Redactie - 20 juli 2021

Nederlandse datacenters zijn essentieel voor onze economie

Nederlandse datacenters zijn essentieel voor onze economie image

In een rapport dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgesteld, zeggen de onderzoekers dat nieuwe datacenters beter niet meer in Nederland, maar in het buitenland gebouwd kunnen worden. Als belangrijkste argument wordt genoemd dat driekwart van de datacenters in Nederland niet de Nederlandse markt bedient en dat het daarom weinig effect zou hebben als de Nederlandse regering stopt met het ondersteunen van de groei van datacenters in ons land. Ook claimen de opstellers van het rapport dat er voor klanten nauwelijks impact zou zijn op de latency als ze gebruik zouden maken van een datacenter in het buitenland.

Net als Stijn Grove van de Dutch Datacenter Association (DDA), Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en andere collega’s in deze industrie heb ik dit rapport met verbazing gelezen. Ons land is in Europa één van de koplopers op het gebied van digitale infrastructuur en wordt gezien als een van de belangrijkste handels- en kennislanden ter wereld. Eén van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld bevindt zich in Amsterdam en dat heeft er mede voor gezorgd dat veel bedrijven ons land hebben gekozen als vestigingsplaats. Dit alles representeert een belangrijke economische waarde. Het is opmerkelijk dat de opstellers van het rapport juist dit belangrijke aspect niet hebben meegenomen in hun advies.

Negen van de tien klanten zijn Nederlandse bedrijven
De twee belangrijke argumenten die het rapport noemt om te stoppen met ondersteunen van de datacentergroei in Nederland, sluiten niet aan op de realiteit. Niet minder dan negen van de tien klanten in onze eigen datacenters zijn Nederlandse bedrijven. Het zou voor die bedrijven een enorme impact hebben als zij op zeker moment gedwongen zouden zijn om hun ICT in een datacenter in het buitenland onder te brengen. Wij horen regelmatig van onze klanten dat zij juist voor een regionaal datacenter hebben gekozen omdat ze snel en makkelijk bij hun systemen moeten kunnen, voor onderhoud, vervanging of uitbreiding. Dat wordt lastig als die systemen in Duitsland of Frankrijk staan. Misschien nog belangrijker is de evolutie die datacenters de afgelopen jaren hebben ondergaan. Waar colocatiedatacenters voorheen vooral een plek waren waar servers en netwerkapparatuur makkelijk en veilig konden draaien, zien klanten het datacenter inmiddels steeds meer als een vertrouwd adviseur voor hun digitale transformatie. Dat doen we niet alleen, we bouwen sterke ecosystemen van partners, die juist voorzien in een groeiende vraag naar lokale kennis en expertise. Het rapport laat ook dit economische aspect van de Nederlandse datacenterindustrie buiten beschouwing. Het lijkt het erop dat onderzoekers vooral hebben gekeken naar een mogelijke impact op consumenten.

Data gravity
Uit het rapport ‘De impact van Data Gravity op IT’, dat wij vorig jaar in samenwerking met de DDA hebben laten opstellen, komt naar voren dat applicaties zo dicht mogelijk bij de locatie moeten draaien waar de benodigde data worden gegenereerd (een fenomeen dat ‘data gravity’ wordt genoemd). Dit is zo belangrijk omdat innovaties die essentieel zijn voor de economische toekomst van ons land – denk aan IoT-toepassingen en AI – afhankelijk zijn van vrijwel real-time beschikbaarheid van data. Iedere toename in latency, bijvoorbeeld omdat de applicaties niet in de buurt, maar ergens in het buitenland staan, heeft een negatief effect op de productiviteit. Een lage latency is ook cruciaal voor veel andere toepassingen die afhankelijk zijn van zeer snelle dataverbindingen, bijvoorbeeld in de financiële sector of voor uitwijk/twin-datacenters. Als de daarvoor benodigde data uit het buitenland moeten komen, komt de kwaliteit of zelfs het hele functioneren van applicaties in het geding.

De conclusie van de onderzoekers dat een verplaatsing van datacenteractiviteiten naar het buitenland slechts ‘beperkte’ impact hebben op de latency en daarmee op de kwaliteit van de Nederlandse digitale infrastructuur, is ongegrond.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom het verplaatsen van datacenteractiviteiten naar het buitenland geen goed idee is. Het is belangrijk dat de Nederlandse regering in gesprek gaat met de datacentersector en de uitgangspunten van het rapport nog eens goed onder de loep neemt. Daarnaast is het ook goed om met het brede Nederlandse bedrijfsleven om tafel te gaan om de behoeften ten aanzien van de digitale transformatie te analyseren. Nederlandse datacenters zijn en blijven ook in de toekomst essentieel voor onze economie.

Alexandra Schless, CEO NorthC Datacenters

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
canalys BW 7 juli tm 2 okt 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!