Martijn Kregting - 19 juli 2021

Cisco is een strategische partner in digitalisering van Nederland

Cisco is een strategische partner in digitalisering van Nederland image

Cisco heeft twee goede boekjaren achter de rug, mede door de enorme vlucht die het thuiswerken nam. Edwin Prinsen, algemeen directeur Cisco Nederland, verwacht dat dit na corona structureel overgaat in hybride werken, met de voordelen van kantoor én thuis voor productiviteit, milieu en werkbalans. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven mee kan komen, zet Hein Dekkers als directeur Digitale Versnelling Nederland in op nog meer samenwerking met de partners uit dit programma.

Met het sluiten van de boeken eind juli komt er voor Cisco opnieuw een einde aan een op zijn minst opmerkelijk gebroken boekjaar. Half maart 2020 brak de coronacrisis op volle kracht uit in Nederland en sindsdien werken ook de medewerkers van Cisco grotendeels thuis. Het gebrek aan fysieke contacten begint zwaar te wegen, maar op ICT-gebied bracht corona een versnelling mee van de bestaande digitalisering van samenleving en bedrijfsleven.

“Net zoals vorig jaar sluiten we een boekjaar positief af”, begint Edwin Prinsen. “Dat is wel bijzonder: we zijn er met zijn allen achter gekomen dat de business gewoon doorgaat wanneer iedereen die dat kan, thuis moet werken. Ook voor ons was het wennen, maar we hebben ons goed weten aan te passen aan het niet langer fysiek samenzijn op kantoor, met klanten of op congressen en trainingen.”

Relevante technologie

Natuurlijk heeft Cisco de luxe dat het relevante technologie verkoopt voor thuiswerken en videovergaderen. Prinsen: “Heel snel en op hele grote schaal moesten robuuste netwerken - veilig -thuiswerken en online vergaderen ondersteunen. En ook al kwamen er geen grote campussen bij vanwege het vele thuiswerken, ook deze tak van sport bleef groeien. Het vormt nou eenmaal ook op langere termijn het fundament voor digitalisering, op kantoor of thuis. Collaboratie idem dito, met name op zakelijk gebied groeiden wel als kool met Webex.”

Cisco-medewerkers waren al gewend aan hybride werken. Nu is thuiswerken Nederland-breed geaccepteerd geraakt, waar werkgevers vroeger medewerkers op kantoor wilden zien uit vrees voor productiviteitsverlies. “De komende tijd zullen zij thuiswerkplekken verder professionaliseren, met alle juiste faciliteiten. Zo hebben we bij overheidsinstellingen inmiddels voor 120.000 gebruikers Webex uitgerold. We kunnen monitoren hoeveel er gebruikt wordt voor video en meetings, zodat werkgevers daar op kunnen sturen.”

Mindset heeft zich gevormd

Het besef is er nu dat thuiswerken minstens zo productief is als op kantoor zijn. Men ziet ook voordelen zoals minder files, meer werk-privé balans. De etiquette van videovergaderen is geformaliseerd. Prinsen: “Maar het moet erbij zijn, niet in plaats van. Mensen hebben altijd behoefte aan fysiek contact. Even bijpraten rond het koffiezetapparaat is er niet bij in de virtuele wereld. Dus de trend die we zien, zal naar hybride werken gaan: digitaal of fysiek, thuis of op kantoor, al naar gelang het beter is.”

Zeker het komende jaar zal de groei op ICT-gebied door de versnelde digitalisering doorzetten. Budgetten zullen verschuiven van kantoor- naar thuiswerkplekken, inclusief vergoedingen voor stroom en reiskosten. “Dit is echt structureel”, ziet Prinsen. “Mensen gaan niet meer om half acht opstaan zodat ze om half negen bij een vergadering kunnen zijn. Dat zien we bij klanten ook. Er zal dus nog meer geïnvesteerd worden in veilige werkplekken die de gebruikers vloeiend toegang geven tot alle faciliteiten van het kantoor.”

Hybride wordt norm

Diezelfde beweging zag je en zal zich blijven doorzetten in sectoren zoals het onderwijs, verwacht Hein Dekkers. Hij sinds juni 2021 algemeen directeur DVN (Digitale Versnelling Nederland), het digitale stimuleringsprogramma van Cisco. “Hybride onderwijs zal de norm worden. Scholen zullen moeten investeren in een goede totaalervaring. Daaronder goed fysiek onderwijs met hoge luchtkwaliteit in de lokalen. Uiteindelijk moet het voor de leerervaring niet meer uitmaken of je op school of thuis les krijgt.”

Die investering in zowel digitaal als fysiek onderwijs zal de komende jaren nog wel een flinke stap zijn voor veel onderwijsinstellingen, verwacht Dekkers. “Ook daar gaan we de komende jaren met ons programma Digitale Versnelling  fors op inzetten: digitale inclusiviteit in onderwijs en maatschappij. Niemand moet achterblijven, iedereen moet de beschikking hebben over middelen om mee te kunnen gaan in digitale educatie. Ook de werkplek moet inclusief en veilig zijn. Zo willen we het vertrouwen van mensen in digitalisering en hun vaardigheden daarin vergroten, wat vervolgens weer als vliegwieleffect de digitalisering van Nederland versnelt.”

Aansluiten op digitale agenda

Met stimuleringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN) wilde Cisco een kleine vier jaar geleden aansluiten bij de digitale agenda van de Nederlandse overheid. Het verbeteren van digitaal onderwijs, digitale vaardigheden van mensen in bedrijfsleven en bij de overheid, maar ook in de zorgsector. Een competitieve digitale economie, met daaromheen afdoende privacy en security.

Cisco werkte via DVN met focuspunten – pilaren - zoals educatie, healthcare, cyber security en kritische infrastructuren. “Dat loopt uiteen van een rapport voor de minister van Veiligheid en Justitie met een threat-analyse van de BV Nederland tot de aanpak van online kindermisbruik en cyberpesten - het weerbaarder maken van in dit geval kinderen. Nederland loopt voorop met ICT-infrastructuur, maar de digitale vaardigheden in onderwijs en bedrijfsleven blijven achter.”

Ook in een ziekenhuis zoals het UMCU was het digitale werken nog niet aan de orde van de dag, vertelt Prinsen. “Door corona was het voor de medewerkers ook omschakelen naar thuiswerken en videoconsulten. Inmiddels heeft men duizenden videoconsulten per maand en is het een normaal alternatief voor zorgverlener en patiënt. Een ander voorbeeld is de recente samenwerking met het ministerie van SZW via het UWV om bij- en omscholing te stimuleren, door digitale vaardigheidstrainingen en begeleiding aan te bieden van sector naar sector.”

Digitale Versnelling 2.0

Het vervolg van het succesvolle Digitale Versnelling – Digitale Versnelling 2.0 – legt de focus meer dan voorheen op die (digitale) inclusiviteit, maar ook op digitale weerbaarheid. Nederland loopt hier voorop binnen de Cisco-community, stellen Prinsen en Dekkers. “Het is een voortzetten van de successen uit 1.0. Maar in meer en andere sectoren, waar ook sprake is van een digitale kloof. Met kennisoverdracht, met helpen bij omscholen naar veelgevraagde banen en functies.”

Daar wil Cisco de partners met wie het bovengenoemde successen realiseerde, ook meer bij betrekken. Want dit is iets dat je samen moet oppakken, meent Dekkers. “Corona heeft gezorgd voor een deels gedwongen versnelling en adoptie van de digitalisering in Nederland. We willen daarom ook meer investeren via DVN en onze partners in de digitale inclusie en weerbaarheid van mensen, zodat iedereen kan meekomen. Uiteindelijk moet dat een positieve impact hebben op iedereen in Nederland.”

Ontwikkelen kennis

Een basisvoorwaarde voor meer inclusie en weerbaarheid is kennisontwikkeling. Bij mensen met minder digitale vaardigheden, bij bestuurders die besluiten nemen op digitale gebieden. Die kennis moet leiden tot meer vertrouwen in de ICT, meent Dekkers. “Daarom investeren we met onze partners ook in consortia die tot doel hebben om de robuustheid, flexibiliteit en veiligheid van de vitale -infrastructuren van Nederland te verbeteren.

Dat geldt zowel voor de bedrijven die actief zijn in kritieke infrastructuren als de aanbieders van kritieke digitale infrastructuren. “De antwoorden van morgen liggen in het delen van kennis vandaag, voor vraagstukken zoals de energietransitie, duurzaamheid en mobiliteit. Dezelfde vraagstukken die we met de afgelopen jaren ook al aanspraken. We willen daar nu meer concreet met partners oplossingen voor faciliteren. Denk aan toepassingen voor security, data analytics, geo-informatie- en visualisatiesystemen. Als Cisco en DVN kunnen we daar ook de komende jaren een platform voor bieden en helpen met de benodigde investeringen.

Betrouwbare, strategische partner

Cisco wil hiermee ook uitstralen naar partijen in bedrijfsleven bij de overheid dat Cisco een strategische partner kan zijn in de digitalisering van de BV Nederland, stelt Prinsen tot slot. “We willen en kunnen helpen om de visie hierop en de benodigde digitale inclusiviteit en weerbaarheid mee te ontwikkelen. Dat doen we met onze partners, net zoals we met ICT-partners in de uitvoering ervan kunnen faciliteren. Wij zijn financieel sterk en zullen er dus ook over een aantal jaar nog zijn om die ondersteuning te blijven bieden en onze verantwoordelijkheid te pakken.”

Door: Martijn Kregting

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!