Martijn Kregting - 30 juni 2022

Dustin: Zonder inzicht in je huidige IT kun je nieuwe IT-doelen nooit goed invullen

Dustin: Zonder inzicht in je huidige IT kun je nieuwe IT-doelen nooit goed invullen image

Dustin, de merknaam waaronder sinds kort ook Centralpoint en Vincere Groep vallen, wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als een aanbieder van clouddiensten voor alle doelgroepen, van publieke sector en corporates tot en met het mkb. Een sterk punt daarbij is volgens Eelco Huurdeman, strategy & innovation manager bij Dustin, de brede kennis die Dustin in huis heeft van zowel soft- en hardware als managed services. Maar ook in een sustainable cloud wil Dustin onderscheidend zijn. “Op elk gebied geldt: eerst kijken we samen met een klant wat diens IT-basis is. Want pas met een goed onderbouwd uitgangspunt kun je toewerken naar nieuwe IT-doelen.”

Duurzaamheid is een belangrijke interne en externe pijler van Dustin. Het is ook een begrip dat Huurdeman al vanuit zijn rol bij Centralpoint geadopteerd had. “Als Dustin hebben we nu onder meer een carbon footprint calculator ontwikkeld, waarmee we onze klanten meer inzicht kunnen geven in de duurzaamheid van hun IT-omgeving. Data vormt hiervoor de grondslag en op basis hiervan berekent de calculator de uitstoot waarvoor onze klanten verantwoordelijk zijn.”
Een vervolgstap om door te pakken op de uitkomsten van de calculator is de Dustin Sustainable Cloud. Dat is geen eigen duurzame cloud-oplossing, benadrukt Huurdeman, al biedt Dustin wel eigen datacenter-diensten. “Maar wanneer je als organisatie de ambitie hebt om een duurzame cloud-omgeving te creëren, kunnen wij daar vanuit ons portfolio wel waarde aan toevoegen. Enerzijds vanuit de calculator, anderzijds samen met onze Value proposition manager Sustainability. De Carbon Footprint Calculator (CFC) kan de nulmeting zijn, waarmee onze VPM Sustainability een meerjarenplan kan opstellen om naar een duurzame cloud-omgeving te groeien.”

Elk segment bedienen
Om in de behoefte van elk segment te kunnen voorzien, is het portfolio modulair opgebouwd, vervolgt de strategy & innovatie manager. “Je ziet bij onze doelgroep van overheden en corporates dat zij graag de hele scope van duurzaamheid mee willen nemen. Maar voor het mkb is een deel van het portfolio en de diensten eromheen ook interessant. Voor hen is het dan handig dat we dit in modules kunnen aanbieden.”
Voor alle bedrijven is overigens een beter zicht op hun CO2-impact en sustainability belangrijk, omdat hier de komende jaren ook meer EU-wet- en regelgeving voor komt, stelt Huurdeman: de Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat is een verplichting tot rapporteren hoe organisaties sociale en duurzame uitdagingen aanpakken. Al over 1,5 - 2 jaar zou de verordening in gaan.
“Wij anticiperen hierop door organisaties nu al te helpen om op het gebied van IT en meer specifiek cloud-IT straks te kunnen rapporteren over de CO2-impact. Binnen Dustin zijn we continu bezig met het verduurzamen van ons portfolio en op zoek naar diensten die we aan kunnen bieden om organisaties te helpen om duurzamer te worden.”

Eenvoudig is het onderwerp duurzaamheid voor bedrijven allerminst, weet Huurdeman. Daarom is het volgens hem ook goed om niet blind naar voren te stormen, maar eerst met een tool zoals de calculator terug te gaan naar de basis: een wetenschappelijk berekend inzicht in wat je al hebt en wat de impact daarvan is.

“Vanuit dat uitgangspunt kun je als bedrijf stappen zetten om meer grip te krijgen op al je data en de CO2-impact van je cloud-omgeving te verminderen. Zo kom je er ook achter waar je bijvoorbeeld dubbele backups hebt, waar je dark data staat - data die opgeslagen wordt maar nergens voor gebruikt wordt. Zo combineer je minder CO2-impact door efficiënter databeheer.”

Meer dan cloud alleen
Sustainability houdt overigens niet op bij cloud en data, stelt Huurdeman. Dustin kijkt ook naar het meer duurzamer maken van werkplekomgevingen en de hardware die daarbij hoort. Denk aan het verlengen van de levensduur van een laptop. “Dat gaat verder dan het innemen en recyclen van devices. We kijken dan voorbij de afschrijvingstermijn van een device, meestal drie tot vijf jaar. Wat zijn de mogelijkheden om de levensduur te verlengen voor de werkzaamheden waarvoor het device bedoeld is? Kan een dure laptop voor eenvoudigere werkzaamheden binnen een organisatie nog ingezet worden?”

Dustin past de sustainability-diensten en -portfolio ook op zichzelf toe. Zo is Dustin Benelux nu de carbon footprint calculator aan het toepassen binnen de eigen organisatie. “Dat geeft nu al hele interessante resultaten die ons nieuwe inzichten geeft om onze eigen duurzaamheidsdoelen te realiseren – CO2-neutraal en volledig circulair in 2030. Ook wij hebben die inzichten nodig om doelstellingen concreet te onderbouwen.”

Verdere integratie
Huurdeman verwacht in de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten in het cloudportfolio veel van de verdere integratie van Dustin, Centralpoint en Vincere. “We krijgen op alle gebieden waar de afzonderlijke entiteiten actief waren nu meer capaciteiten. Voor ontwikkeling, voor sales, op technisch gebied. De komende tijd gaan we dat natuurlijk breed naar buiten uitdragen. Als Centralpoint stonden we vooral bekend als leverancier van hard- en software met een dienstenschil eromheen. Maar cloud was al een groeiende markt en steeds meer klanten wisten ons al te vinden als het ging om cloud-gerelateerde vraagstukken.”

Vooral op datacenter-gebied was Centralpoint zich al aan het ontwikkelen. Daar worden nu onder de Dustin-vlag steeds meer bestaande, maar ook door de gebundelde teams nieuw ontwikkelde diensten aan toegevoegd. Bovendien geldt ook hier dat het inzichtelijk maken van de basispositie belangrijk is om te bepalen waar je als organisatie heen wil groeien in je IT om zo de best mogelijke ondersteuning aan medewerkers en processen te geven, benadrukt Huurdeman.

Anders profileren
“We zijn ons nu anders aan het positioneren als het gaat om hybride oplossingen en public cloud-offerings. We profiteren daarbij van onze bredere kennis en ervaring als Dustin. Organisaties merken bijvoorbeeld steeds vaker dat ze niet elke on premise toepassing naar een publieke cloud kunnen vertalen. Vaak blijkt het ook niet goedkoper te zijn. Maar in plaats van daar achteraf achter te komen, is het zinvoller om van te voren te bepalen wat de beste route is om je IT-omgeving in te richten op basis van behoeften en wensen, visies en beleidsstukken.”

In dit kader heeft Dustin een aantal assessments ontwikkeld om relatief eenvoudig te bepalen waar een organisatie nu staat met de IT-omgeving, waar bedrijven heen willen, met welke mix van (publieke en private) cloud en on premise oplossingen dat te bereiken is en welke stappen hiervoor gezet moeten worden.”

Van reactief naar proactief
Dustin acteert hier momenteel vooral in vanuit een vraaggedreven positie. Een belangrijke ontwikkeling vanuit de organisatie is volgens Huurdeman wel dat er steeds meer wordt gekeken naar technologische en andere trends en ontwikkelingen met impact op bedrijven.

“We kijken kritisch naar wat hierin de relevantie is voor onze - potentiële – klanten en adopteren wat inderdaad relevant is. Zo willen we van een meer reactieve naar een meer proactieve aanpak gaan in de ontwikkeling van ons portfolio. Zodat we bijvoorbeeld vanuit de Dustin Cloud al bepaalde diensten kunnen gaan aanbieden waarvan wij inschatten dat hier meer behoefte aan gaat komen.”

Dergelijke nieuwe diensten zal Dustin in meerdere vormen aanbieden die het beste bij organisaties passen. Deels vanuit de eigen Dustin Cloud, deels vanuit publieke cloud-omgevingen. Huurdeman: “Ook hier geldt dat we per klant kunnen bepalen wat de beste mix is. Wij hebben in ieder geval alle aanvliegroutes in handen: publiek, private, hybride en on premise.”

Resultaten synergie
De synergie van de nieuwe Dustin-organisatie levert op deze gebieden nu al de eerste resultaten op, merkt Huurdeman. “Dat zal alleen maar meer worden. Maar vergeet niet dat ‘win as a team’ voor ons meer betekent dan alleen de interne synergie. Buiten ons eigen kennishuis kan een winnend team ook bestaan uit een ecosysteem van technologie- en distributiepartners. Het is in mijn optiek niet realistisch om te beweren dat je overal de expert in bent. Juist externe experts kunnen samen met Dustin een heel sterk team vormen om samen met de best passende oplossing voor een organisatie te komen.”

Dit is een mindshift die de afgelopen jaren plaatsvond, stelt Huurdeman, niet iets van vandaag. “Het heeft wel een aantal jaren geduurd voor een dergelijke synergie normaal werd. Waar veel IT-aanbieders het voorheen vooral als zwaktebod zagen om niet alles zelf te kunnen, wordt dit nu steeds vaker als een kracht gezien. Ik vind het mooi om te zien hoe zich dit de afgelopen jaren eerst binnen Centralpoint en nu binnen Dustin ontwikkeld heeft.”

Auteur: Martijn Kregting

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!