Redactie - 09 maart 2020

Helft Nederlandse bedrijven wil zoveel mogelijk naar de cloud

Helft Nederlandse bedrijven wil zoveel mogelijk naar de cloud image

Markt intelligentie bureau Smart Profile en Dutch IT-channel hebben samen onderzoek gedaan onder IT-beslissers naar de cloudgang bij Nederlandse bedrijven. Voorlopige conclusie: liefst de helft van de respondenten wil 'naar de cloud waar dat mogelijk is', met als voornaamste reden het gemak van op- en afschalen van data en applicaties. De definitieve uitkomsten worden op 9 april gepresenteerd tijdens het Dutch IT Cloud Event in Fort Voordorp.

Het Dutch IT Cloud Survey moet inzicht geven in het gebruik van cloud businesstoepassingen in het Nederlandse bedrijfsleven. “Er zijn steeds meer cloudaanbieders en door nieuwe ontwikkelingen veranderen cloudproposities razendsnel”, verklaart Jurgen Verheijen, marketing lead bij Smart Profile, het belang van dit onderzoek. “We willen een beeld hebben van hoe de markt voor cloudtoepassingen zich ontwikkelt, maar dan vanuit het perspectief van de eindgebruikers. In een wereld waar het steeds meer gaat om data gedreven marketing en sales zien we namelijk dat de budgetten voor marktonderzoek teruglopen, terwijl dergelijke inzichten erg waardevol zijn.”

Smart Profile staat voor 'realise your potential'. “Er zit veel potentieel in de markt, maar dat wordt vooral gestuurd vanuit de aanbodkant: de cloudaanbieders”, constateert Verheijen. “Wij denken dat het potentieel van cloud beter wordt gerealiseerd als we ook de gebruikerskant nog beter in kaart brengen. Wat willen Nederlandse bedrijven met cloud en waarom? Wat is hun cloudstrategie? IT-beslissers worden door vendoren gepusht met informatie en de industrie komt met de mooiste oplossingen, maar waar vragen IT-beslissers nou eigenlijk zelf om? Aangevuld met de inzichten uit onze database kunnen we zo een goed beeld geven van wat er speelt bij de gebruiker.”

'Zoveel mogelijk cloud'

Het onderzoek is afgerond en met de verwerking van alle data is Smart Profile nog bezig. Maar volgens Erik van Gurp, sinds tien jaar analist bij de Bredase markt intelligentie partij, is de voornaamste conclusie al wel duidelijk. “De helft van de respondenten zegt: we gaan zoveel mogelijk naar de cloud. Dus waar dat mogelijk is, waar de technologie en de omstandigheden het toelaten, kiezen we voor een cloudoplossing in plaats van een traditionele on-premise oplossing. Daarachter zit een eveneens grote categorie van 40 procent met bedrijven die zeggen: we kijken per aandachtsgebied, per 'topic'. Is er een goede cloudstrategie, dan pakken we die. Kan het wel maar is de cloudoplossing niet onbetwist de beste, dan blijven we liever 'klassiek' on-premise.”

De resterende 10 procent bestaat uit respondenten die zeggen: we willen juist zo weinig mogelijk naar de cloud. “Aangevuld met IT-beslissers die überhaupt geen cloudstrategie zeggen te hebben”, vult Van Gurp aan. “Maar dat zijn er écht heel weinig.”

Op- en afschalen

Om de (voornaamste) redenen in kaart te brengen waarom IT-beslissers kiezen voor een cloudtoepassing, koos Smart Profile voor de vraagstelling: welke voordelen neem je waar, bij het naar de cloud gaan? “Daarbij zijn dus verschillende antwoorden mogelijk”, verduidelijkt Van Gurp. “Driekwart van de respondenten, de grootste categorie, noemde het gemak en de snelheid waarmee in de cloud applicaties en data kunnen worden op- en afgeschaald. Capaciteit erbij of eraf als dat nodig is, wordt door veel bedrijven als een groot voordeel gezien.”

Iets minder dan de helft zegt bovendien: met cloudtoepassingen is het minder druk op de eigen IT-afdeling; de cloud maakt IT-medewerkers vrij voor andere taken. “Daar komt bij dat een IT-afdeling soms meer als een obstakel wordt gezien dan als een voordeel”, maakte Van Gurp op uit verschillende antwoorden. “Dan is het prettig als nieuwe dingen niet eerst 'langs de IT' hoeven. Eveneens bijna de helft zegt cloud te gebruiken om sneller functionaliteit te kunnen uitvoeren. Waar bedrijven in een klassieke situatie langere cycli denken te hebben voordat ze nieuwe dingen kunnen uitrollen, hebben ze met cloud in ieder geval de perceptie dat het sneller gaat.”

Uitgangspunt is hybrid

Smart Profile stelde vervolgens de vraag welke soort cloud de voorkeur heeft: private, hybrid of public? En in het geval van public cloud: kiezen Nederlandse bedrijven voor AWS, Azure of Google? “Twee derde van de respondenten beschouwt hybrid cloud als het uitgangspunt”, analyseert Van Gurp. “De rest is gelijk verdeeld over private en public. Kijken we naar de keuze tussen single-cloud en multi-cloud, dan is dat ongeveer fifty-fifty: de ene helft van de respondenten heeft één grote cloudprovider, zoals Azure of AWS, en de andere helft combineert verschillende (soorten) clouds, vaak omdat een specifieke oplossing (applicatie) nou eenmaal alleen draait in één specifieke cloudomgeving.”

Het populairste public cloudplatform, gebruikt door 56 procent van de bedrijven, is niet heel verrassend Microsoft Azure, tegen 30 procent AWS-gebruikers en 17 procent Google-gebruikers. “Azure zal voorlopig nog wel de grootste blijven”, verwacht Erik van Gurp. “Sterker: liefst 75% van de respondenten verwacht Azure over twaalf maanden te gebruiken. AWS groeit naar verwachting naar 37 procent gebruikers over een jaar en Google naar 20 procent.”

Meer budget

Tot slot nog iets over wie in het Nederlandse bedrijfsleven beslist over wel of geen cloudstrategie, en hoe zo'n eventuele strategie eruit moet zien. Worden de beslissingen genomen op IT-niveau of directieniveau? “Bij de grotere organisaties, vaak met een eigen CIO en een dedicated IT-team met volop kennis, is dat vooral de IT”, weet Jurgen Verheijen. “Bij de kleinere bedrijven, dus in het MKB, wordt op directieniveau beslist, wel vaak na advies door een externe partij. Ook grotere organisaties schakelen soms een externe dienstverlener in, maar dat is meer voor het uitrollen, migreren en faciliteren, en niet zozeer voor kennis en advies.”

De budgetten voor de aanschaf van cloudapplicaties groeien de komende tijd met ongeveer 33 procent, zo blijkt verder uit de voorlopige resultaten van het Dutch IT Cloud Survey van Smart Profile en Dutch IT-channel. En van alle nieuwe technologieën die in de cloud worden gebruikt, zijn artificial intelligence (AI), Flash Storage, NVMe en DevOps het meest populair, met machine learning daar kort achter. (Vooral van AI zijn de verwachtingen hoog, maar het gebruik is met 14 procent nog laag.)

Ook opvallend: als bedrijven de overstap maken van on-premises naar cloud, dan gaat de merktrouwheid van partijen naar beneden. Dit laatste blijkt uit een analyse vanuit de dochterorganisatie Smart Labz, waarbij data scientists de aanwezige data van Smart Profile met nieuwe technieken onderzoeken.

De definitieve en volledige uitkomsten worden op donderdag 23 juni gepresenteerd tijdens het Dutch IT Cloud Event in Fort Voordorp, tussen Utrecht en De Bilt.

Door: Jeroen Bordewijk en Witold Kepinski

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!