Redactie - 01 augustus 2022

VMware formuleert ambitieuze sustainability-doelstellingen

De aard van de propositie van VMware heeft van oudsher al een duurzame component. Het terugdringen van het aantal gebruikte servers zorgt uit de aard der zaak al voor een reductie van de CO2-footprint. Ondertussen is daar binnen het bedrijf een breed scala aan duurzame initiatieven bijgekomen. We spraken daarover met Erik de Geus, General Manager en Senior Regional Director Benelux bij VMware.

“Als grote corporate speler heeft VMware een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om dingen goed te doen. en dat zit gelukkig ook in ons DNA” zegt Erik de Geus, General Manager en Senior Regional Director Benelux bij VMware over het op zich brede thema sustainability. “Ooit zijn wij groot geworden door organisaties te helpen om het aantal servers dat ze nodig hadden te verminderen. Dat is op zich al een manier om duurzamer te gaan werken als bedrijf.”

Maar de aandacht voor duurzaamheid is breder dan dat. Ook nu loopt er bijvoorbeeld binnen VMware een groot Environmental Social & Governance (ESG) programma, wat gaat over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de breedste zin van het woord. Het ambitieniveau van dit programma is hoog.

Doelen

“In dit programma hebben we diverse doelen geformuleerd. Zo willen we in 2030 een net zero emission bedrijf zijn. Op zich is dat een behoorlijk ambitieuze doelstelling, maar we zijn al wel zes jaar een gecertificeerd carbon neutral bedrijf. Wereldwijd is 80 procent van de energie die wij als bedrijf gebruiken herbruikbare energie.”

Daarnaast heeft VMware diverse programma’s in het leven geroepen om zijn partners te helpen om zelf ook CO2-neutrale cloudoplossingen te bouwen. “En natuurlijk helpen onze consultants om klanten verder te verduurzamen. Ook onze recente introductie van de Sovereign Cloud kan zeker bijdragen tot verdere verduurzaming. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, en werken daarbij onder meer samen met de overheid.”

Talent

Duurzaamheid is echter meer dan alleen CO2-reductie. Ook diversiteit speelt een rol in deze initiatieven. “We hebben samen met een aantal partners initiatieven ontplooit waarin we nieuw talent voor de IT-markt proberen te werven. Maar ook proberen we de traditionele automatisering verder te automatiseren. Hiervoor is het talent bij een klant minder tijd kwijt aan het inrichten van een software defined datacenter, want dat kan die software zelf.”

“Het talent kan dan daar worden ingezet waar dit het hardst nodig is. Zo kan technologie merkbaar een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Veel organisaties worstelen nu nog wel met de vraag hoe zij hun applicatielandschap zo moeten inrichten dat het bijdraagt aan het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. En dat zelfde geldt ook voor softwareontwikkeling. Wij participeren ook in de Green Software Foundation en houden ons daarbij bezig met die vraagstukken. De kennis die wij daarbij opdoen delen wij graag met onze klanten.”

Software

Software kan dus volgens Erik echt een bijdrage leveren aan duurzaamheid. “Kijk alleen maar naar wat wij al lang doen met virtualisatie, waarbij we mogelijk maken dat bedrijven nog maar de helft van hun aantal servers nodig hebben. Dat scheelt echt enorm veel stroomverbruik en koeling en hierdoor CO2-uitstoot. Maar ook door het proces van softwareontwikkeling verder te standaardiseren en softwareprogramma’s slimmer, en minder resource intensief te ontwikkelen kan er veel bespaard worden.”

VMware als bedrijf is duidelijk al heel ver in het denken over en de executie van duurzaamheid. Maar hoe staat dat er voor bij de eindklanten? “Wanneer ik er in de gesprekken die ik met klanten voer over begin zijn ze over het algemeen eerst verrast. Ze snappen niet meteen hoe wij ze zouden kunnen helpen met het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. We mogen daar als IT-markt nog best wel wat trotser over zijn en wat meer naar buiten brengen welke rol wij daarin spelen. Wij hebben daarom een assessment ontwikkeld waarin onze consultants vrij snel inzichtelijk kunnen maken hoe de VMware-technologie die ze in gebruik hebben bijdraagt aan het realiseren van het verminderen van CO2-uitstoot.”

Voorbeeld

“Met een aantal klanten zijn we bezig met het bouwen van een zogenaamde ‘on prem cloud’.  We kijken dan al in een vroeg stadium samen met de klant hoe er zoveel mogelijk werkzaamheden geautomatiseerd kunnen worden. Maar ook kijken we naar het hele applicatielandschap en adviseren over wat je nou het beste waar kunt laten draaien. Want als je veel bewuster kijkt naar welke capaciteit je daadwerkelijk waarvoor nodig hebt en je bent vervolgens in staat dat op een slimme manier te realiseren en te verdelen, dan zal blijken dat je heel veel kunt besparen.”

Maatschappelijke thema’s

“We proberen als onderneming ook echt een voorbeeld te zijn. Zowel op het gebied van zero-footprint als op andere maatschappelijke thema’s. Zo proberen wij onze kantoren bewust in de buurt van OV-knooppunten te betrekken en moedigen wij onze medewerkers, die sowieso ook veel vanuit huis werken, aan om met het openbaar vervoer te komen. We geven onze medewerkers wereldwijd ook een groot aantal uren per jaar om zich in te zetten voor goede doelen organisaties. Deze uren zetten ze in voor maatschappelijke projecten die ze zelf selecteren. Een ander voorbeeld is dat we recent geld ingezameld hebben voor de Life Skills, een organisatie die jongeren in Amsterdam Zuidoost huiswerkbegeleiding biedt en helpt in het ontwikkelingen van belangrijke vaardigheden.”

Partners

Er is nog wel een aantal valkuilen te vermijden op reis naar een duurzamere wereld. “Ik denk dat de grootste valkuil is dat men zich er vaak niet van bewust is dat IT überhaupt kan bijdragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Voor veel bedrijven met voornamelijk kenniswerkers was duurzaamheid jarenlang de ver-van-mijn-bed-show. De fabrieken moesten hun uitstoot maar verminderen. Ze realiseerde zich niet dat ze zelf ook een footprint hadden.”

De mate van bewustwording bij partners is volgens hemper partner verschillend. “Maar over het algemeen geldt ook daar dat er nog veel te winnen valt. Ik weet ook van partners dat hun klanten aan hen vragen om bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijker te maken. Ik zie het dan als onze taak om die partners duidelijk te maken dat wij hier al veel voor in place hebben, waar zij direct gebruik van kunnen maken.”

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024
Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!