Martijn Kregting - 07 juni 2021

Conscia: Goede samenwerking vereenvoudigt overgang naar hybride cloud

Conscia: Goede samenwerking vereenvoudigt overgang naar hybride cloud image

De opkomst van cloud biedt organisaties steeds meer mogelijkheden om IT-infrastructuur en -toepassingen flexibel en schaalbaar in te zetten. Zo levert IT-dienstverlener Conscia een toenemend aantal organisaties IT as a service, onder meer in de zorgsector. Hiervoor is goede connectiviteit onontbeerlijk. Reden genoeg om de samenwerking met partijen zoals datacenter-aanbieder Equinix uit te breiden en te verdiepen, vertellen Rob Christ (Conscia) en Joke Ploegmakers (Equinix). “Zonder die connectiviteit is er geen goede overgang naar de cloud mogelijk.”

Het belang van goede connectiviteit is sinds de coronapandemie enorm gegroeid, merkt Joke Ploegmakers, vooral door het vele thuiswerken. Ook nu de situatie geleidelijk stabiliseert, zijn bepaalde werkprocessen bij veel bedrijven structureel veranderd, ziet de Partner en Alliances Manager Benelux van Equinix. “Wij hosten veel partijen die nu cloudgebaseerde, systemen, toepassingen of infrastructuur leveren, waaronder Conscia. Connectiviteit is echt key geworden om hierin te faciliteren.”

Conscia heeft deze overkoepelende trend ook vroegtijdig gesignaleerd, vertelt Rob Christ. Hij trad in oktober 2020 - na Conscia’s overname van Damecon - toe tot het commerciële team van Conscia, als business development executive voor cloud, datacenter en datacenter management.

Conscia is sterk in enterprise networking, security en collaboration, onder andere in de zorg. In deze sector wordt nog veel on premise gewerkt. Maar ook hier verandert dit - mede door corona en het gegroeide thuiswerken, de toenemende noodzaak tot online samenwerken en het bieden van consulten of zorg op afstand”, schetst Christ.

Cloud perimeter
“Je ziet ver-Saas’ing en het gebruik van cloudgebaseerde toepassingen, maar ook groei naar een meer flexibele infrastructuur. Er ontstaat een cloud perimeter. Van iedereen die verbonden is aan een proces – in een publieke cloud, via de Conscia Cloud of on premise – concentreren activiteiten zich meer aan de rand van het netwerk, en bepaalt de edge de cloud perimeter. De infrastructuur die dit faciliteert, wordt daarmee bepalender voor succesvol werken en samenwerken.”

De coronapandemie heeft daarnaast de ontwikkeling versneld dat partijen zoals Conscia organisaties en medewerkers vlot digitaal moeten kunnen enablen, met een toenemende focus op hybride cloud. “Dat legt een druk op ICT-aanbieders zoals ons om een schaalbare, flexibele infrastructuur te ontwerpen die deze ontwikkeling de komende jaren veilig kan blijven faciliteren en beheren.”

Steeds meer gedeelde klanten
Conscia deelt een toenemend aantal klanten met Equinix, vervolgt Christ. Want ook ziekenhuizen vragen zich steeds meer af of ze zelf nog dure datacenter-meters moeten onderhouden. Zij stappen voor deelprocessen in toenemende mate over op xaaS-diensten en behouden voor bepaalde vitale processen wellicht een private cloud bij een IT-aanbieder of zelfs een stukje on premise.

“Elke klant heeft, afhankelijk van de investerings- en afschrijvingscyclus, een andere transitieperiode. Maar dat die overgang naar een hybride, deels cloud-gebaseerde omgeving er voor iedereen komt, mag duidelijk zijn. En zonder goede connectiviteit via een partner als Equinix is een goede overgang naar de cloud onmogelijk.”

Flexibele infrastructuur: Hybrid Flexpod
Conscia heeft om een hybride cloudgebaseerde IT-omgeving te kunnen bieden het Conscia Cloud platform ontwikkeld, gebaseerd op Hybrid Flexpod en op basis van technologie van NetApp en Cisco. Een variant hiervan maakt het klanten met on premise-infrastructuur mogelijk om tot de helft van die on premise-capaciteit als een soort cloud af te nemen. “Vroeger moest je infra kopen met een focus op de piekmomenten. Alles dat niet draaide, was een teveel aan resources. Nu kunnen deze organisaties ook op eigen locatie bepaalde voordelige eigenschappen van de cloud gebruiken. Denk aan het op- en neerschalen van infrastructuur.”

Bij klanten die kiezen voor co-locatie bij een partij als Equinix, doemt voor Conscia de vraag op hoe alle systemen en toepassingen dan - ongeacht waar ze draaien - op exact dezelfde manier gebruikt kunnen blijven worden. Dat betekent dat Conscia het Equinix-deel van een IT-omgeving moet integreren in de bestaande infrastructuur en security-omgeving die Conscia al beheert bij een klant. Volgens Christ een van de redenen om actief de samenwerking met Equinix te zoeken. “Het is een logische stap. We zijn zelf ook klant van Equinix, in en rondom Amsterdam. Zo gebruiken we hen bijvoorbeeld voor onze ontsluiting naar Microsoft Azure wereldwijd.”

Flexibele schil met Conscia Data fabric
Via Equinix heeft Conscia toegang tot alle cloud-omgevingen wereldwijd. Klanten hebben zo de mogelijkheid om wat zij nog on premise willen hebben, binnen een hybride infrastructuur op basis van Hybrid Flexpod toch flexibel af te nemen. Het gaat om zaken zoals data- en compute-diensten, security en SoC-diensten, mogelijk gemaakt via Conscia’s Data fabric.

“Wij geloven in een datacentrische infrastructuur”, stelt Christ. “Applicaties kun je snel uitrollen. Maar als er data bij betrokken is, kost dat meer tijd, heb je meer bandbreedte nodig en wil je controle hebben over waar die data zich bevindt. Wij willen dat via een flexibele schil garanderen, zodat je de data altijd daar hebt waar de workload hem nodig heeft.”

Bovendien moet een organisatie in staat zijn om meer waarde uit die data te halen, bijvoorbeeld via Artificial Intelligence (AI)-toepassingen. En datasets eenvoudig kunnen overzetten wanneer je van on premise naar cloud gaat. Mét behoud van controle over de eigen data, bijvoorbeeld op gebieden als backup en recovery, compliance. Christ: “NetApp heeft zijn data fabric hiervoor in 2014 gelanceerd. Binnen Conscia hebben we dit gecombineerd met de Cisco-oplossing voor datacentra. Dat speelt perfect in op de keuze van onze partners.”

Geleidelijke transitie
De hybrid Flexpod voor infrastructuur en de inzet van Conscia’s Data Fabric voor de flexibele schil eromheen moeten een geleidelijke overgang van on premise naar een hybride cloud-omgeving faciliteren, legt de business development executive uit. “We laten de klant bepalen waar hij voor welke delen van de IT-omgeving wil draaien. We kijken of er al een cloudtransitiestrategie is, of dat we daarbij kunnen helpen. We helpen de benodigde flexibilisering te verkrijgen of behouden, terwijl de klant nog in een cyclus van investeringen en afschrijvingen zit.”

Die transitie kan kort zijn of lang, dat maakt niet uit, stelt Christ. “Het ecosysteem dat wij hebben gebouwd, gekoppeld aan het ecosysteem van Equinix, stelt ons in staat om bij ieder beslismoment de keuze te bieden tussen buy or use, zonder afbreuk te doen aan kernelementen zoals connectiviteit, security en beheer.”

Voordelen ecosystemen
Het ecosysteem waar Christ aan refereert, heeft Equinix in de afgelopen jaren opgebouwd, vertelt Ploegmakers. “Equinix is begonnen als platform voor bedrijven om op een snelle en veilige manier data uit te wisselen of toegang ertoe te krijgen. Vanuit die kracht zijn we ecosystemen van partners gaan vormen die bij ons draaien.”

In het geval van onderwijs, wetenschap en healthcare is dat bijvoorbeeld SURF – waar ook Conscia mee connecteert. Veel partijen gebruiken SURF voor IT- en connectiviteitsdiensten. Ploegmakers: “SURF draait bij ons, wat het connecteren ermee vereenvoudigt. We bouwen dergelijke ecosystemen verder uit. Partijen die met hun toepassingen bij ons draaien, kunnen die via ons platform ook weer naar afnemers ontsluiten.”

Christ geeft een ander goed voorbeeld van het voordeel van ecosystemen binnen Equinix. “Conscia bood al networking, collaboration en security als dienst – waarbij we zaken als beheer en lifecycle management overnemen van de klant. Dat doen we nu ook voor data, voor compute, voor storage en backup, een volledig IT as a service-aanbod. We gebruiken hiervoor cloud-technologie zoals Cisco Plus. En ook Cisco is een belangrijke partner in het ecosysteem van Equinix, wat onderlinge samenwerking en ontsluiting weer vereenvoudigt.”

Hogeschool Leiden
Een klant waarbij het samenwerken in een ecosysteem goed naar voren komt, is Hogeschool Leiden. Die zocht goede opslag voor en toegankelijkheid van de snel groeiende hoeveelheid data van studenten – een gevolg van toenemende digitalisering. De oplossing draait nu via Conscia Cloud op een NetApp-infrastructuur. De data zijn via netwerkverbindingen van SURF toegankelijk.

Hier komen de voordelen van het gezamenlijke ecosysteem van Conscia (managed IT/cloud, SLA), Equinix (connectiviteit, ontsluiting), NetAPP (backup) en SURF (netwerkdiensten) samen, stelt Christ. “Alle onderdelen van de oplossing staan letterlijk naast elkaar bij Equinix, wat bijvoorbeeld connectiviteit vereenvoudigt en snelheid vergroot. We bieden vergelijkbare dienstverlening inmiddels ook onder meer aan het Amphia ziekenhuis in Breda aan.”

Kijk HIER voor de use case Hogeschool Leiden: Conscia, Equinix en SURF:

Auteur: Martijn Kregting

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!