Redactie - 03 december 2020

Catherine Chen - Huawei: Meer vrouwelijke leiders nodig in het digitale tijdperk

Catherine Chen - Huawei: Meer vrouwelijke leiders nodig in het digitale tijdperk image

Catherine Chen, Huawei Corporate Senior Vice President en Director of the Board, hield een toespraak op de Web Summit 2020. Chen benadrukte het belang van gendergelijkheid voor het opbouwen van een diverse en inclusieve digitale economie. Ze onderstreepte ook het belang van onderwijs als sleutel tot empowerment van vrouwen in de tech-industrie.

Met haar 26 jaar werkervaring in de tech-industrie en haar persoonlijke traject naar het senior managementniveau bij Huawei, riep Catherine Chen op tot meer vrouwelijke leiders, die niet alleen de kracht van vrouwen illustreren, maar ook de unieke en innovatieve kracht om de economie voort te stuwen.

Chen sprak op Europa's belangrijkste digitale conferentie en besprak het belang van het bereiken van een evenwicht tussen mannen en vrouwen in de tech-industrie: “Gendergelijkheid gaat niet over vrouwen en mannen die dezelfde mentaliteit en hetzelfde gedrag delen. Het gaat eerder om gelijke kansen en rechten, die alleen voort kunnen komen uit een meer inclusieve, diverse en gezondere samenleving."

Chen wees erop dat vrouwen goed zijn voor bijna de helft van de vijf miljard aan werkende bevolking in de wereld, maar dat maar ongeveer de helft van hen een baan heeft. Slecht ongeveer 20% tot 30% van de beroepsbevolking in de ICT-industrie en 7,4% van de CEO's van Fortune Global 500 zijn vrouwen. "In het digitale tijdperk hebben we niet alleen meer vrouwen nodig die in de industrie vertegenwoordigd zijn, maar ook vrouwelijke leiders", benadrukte mw. Chen.

Chen ging verder met het beschrijven van drie belangrijke succesfactoren voor het realiseren van dit doel. Allereerst benadrukte ze het belang van beleidsondersteuning voor vrouwen, zoals de doelstellingen en richtlijnen die zijn uiteengezet in de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025.Ze wees erop dat Europa altijd een pionier is geweest in het bevorderen van gendergelijkheid. Ten tweede moeten vrouwen zelf de stereotypen afwijzen dat de tech-industrie te saai of te moeilijk voor hen is. Ten derde benadrukte ze dat onderwijs in digitale vaardigheden vrouwen fundamenteel sterker zal maken, aangezien het hen "meer kansen zal geven en hen zal helpen de basisvaardigheden te leren die ze nodig hebben om te concurreren in de digitale economie".

Als leider in de tech-industrie is Huawei meer dan bereid om met zijn partners samen te werken om dit in de toekomst te realiseren door STEM-onderwijs te promoten. Via programma's als de Huawei ICT Academy, DigiTruck in Kenia en digitale trainingsbussen in Bangladesh, helpen deze initiatieven de digitale kloven wereldwijd te overbruggen. "We hopen dat er meer briljante vrouwen in de tech-industrie naar voren zullen komen voor een meer gelijkwaardige, open en diverse toekomst". Met deze conclusie sloot Chen af.

De Web Summit wordt beschouwd als een van 's werelds grootste technologieconferenties met meer dan 100.000 aanwezigen en 800 sprekers, die de mensen en bedrijven samenbrengen die de wereldwijde tech-industrie leiden: https://websummit.com/

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!