Redactie - 25 september 2021

Computacenter gaat voor langdurige relatie

Computacenter gaat voor langdurige relatie image

Computacenter gelooft heilig in langdurige relatie met zijn klanten. Wij zijn een groot stabiel internationaal bedrijf en doordat ons portfolio meer en meer groeit met (managed) services, ziet Jochem Vreeke de band met klanten steviger worden. “Wij zitten dicht op de klant.”

Vreeke is sinds juli 2017 Director Operations bij Computacenter: “Het heeft veel voordelen om onderdeel te zijn van een groot, internationaal bedrijf. Wij bieden nu producten en diensten aan van meer dan tweehonderd leveranciers, waaronder Dell, VMware, Cisco, Lenovo, HP Inc., Apple en HPE ook worden er steeds meer activiteiten ontwikkeld met vendoren zoals Amazon Web Services. De samenwerking met onze 17.000 collega’s wereldwijd geeft ons ook in de Nederlandse markt een enorme slagkracht. Door kennis, ervaring en relaties te delen kunnen we nu veel sneller en met meer competenties vendoren omarmen en daarmee ook naar onze klanten succesvol acteren.”

Vooral met Dell hebben we een speciale band; we zijn niet voor niets Titanium Black partner in het nieuwe Dell EMC partnerprogramma, de hoogste positie. We werken dan ook al meer dan dertig jaar samen om klanten het meeste uit hun data te laten halen. Feit is dat klanten voor vrijwel alles bij ons terecht kunnen. En dat doen ze ook. Grote instellingen weten ons te vinden. Zo doen we veel systeemintegraties en conceptontwikkeling rond de nieuwe werkplek; onder andere voor de grootste postbezorger in Nederland. Daar werken we overigens al twintig jaar voor; de laatste tijd hebben we er innovatieve projecten uitgevoerd op het gebied van digitalisering van processen. Wij doen trouwens veel projecten voor de nationale overheid en hebben deze positie onlangs ook weer versterkt met de gunning van een aantal belangrijke contracten/mantels.”

Kenniscentrum
Onderdeel zijn van een groter geheel heeft verder het voordeel dat de Nederlandse tak kan beschikken over het kenniscentrum in Duitsland dat dienst doet voor heel Europa. “Daar gaan we met klanten naar toe om integratievraagstukken op te lossen. Klanten ervaren dit als een belevenis. Internationaal doen we ook grote projecten met Cisco. Wij hebben een intranet-omgeving waar menig leverancier jaloers op zal zijn. Al onze medewerkers delen daar relevante kennis en ervaring. Dat zijn uitgebreide beschrijvingen van toegepaste oplossingen. Wij leren veel van elkaar.”

“Vanuit onze internationale relaties zien we een groeiend beroep op professionele consultants en onze pool van Nederlandse onsite of field-engineers. Daarmee spelen wij goed in op de zo zeer gewenste rationalisatie van vendoren en dienstverleners bij juist deze groep klanten. De komende tijd zullen we het belang van onze internationale verwevenheid meer naar voren brengen.”

Beheer
Vreeke ziet de beweging naar de cloud bij de klanten. “Wij helpen bijvoorbeeld door koppelingen met de eigen datacenters – die we trouwens ook leveren als daar behoefte aan is – te ontwikkelen. Er is meer aandacht nu voor onderhoud en beheer dan in voorgaande jaren. Wij geven advies over inrichting van de servicedesk, wij helpen de ticketsprocessen te optimaliseren. Daar is veel vraag naar.”

Met de beweging naar de cloud groeit de complexiteit van de IT-landschappen bij organisaties. “IT-beslissers moeten nu ineens een besluit nemen over wat zij intern houden en wat zij extern zetten. Daarbij speelt het beheervraagstuk een belangrijke rol. Dat is een belangrijk thema. Wij helpen de operationele druk van het beheer sterk te verminderen. Wij zetten onze kennis en ervaring in op het vlak van connectiviteit en bijvoorbeeld Internet of Things. Als gevolg van de onzekere situatie die corona schiep, zijn veel projecten uitgesteld. Dat wordt nu ingehaald. Wij houden onze klanten voor dat nu het moment is om goed na te denken over een herinrichting van hun IT. Uiteraard helpen wij hen daarbij.”

Hype en realiteit
IT is volop in ontwikkeling. 5G maakt nieuwe bedrijfsprocessen mogelijk. Aan CIO’s, aldus Vreeke, de taak om onderscheid te maken tussen hype en realiteit. “Dat valt niet mee, want er komt heel wat op hen af. Dan heb je een partner nodig die van de hoed en de rand weet op technisch vlak, maar ook weet wat er binnen jouw bedrijf of organisatie speelt. Binnen die langdurige relatie, beseffen wij dat we met onze klanten dezelfde wedstrijd spelen, dat we het met elkaar moeten doen. Dan gaat het er niet om te scoren op bepaalde punten; we staan voor het vinden van volledige oplossingen voor de lange termijn”, onderstreept Vreeke.

“Zeker nu staan we naast de snel opvolgende technologische veranderingen echt voor een aantal grote uitdagingen die we niet zonder samenwerking kunnen oplossen. Mondiaal hebben we het daarbij zeker over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als bedrijf hebben en de rol die we allemaal kunnen pakken om misstanden in de keten aan te pakken, inclusiviteit te bevorderen en CO2-uitstoot te reduceren.

Speerpunten
Afgaande op de behoeftes bij klanten heeft Computacenter een aantal speerpunten gedefinieerd. Zo helpt het bedrijf een schaalbare, veilige en betaalbare werkplek in te richten. Met Workplace en Mobile services biedt Computacenter de ingrediënten voor een virtuele werkplek.

Kunstmatige Intelligentie is een ander aandachtspunt. Onder meer bij de servicedesk-toepassing. “Onze AssistMe-oplossing is preventief, voorspellend, en proactief. Mensen willen snel worden geholpen. Om de productiviteit en tevredenheid van gebruikers te maximaliseren, moet de rol van support worden uitgebreid van het oplossen van problemen naar het verrijken van ervaringen”, vertelt Vreeke. “Met de intrede van de hybride werkplek en de daarbij behorende manier van werken is dit natuurlijk een speerpunt van veel bedrijven. Het is belangrijk voor zo’n werkplek om na te denken over de inrichting van diensten die de gehele lifecycle ondersteunen. Dat geeft bij met name de grote internationale organisaties en publieke instellingen waar wij ons op richten weer zijn eigen dynamiek en complexiteit. “

Een ander speerpunt is de samenwerking met Apple om binnen de grotere bedrijven de Digital Me-aanpak van Computacenter uit te bouwen. Hiermee doelt Vreeke op de inzet van digitale tools en apparaten om te komen tot de best denkbare, digitale werkplek. Een combinatie van technologieën en diensten rond de gebruiker.

Regiefunctie
“Ons doel is vanuit een sterke regiefunctie en hecht contact voor onze lokaal beheerde klanten het brede portfolio van Computacenter te ontsluiten. Onze mix van schaal en scope is uniek. Er zijn wereldwijd nagenoeg geen andere partijen die met zo een compleet portfolio aan diensten en producten al meer dan 30 jaar werken voor juist de meest grote en kritische klanten in de wereld. Ons bedrijf is groot geworden door met deze klanten mee te ontwikkelen over de grenzen heen en door continue mee of voor te investeren in technologie, dienstenaanbod en tooling. Dat hebben wij ook altijd gedaan voor onze lokale klanten, maar onderdeel zijn van Computacenter biedt daartoe nog veel meer mogelijkheden. Zeker als je voor onbepaalde tijd de samenwerking aangaat!”

Auteur: Teus Molenaar en Witold Kepinski

Nutanix BW start 6 mei - 20 mei CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!