Redactie - 06 december 2016

Top-5 voorspellingen voor het kanaal 2017

Top-5 voorspellingen voor het kanaal 2017 image

De digitale transformatie zet bedrijven onvermijdelijk verder onder druk en dwingt veranderingen af op vrijwel alle niveaus. Gezien het concurrentievoordeel van start-ups die als het ware met de cloud zijn opgegroeid is het niet langer een kwestie van de grootste tegen de kleinste, maar van de snelste tegen de traagste. Alleen al om deze reden denk ik dat de cloud in 2017 het speerpunt van ICT-strategieën zal blijven, en dat netwerken het komende jaar een steeds meer software defined-karakter zullen krijgen. Een cruciaal aspect van deze nieuwe infrastructuur is een brede inzet van open technologie van uiteenlopende leveranciers. Dit optimaliseert het innovatievermogen van bedrijven en reduceert tegelijkertijd hun risico’s. De nieuwe infrastructuur stelt hen bovendien in staat om onverwachte problemen op te vangen en zich aan te passen aan de veranderende zakelijke kansen en marktbehoeften.

Hieronder gaan we in meer detail in op vijf van de belangrijkste technologische trends voor 2017.

1. De cloud: Als gevolg van de digitale transformatie doen steeds meer bedrijven een beroep op de cloud. Dit versnelt hun innovatietempo en maakt het mogelijk om diensten in een korter bestek in te richten en aan te bieden. Ik verwacht dan ook dat kanaalpartners hun focus meer dan ooit tevoren gaan richten op flexibele, open en cloud-gebaseerde technologieën. Software-defined WAN (SD-WAN) zal uitgroeien tot een platform voor zakelijke transformatie op basis van hybride clouds. Veel bedrijven stappen daarbij af van niet-open MPLS VPN-technologie en dedicated hardware. En dat levert een win-winsituatie op. Deze nieuwe generatie van flexibele en beheerde cloud-diensten biedt mogelijkheid om op kostenefficiënte wijze voor ingrijpende verbeteringen te zorgen binnen bedrijven en tussen bedrijven. SD-WAN-dienstverleners kunnen op hun beurt nieuwe omzetbronnen aanboren ter compensatie van de terugvallende omzet uit MPLS VPN-diensten.

2. Open netwerken: Er is geen enkele technologieleverancier die een oplossing voor alle problemen heeft. We verwachten in 2017 dan ook een aanzienlijke toename van de inzet van open netwerkarchitecturen, een trend die dit jaar al voorzichtig is ingezet. Business partners zullen steeds vaker open, leveranciersonafhankelijke strategieën gaan hanteren. Ze zullen hun klanten steeds een reeks van oplossingen aanbieden met de interoperabiliteit, flexibiliteit en veerkracht waar een toekomstbestendig netwerk om vraagt. Partners zullen hun klanten toegevoegde waarde bieden op basis van een integraal proces waarbij ze de beste oplossingen in hun soort aanbevelen, modelleren, bouwen en ondersteunen voor het hele netwerk.

3: Beveiliging: De traditionele defense-in-depth (diepteverdediging)-aanpak zal in 2017 ingrijpende veranderingen ondergaan. De versnelde groei van IoT en het sterk gegroeide aanvalsoppervlak zullen er onvermijdelijk toe leiden dat de netwerkbeveiliging een meer wijdverbreid en softwaregedefinieerd (gevirtualiseerd) karakter zal krijgen. Automatiseringstechnologie zal netwerken in staat stellen om zichzelf te bewaken en de kans op menselijke fouten in deze bedrijfskritische omgeving verminderen. Nu de markt losstaande beveiligingsoplossingen inruilt voor softwaregedefinieerde detectie, analyse en blokkering van cyberbedreigingen, zullen partners hun SDN- en NFV-ervaring en –expertise moeten inzetten om oplossingen op maat te ontwikkelen die het hele netwerk beveiligen, en niet alleen de netwerkrand.

4. Automatisering: In 2017 zullen technologieleveranciers en het kanaal samen zorgen voor een diepere integratie van netwerkautomatisering binnen de huidige ICT-omgeving van bedrijven en service providers. Partners met virtualisatie-expertise zullen voorop lopen in de transformatie van zakelijke netwerkinfrastructuren. Door over te stappen op een veilige, flexibele, open en geautomatiseerde netwerkomgeving kunnen partners organisaties in alle soorten en maten helpen om hun netwerk te transformeren van een zakelijke noodzaak tot een krachtig, kostenefficiënt en omzetbevorderend strategisch hulpmiddel dat bedreigingen terugdringt en niet alleen de mogelijkheid biedt om disruptie te overleven, maar er op te anticiperen.

5. Everything-as-a-service: De hoeveelheid hardware op locatie (CPE) binnen bedrijfsomgevingen zal in 2017 afnemen. Everything as a Service (XaaS) en abonnementsmodellen zullen uitgroeien tot de norm. Als kernstrategie voor het vereenvoudigen van de zakelijke ICT zullen deze dienstenmodellen leveranciers en partners in staat stellen om zich te concentreren op de ontwikkeling van softwaregedefinieerde oplossingen die bijdragen aan kostenbesparingen en verbeteringen van de flexibiliteit en productiviteit. De oplossingen van partners zullen minder afhankelijk zijn van hardware-/CPE-oplossingen. Deze worden ingeruild voor omzetgenererende, SLA-gestuurde abonnementsdiensten. Proof-of-concepts van leveranciers zullen inzicht bieden in de waarde die deze nieuwe dienstenmodellen en samenwerkingsverbanden kunnen opleveren.

Samen vertegenwoordigen deze ontwikkelingen belangrijke kansen voor het kanaal om voor ingrijpende bedrijfseconomische verbeteringen te zorgen. Wat mijns inziens echter centraal staat binnen elke strategie, zijn de voordelen die bedrijven kunnen realiseren door automatisering dieper in hun ICT-omgeving in te bedden. Volgens een recent onderzoek is automatisering namelijk van essentieel belang voor de concurrentiepositie van bedrijven. De meeste bedrijven gaven aan dat ze hiermee meer voordelen en mogelijkheden konden realiseren dan ze aanvankelijk hadden verwacht.

In 2017 zou software wel eens eindelijk de wereld kunnen overnemen…

Door: Sander Groot, Juniper Networks

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!