Redactie - 12 oktober 2022

Datasoevereiniteit vraagt om effectieve Europese alternatieven

Datasoevereiniteit vraagt om effectieve Europese alternatieven image

In onze digitale wereld vertrouwen we steeds meer op digitale technologieën en toepassingen, zowel zakelijk als in het dagelijkse leven. Deze toepassingen – vaak online diensten – worden vooral aangeboden door een kleine groep grote technologiebedrijven (‘big tech’) van buiten Europa. Die bedrijven geven niet altijd de door ons gewenste prioriteit aan privacy, security en datasoevereiniteit. Dit gebrek aan prioriteit zorgt voor kwetsbaarheden en kan tot misbruik van data door onbevoegden leiden. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, zoals de Amerikaanse CLOUD Act, die vragen oproepen over de bescherming van de gegevens van Europese burgers. Zo verstrekt de CLOUD Act de toegang van Amerikaanse rechtshandhavingsinstanties tot online opgeslagen gegevens, ook van die Europese burgers. Door het grote aandeel van Amerikaanse en Chinese techbedrijven die online diensten aanbieden aan zowel bedrijven als consumenten is het voor gebruikers niet altijd eenvoudig om goede (Europese ) alternatieve aanbieders te vinden. Er is een zekere afhankelijkheid van deze aanbieders die niet altijd gewenst is, zeker als het gaat om bedrijfskritische applicaties.

We worden echter - zeker in de laatste negen maanden - steeds vaker geconfronteerd met landen en overheden die misbruik maken van onze digitale infrastructuur, platforms en mogelijk ook data. Het is daarom belangrijk dat we ons bewuster worden over de noodzaak voor meer data soevereiniteit – Het is essentieel dat we altijd weten waar onze data zich bevinden, deze te allen tijde toegankelijk zijn en beschermd worden volgens de daarvoor geldende, richtlijnen zoals de AVG.

Hoe gaan we dat doen?

De oproep om minder afhankelijk te worden van de grote buitenlandse tech partijen klinkt steeds luider, om Europa op termijn zowel politiek als economisch minder kwetsbaar te maken. De grote vraag is: hoe doe je dat? Want op dit moment hebben we als samenleving de platforms en infrastructuren van die buitenlandse partijen vaak nog nodig. Zonder die platforms zal onze economie misschien niet tot stilstand komen, maar zeker flink worden afgeremd. Tegelijkertijd hebben ook de gebruikers – zowel bedrijven als consumenten – een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het bewaken van data soevereiniteit. Gelukkig wordt iedereen zich steeds meer bewust van het belang van data soevereiniteit. Grote datalekken en privacyschandalen zoals Cambridge Analytica, hebben bewezen hoe het mis kan gaan als we daar zelf niet voldoende aandacht aan besteden. Dankzij het sterkere bewustzijn wordt het risico op misbruik van onze gegevens hopelijk ook kleiner..

We hebben in ieder geval regionale alternatieven nodig, in de vorm van Europese platforms en oplossingen. Daar wordt door verschillende partijen aan gewerkt. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is het Gaia-X initiatief. Ook aan digitaal soevereine, open source Europese alternatieven voor Microsoft Office 365 en Google Workspace wordt al gewerkt, zoals Nextcloud. Het is dan wel belangrijk dat er een gelijk speelveld is en blijft, waarin voor alle partijen dezelfde spelregels gelden. Het risico bestaat anders dat je in feite Europese big tech-spelers of landen krijgt die gaan bepalen hoe er met onze gegevens wordt omgegaan. Daarom moeten de EU-lidstaten ervoor zorgen dat voor iedereen dezelfde regels gelden en dat iedereen dezelfde kansen krijgt, hoe groot of klein je ook bent.

Transparantie

Transparantie is voor Europese cloud-alternatieven een eerste voorwaarde. Het moet volledig duidelijk zijn hoe de infrastructuur in elkaar zit, waar je data staat, wie er toegang toe heeft, etc. Regionale datacenters vervullen hierbij een belangrijke rol om de gewenste transparantie te kunnen bieden met betrekking tot de locatie waar die data staan. Als onze Europese datacentersector erin slaagt om vanuit het oogpunt van datasoevereiniteit bruggen te bouwen naar en tussen andere landen, kunnen we een concrete bijdrage leveren aan de Nederlandse en Europese soevereiniteitsambities.

Eén ding is zeker: het zal nog jaren duren totdat er echt bruikbare en effectieve Europese alternatieven zijn voor de huidige big tech infrastructuren en platforms. Maar als die er eenmaal zijn, verwacht ik dat op hun beurt die internationale big tech partijen ook zullen deelnemen aan het Europese ecosysteem, waarbij ze zich zullen moeten houden aan de Europese spelregels. Zo ontstaat er een heel nieuwe situatie, waarin we uiteindelijk toch die buitenlandse platforms kunnen blijven gebruiken, als dat wenselijk en zinvol is.

Door: Alexandra Schless, CEO NorthC Datacenters

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!