Martijn Kregting - 04 november 2021

VMware legt focus op multicloud: flexibilisering door standaardisatie

VMware legt focus op multicloud: flexibilisering door standaardisatie image

‘Stel je eens voor – Imagine that’… Het thema van VMworld 2021 moest de nieuwsgierigheid van de virtuele bezoekers prikkelen. Er is al zoveel mogelijk met de huidige stand van technologie zoals virtualisatie en gebruiksmodellen zoals de cloud. Wie had twee jaar geleden bij het EMEA-event van VMware in Barcelona bijvoorbeeld kunnen vermoeden dat in 2020 en 2021 VMworld volledig digitaal zou zijn? En toch, tussen alle lanceringen van producten en diensten op gebieden zoals security, Edge, multi-cloud, Tanzu en Kubernetes door proef je de wens om elkaar volgend jaar weer fysiek te kunnen ontmoeten onder de Spaanse zon. Alle nieuwe technologische mogelijkheden ten spijt, de menselijke nieuwsgierigheid gedijt toch vooral bij de juiste combinatie van digitaal en fysiek.

Tijdens de virtuele bijeenkomst voor Nederlandse ICT-journalisten blikt Erik de Geus, 12 jaar VMware, sinds een half jaar verantwoordelijk voor Benelux-organisatie van VMware, kort terug op anderhalf jaar ‘nieuwe werken’ voordat de blik vooruit gaat. “We zien de term ‘het nieuwe werken’ al jaren rondgaan, maar steeds meer organisaties gaan er nu echt handen en voeten aan geven. Steeds meer klanten en partners willen een eerste kennismakingsgesprek het liefst virtueel doen, om dan op een later moment live de relatie te verdiepen.”

Als praktisch voorbeeld: VMware Benelux is druk bezig om het nieuwe A’dam kantoor met beperkte capaciteit te openen, full agile ingericht, met het idee dat het kantoor er niet meer is om te werken, maar een ontmoetingsplek om ideeën en kennis uit te wisselen. “Voor een derde van onze 200 mensen bureaus, voor de rest social hangouts en meeting rooms om samen te kunnen werken in wat voor ons ook de ‘future of work’ omhelst: het werk hybride invullen.”

ICT steeds complexer

Dit maakt het werk heel divers, maar de ICT eronder steeds complexer, ziet De Geus. Hoe ga je al die systemen in allerlei cloud-omgevingen of on premise koppelen? Ruim 75 procent van de organisaties heeft twee cloud-omgevingen, 40 procent zelfs al drie.

“VMware wil organisaties de vrijheid geven om al die cloud- en lokale omgevingen naadloos te gebruiken en de voordelen ervan optimaal te gebruiken. Kostenbesparingen, maar ook een snellere uitrol van toepassingen, een eenduidig platform voor organisaties die veel omgevingen kennen door overnames of fusies.”

Kortom, het moet niet ‘of-of’ zijn wat voorop staat: of ‘in control’, of alle vrijheid voor innovatie, of kostenbesparingen of alle flexibiliteit. “Het moet zijn wat wij al jaren nastreven met ons portfolio: ‘en-en’. Je wil innoveren en de controle behouden, flexibel werken bieden, maar wel secure. En dat allemaal goed gemanaged vanuit één beheerslaag. Iedere keer vinden we onszelf uit voor onze klanten en partners om dit te realiseren.”

Reeks lanceringen

Dat heruitvinden leverde ook dit jaar weer een groot aantal lanceringen op. “Er zit wel heel veel informatie in de sessies die ik gevolgd heb. Vanmorgen zonken bepaalde zaken in die ik me gisteren niet zo gerealiseerd had.” Met die woorden schetste Boudewijn Aelbers, director presales Benelux bij VMware, hoeveel er in enkele dagen VMworld aan nieuwe trends, platforms, producten en diensten met de vele duizenden digitale bezoekers van een of meer sessies gedeeld is. En dat in een periode die zich toch al kenmerkt door digitale schokgolven met grote veranderingen.

Aelbers stelt in navolging van De Geus dat de versnelde digitale transformatie van de afgelopen anderhalf jaar heeft blootgelegd dat ontwikkelingen op digitaal gebied elkaar nog te vaak uit leken te sluiten. “Traditioneel was er de nadruk op snelheid, kosten en controle. Als je iets snel en goed wil, of goed en met veel controle, dan is het niet goedkoop. Wil je goedkoop je primaire processen digitaliseren, dan ging dat ten koste van snelheid, flexibiliteit of kwaliteit.”

Digitale innovatie

VMware wil daar verandering in brengen door de aandacht te verleggen van digitale transformatie naar digitale innovatie. “Digitalisering moet alle voordelen kunnen leveren: snel, goed, in controle en tegen aanvaardbare kosten. De technologie is beschikbaar om dat allemaal te kunnen, maar dan moet je wel echt gebruik maken van een multicloud-aanpak.”

Bij het beheer van een op multicloud gebaseerde business moet een organisatie naar drie grote componenten kijken: cloud native apps die het verschil maken; de applicaties die je al hebt en die moeten landen op de cloud-infrastructuur die beheer en security in zich heeft, om uiteindelijk naar collectivity en anywhere workspace solutions te kijken. over deze componenten hangen cross-cloud diensten heen die ‘build, run en manage’ ondersteunen: hoe bouw ik iets, hoe laat ik het draaien en hoe doe ik dat zo efficiënt mogelijk?

“Alle producten en diensten die VMware de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, zijn naar multi-cloud modellen omgezet, om op die manier innovatie volgens het ‘imagine that’-idee mogelijk te maken. Zo heeft een organisatie de keuze voor een eigen digitaliseringsmodel die past bij zijn business en digitale volwassenheid. Keuzevrijheid was 21 jaar geleden al de bestaansreden voor VMware – virtualiseren ongeacht de hardware eronder – en dat is in het huidige multicloud operating model ook zo.”

Cloud native apps

Op het gebied van cloud native apps heeft VMware hiervoor bijvoorbeeld het Tanzu-application platform in bèta gelanceerd (Tanzu omvat het portfolio om Kubernetes gestuurde en container gebaseerde applicaties te kunnen bouwen, uitvoeren en beheren, red.). Het platform is modulair en composable opgebouwd en samen te stellen, voor drie hoofdzaken: het verbeteren van de developer experience; control & governance garanderen; een secure digital supply chain te zijn voor cloud native apps.

Aelbers: “Voor native app-ontwikkelaars kan dit platform ze helpen om samenhang te brengen in de enorme diversiteit aan tools die ze hebben. Ze helpen minder code te schrijven, minder zaken aan elkaar te knopen.” Maar, benadrukt Aelbers, het maken en uitrollen van apps is niet alleen een Dev-probleem, maar ook een Ops-uitdaging. Ook de mensen uit de business die meewerken in een devops-model, moeten ondersteund worden met een helder overzicht van wat er beschikbaar is aan ontwikkeltools en wat voor wat zij willen het meest geschikt is.”

Overzicht, eenvoud

Aelbers verhaalt over nog veel meer platforms en diensten die alleen al op Tanzu-gebied gelanceerd zijn, gericht op het helpen om overzicht en eenvoud te brengen in het de afgelopen jaren uitgedijde portfolio van VMware: autonoom en via overnames zoals van Pivotal (moderne applicaties) en Carbon Black (security).

Zoals een market place (te lanceren in Q4) om producten en diensten te hergebruiken. Projecten zoals Cascade (een ‘industry standard interface in een multicloud-omgeving om zowel infrastructuur als containers te consumeren’) en Dawn Patrol (‘om inzichtelijk te maken wat je zoals consumeert, om onderlinge afhankelijkheden duidelijk te maken en in welke cloud je wat gebruikt’).

En dit is alleen nog op het gebied van cloud native apps. Want ook op gebieden zoals cloud-infra en Anywhere Workspace is er een hele reeks producten gelanceerd. Om op veilige wijze te deployen en te managen, om een soverein cloud in te richten zodat je altijd weet in welke regio je data en producten staan. Project Artic, die organisaties in staat moet stellen om met een vingerdruk meer capaciteit af te nemen ongeacht in welke cloud-omgevingen je zit. Om je anywhere workspace zo te beveiligen dat ook je gebruikersgedrag meeneemt in proactieve security.

Flexibilisering door standaardisatie

Aelbers snapt dat het af en toe kan duizelen, terwijl VMware juist overzicht en snelheid wil bieden. “Multicloud betekent een toename in complexiteit en een toename in distributie. Wat wij in onze multi-cloud-strategie juist nastreven, is flexibilisering door standaardisatie. Door tools zoals Tanzu application platform, Cascade en Dawn Patrol, die alle beschikbare producten en diensten op een standaard wijze aanbieden.”

Onder de virtueel aanwezigen roept het grote aantal lanceringen en aankondigingen enkele vragen op over de toenemende complexiteit van het portfolio van VMware zelf. Is het overzicht voor bijvoorbeeld VMware-partners nog wel handhaven?

Dat is inderdaad een uitdaging, ziet De Geus. Evenementen zoals VMworld, ook toenadering van VMware-partners tot elkaar, zijn manieren om de juiste duiding te vinden. “Het lijkt veel, mede door de overnames om ons portfolio te verdiepen en verbreden, en door het herijken en verfijnen van onze strategie. We blijven als VMware de focus houden op het terugbrengen van complexiteit en dat zullen we ook voor onze partners doen. En als partners tijd nodig om nieuwe introducties te absorberen, te kijken waar ze willen investeren en hoe ze dit voor hun klanten kunnen inzetten, dan zullen we ze daarin ondersteunen.”

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Vertiv BW 27-05-2024 tm 10-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!