Witold Kepinski - 12 oktober 2022

Kaseya: MKB gaat nog meer services afnemen van MSP

Kaseya: MKB gaat nog meer services afnemen van MSP image

Terwijl Managed Service Providers (MSP’s) hun diensten uitbreiden – ook met niet-IT-taken als personeelszaken en boekhouding – biedt IT-management software specialist Kaseya allerlei ondersteunende services. Niet alleen software voor het IT-management, maar bijvoorbeeld ook een peering-platform. “Alles om het leven van MSP’s te vergemakkelijken, want zij zijn in toenemende mate de kurk waarop het MKB drijft”, zegt Mike Puglia, General Manager Security Products bij Kaseya.

Puglia werkt negen jaar bij Kaseya en zegt alle acquisities van de afgelopen jaren te hebben meegemaakt. Het gaat om overnames die het bedrijf heeft gedaan om het werk van MSP’s beter te ondersteunen. Met één platform. Hetgeen betekent dat Kaseya momenteel vol inzet op de integratie van zijn oplossingen. “Wij automatiseren een groot deel van het IT-werk bij MSP’s. Dat is nodig omdat veel IT-dienstverleners niet meer de juiste technici vinden op de markt. Er is een groot personeelstekort. Met onze software halen wij het IT-handwerk weg en kunnen onze klanten vijfentwintig procent besparen op de personeelskosten.”

Daarvoor heeft Kaseya meerdere oplossingen in zijn portfolio. Denk aan Virtual Systems Administrator (VSA) voor het op afstand monitoren en beheren van on- en off-network endpoints. Of Business Management Solutions (BMS), dat ontwikkeld is om MSP's te helpen meer tijd te besteden aan het verkopen en leveren van diensten, en minder tijd aan niet-commerciële taken zoals facturering en projectbeheer. Of IT Glue voor het centraliseren en standaardiseren van documentatie voor IT-processen, toepassingen, apparaten, wachtwoorden en andere IT-activa. De jongste acquisitie van Kaseya is Datto met zijn unified continuity-, netwerk-, endpoint management- en business management-oplossingen voor MSP's. “Wij zijn druk bezig de workflow integraties tussen Datto-producten en ons platform gestalte te geven. Integratie is voor ons een belangrijk en continue aandachtspunt”, zegt Puglia.

Security en Inzicht

De vraag naar managed services, zoals rond beheer en security, neemt flink toe. Zo doet de gaming industrie een groot beroep op MSP’s, weet Puglia. “Maar de game-aanbieders hebben wel zeventien tot twintig verschillende softwareleveranciers. Dat is niet efficiënt voor de MSP; wij helpen om dit te stroomlijnen.” Die ‘sanering’ is niet alleen nodig om doelmatiger monitoring en beheer te kunnen uitoefenen, maar ook vanwege security. “Uit ons jaarlijk onderzoek naar de stand van zaken bij MSP’s wereldwijd blijkt dat IT-beveiliging bovenaan staat op hun agenda; samen met compliancy, maar ja, dat is ook een twee-eenheid. De risico’s groeien en de security-bestedingen door MSP’s groeien navenant; zij stijgen exponentieel.”

Puglia geeft aan dat de MSP-industrie zo’n twintig jaar oud is en dat de aanbieder zich moeten onderscheiden van andere. De nadruk op IT-beveiliging is zo’n onderscheidend element. “Wij helpen hierbij. Als je niet weet wat je bezit in de tegenwoordige, versnipperde IT-landschappen, dan weet je ook niet wat je moet beveiligen. Kaseya heeft dat inzicht.”

MKB omhelstt vaker MSP

De komende vijf jaar ziet Puglio de situatie ontstaan dat het MKB (bedrijven die minder dan tweeduizend medewerkers hebben) geen eigen IT-afdeling meer heeft. Dat biedt volop kansen voor MSPs. Puglia ziet dan zelfs dat MSP’s hun dienstenaanbod uitbreiden met andere taken dan IT. Hij kent een MSP die onlangs een accountancy-kantoor heeft overgenomen. Hij vindt het een logische ontwikkeling. Het MKB gaat nog meer taken uitbesteden (personeelszaken, juridische zaken, enz.) en dan is het alleen maar handig als je die diensten bij één aanbieder kunt onderbrengen. Daarbij komt dat dergelijke taken in toenemende mate een IT-component hebben”, aldus Puglia.

Hij vervolgt: “Wij helpen MSP’s ook op dit vlak. Door ze erop te wijzen hoe ze dergelijke diensten het beste naar de markt kunnen brengen, wat de prijsstelling kan zijn, en dergelijke. Wij geven de MSP software waarmee we hen veel werk uit handen nemen, maar we willen ze ook op andere vlakken van dienst zijn. Zo komt er het vierde kwartaal van dit jaar een nieuw product voor endpoint detection & response (EDR) en in het eerste kwartaal 2023 een SASE toepassing voor een veilig toegang tot netwerken, software en data.”

Door: Witold Kepinski en Teus Molenaar

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!