei wil een volledig verbonden, intelligente wereld bouwen met behulp van innovatieve technologieën op het gebied van connectiviteit, computers, AI, cloud en mobiele apparaten. Ten tweede zijn wij van mening dat apps de sleutel zijn tot het ontgrendelen van inclusie. Huawei zal ecosysteempartners meer macht geven en ontwikkelaars helpen om aangepaste applicaties te creëren voor verschillende regio's, gemeenschappen, industrieën en groepen. Ten derde staan vaardigheden garant voor zekerheid. Huawei zal samenwerken met organisaties, zoals lokale overheden, universiteiten en gemeenschappen, om digitale vaardigheden te verbeteren en digitaal talent voor de toekomst te ontwikkelen.

Door samen te werken met mondiale partners zoals VN-agentschappen, NGO's, onderzoeksinstituten, overheden, carriers en zakelijke klanten, zullen we digitale inclusie bevorderen door ons te richten op vier gebieden met een grote impact: het stimuleren van gelijkheid en kwaliteit in het onderwijs, het beschermen van het milieu, het mogelijk maken van inclusie en gelijkheid in gezondheid, en het aansturen van een evenwichtige ontwikkeling. Op dit moment hebben we slechts een kleine stap vooruit gezet. We hopen dat meer individuen en organisaties zich zullen aansluiten bij het TECH4ALL-initiatief voor digitale inclusie om de verwezenlijking van de SDG's van de VN te bevorderen.

SmartBus-1.pngSmartBus-2.png

SmartBus-3.png

Als onderdeel van deze belangrijke initiatieven van belanghebbenden, industriële allianties en andere regionale en wereldwijde duurzaamheidsplatforms stimuleren we innovatie en samenwerking om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Om cyberpesten en privacybescherming aan te pakken, heeft Huawei samengewerkt met kinderrechtenorganisaties en aanbieders van cyberveiligheidstrainingen in Europa om het SmartBus-project uit te rollen. SmartBus is een mobiel, met wifi uitgerust digitaal klaslokaal dat een boeiende, interactieve en leuke leeromgeving biedt voor kinderen tussen 11 en 15 jaar. Het is momenteel actief in België, Spanje, Portugal en Nederland. Tot nu toe hebben 126 scholen in 79 steden en meer dan 20.000 leerlingen, 5.000 ouders en leerkrachten met behup van SmartBus deelgenomen aan interactief leren.

Het vinden van gekwalificeerde ICT-professionals blijft een belangrijke uitdaging, zelfs voor grote spelers in de sector. Huawei heeft de ICT Academy gelanceerd, die opleidingen over ICT-technologieën aanbiedt aan universiteitsstudenten over de hele wereld en hen aanmoedigt om deel te nemen aan onze certificeringsprogramma's. De Academy heeft alleen al in 2019 meer dan 45.000 studenten opgeleid en streeft ernaar lokaal ICT-talent te ontwikkelen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen en een duurzaam ecosysteem van talent op te bouwen. Op dit moment werken we samen met 938 universiteiten in 72 landen en regio's om diensten te leveren zoals de ontwikkeling van leerboeken, lerarenopleidingen, de bouw van laboratoria en de certificering van studenten

20 jaar geleden zette Huawei voor het eerst voet aan de grond in Europa. Dit was de eerste stap in een ontwikkeling die tot een sterke en duurzame samenwerking heeft geleid. Voortbouwend op onze gemeenschappelijke geschiedenis, waarden en belangen kunnen we dit partnerschap verder uitbouwen om soeverein digitaal leiderschap voor Europa en een betere toekomst voor iedereen te ontwikkelen.

Voortbouwend op professionele duurzaamheid zullen we langetermijninvesteringen zonder winstoogmerk doen die de duurzaamheid van de digitale inclusie waarborgen. We verplichten ons tot een open samenwerking en we zullen met onze wereldwijde partners blijven werken aan het uitbouwen van industriële ecosystemen die gedijen op gemeenschappelijk succes. Samen kunnen we een inclusieve en duurzame ontwikkeling bevorderen. Als onderdeel van deze inspanningen geloven we dat het uitrusten van mensen met de vaardigheden die ze nodig hebben de sleutel is tot duurzaamheid en het stimuleren van de digitale economie. We werken dan ook samen met onze partners aan de ontwikkeling van een robuuster digitaal talent ecosysteem en het dichten van de digitale kloof.

Door: Frank Shen, Vice President of PACD, Western Europe, Huawei Technologies

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!