Redactie - 31 maart 2016

Exclusive Networks en BigTec bieden de juiste combinatie

Exclusive Networks en BigTec bieden de juiste combinatie image

Met wat Gartner betitelt als bi-Modal IT verandert de aard van automatisering en van de IT-bedrijfsvoering. Exclusive Networks en BigTec spelen hierop in door nieuwe oplossingen, financieringsmogelijkheden en global services. “Wij helpen partners de nieuwe behoeften bij organisaties tegemoet te treden”, zegt Patrick van Arendonk, General Manager van Exclusive Networks en BigTec in Nederland.

Exclusive Networks richtte zich vooral op hoogkwalitatieve IT-infrastructuurcomponenten, met een sterke focus op IT-beveiliging. “Maar we zien dat de wereld verandert, vooral web-scale architecturen dragen hieraan bij. Daarom hebben we besloten om naast Exclusive Networks een nieuwe value-added distributeur op te richten: BigTec. Hiermee richten wij ons vooral op het datacenter waar een transformatie gaande is op basis van web-scale architectuur gebaseerde oplossingen. De beheerders van de datacenters willen minder afhankelijk zijn van de hardware. Alles wordt software defined: storage, compute, application delivery. Sterker nog: er verschijnen oplossingen op de markt waarbij afzonderlijke IT-aspecten in elkaar overvloeien”, vertelt van Arendonk. Dit betekent dat de distributeur actief op zoek gaat naar oplossingen die het software defined datacenter mogelijk maakt. “Van buitenaf lijkt een dergelijk automatiseringsplatform één logisch geheel zonder schaalbaarheid beperkingen, dit concept staat ook wel bekend als web-scale architectuur.”

Groeimarkt

Veel organisaties definiëren hun datacenterstrategie op basis van dezelfde methodes die worden gehanteerd door o.a. Amazon, Google en Microsoft. Hier spelen wij met BigTec op in. Voorbeelden die passen binnen het BigTec-portfolio zijn Nutanix (een hyperconverged oplossing met compute en opslag in één), AVI Networks (een Software Defined Application Delivery Concept) en Rubrik. “De afgelopen vijftien jaar is er nauwelijks iets vernieuwd aan de manier van back-up & recovery”, zegt van Arendonk. “Rubrik komt met een innovatie die een nieuwe methode van back-up mogelijk maakt. Er zijn veel start-ups die uitdagende oplossingen op de markt brengen. De parels willen wij vertegenwoordigen om samen met onze partners te groeien."

Op dit moment haalt Exclusive Group de meeste omzet uit Exclusive Networks. “In de Benelux zijn wij twee jaar geleden met BigTec begonnen. Door de groeimarkt waarin wij ons met BigTec bevinden, verwachten wij dat de bedrijfsbijdragen van beide onderdelen naar elkaar zullen toegroeien”, is van Arendonks verwachting.

Financiering- & Leasing Services

Cloud computing draait voor een belangrijk deel om de verschuiving van kapitaalslasten (CAPEX) naar operationele lasten (OPEX). Bij ‘alles-as-a-service’ hoort een flexibel abonnementsmodel.

“Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van partners”, stelt van Arendonk vast. Zij zullen een ander bedrijfsmodel willen inrichten. Om die overgang te vergemakkelijken heeft Exclusive Group de financieringsdivisie Exclusive Capital in het leven geroepen. Dit bedrijfsonderdeel zal zich richten op leasecontracten en andere flexibele financieringsmogelijkheden. “We gaan dit gefaseerd uitrollen over Europa. De dienst is nu al actief in Frankrijk, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. De verwachting is dat Exclusive Capital in de loop van 2016 ook in Nederland geïntroduceerd zal worden.” In toenemende mate leveren partners een dienst. Het gaat niet meer zozeer om een product dat één-op-één wordt verkocht. Er komen dienstverleningscontracten van drie tot vijf jaar. Daar past de aanpak van Exclusive Capital precies in.

Global Services

Itec is de vierde smaak binnen Exclusive Group. Hiermee biedt het bedrijf dienstverlening in de vorm van projectmanagement, logistieke- en supportservices op locatie, wereldwijd in meer dan 100 landen. “Stel dat een klant van een Nederlandse partner een vestiging heeft in Singapore en er moet iets vervangen worden, dan wil de eindklant dat dit zo snel mogelijk – afhankelijk van de SLA – wordt geregeld. Dit is vaak een logistieke uitdaging waarbij je ervoor moet zorgen dat je snel over het betreffende product beschikt, over de persoon die het kundig kan vervangen en dat de papierwinkel in verband met douane en dergelijke meteen goed is geregeld. Hiervoor heeft Exclusive Group de divisie Itec ingericht, dat de spare-units op strategische locaties heeft opgeslagen. Hierdoor zijn wij in staat snel en adequaat te handelen”, zegt van Arendonk. Maar Itec is er bijvoorbeeld ook om ondersteuning te verlenen bij het configureren van een draadloos netwerk of de inrichting van een firewall met geavanceerde malware detectie. “Veel van onze partners hebben hier behoefte aan, dit kunnen wij als verlengstuk van hun organisatie aanbieden.” Hij voegt hieraan toe dat zowel de Financiering- & Leasing Services, als de Global Services duidelijk als ‘white-label’ op de markt staan. “Onze partners kunnen deze diensten onder eigen naam aanbieden.”

Proof of Concept

Exclusive Group brengt vaak nieuwe, net iets afwijkende oplossingen op de markt. Start-ups die het net even anders aanpakken. “Dat is voor onze partners ook vaak nieuw. Natuurlijk stellen wij via de partners onze kennis en kunde ter beschikking, maar de eindklant verlangt tegenwoordig meer. Hij wil – liefst in de eigen omgeving – zien wat een bepaalde oplossing aan toegevoegde waarde levert aan de bedrijfsvoering. Daarom werken we steeds meer samen met onze partners aan een Proof of Concept. Zien is geloven!”, stelt van Arendonk. Iedere afzonderlijke landenorganisatie van de Exclusive Group hanteert als strategie deze vier bedrijfsonderdelen. “We pakken alles wereldwijd aan, maar tegelijkertijd handelen we alles lokaal af. Dat is onze kracht.”

Door: Teus Molenaar 

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!