Marco van der Hoeven - 16 oktober 2023

Gartner: ‘Unleashing Possibilities' in Barcelona

Ook dit jaar is Tomas Nielsen, Distinguished VP Analyst bij Gartner, weer voorzitter van ITSymposium. Dutch IT Leaders sprak met hem over de thema’s die dit jaar centraal staan, en de rol die hij speelt in het grootste CIO-evenement van Europa.

Gartner: ‘Unleashing Possibilities' in Barcelona image

Het is niet verwonderlijk dat kunstmatige intelligentie (AI) dit jaar een prominente rol zal spelen in vergelijking met voorgaande jaren in Barcelona. "De media staan bol van de discussies over generatieve AI en GPT-chatbots", zegt Tomas Nielsen. "Open een willekeurig tijdschrift of bekijk een mediaplatform en je zult zeker iets tegenkomen over deze transformatieve technologieën."

“Op onze website hebben we al bekend gemaakt dat onze keynote zich zal richten op generatieve AI. Onze invalshoek is echter uniek: we willen bespreken hoe we AI vormgeven en hoe AI op zijn beurt ons vormt. In plaats van simpelweg generatieve AI te definiëren, willen we de betekenis ervan voor CIO’s diepgaand behandelen. Aangezien ze vaak vragen krijgen van hun collega's en CEO's over dit onderwerp zullen we meer ingewikkelde kwesties bespreken. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met AI-risico's?”

Duurzaamheid
Gartner organiseert ook een sessie over het betrekken van senior executives bij het onderwerp AI. Verder zullen sprekers aspecten als AI-adoptie, besluitvorming en ethiek bespreken. “We hebben bijvoorbeeld een sessie gepland voor mensen in de overheid om ethische AI-use-cases te bespreken, en over de vraag wat ethiek in de publieke sector betekent voor AI. We integreren thema's als AI en duurzaamheid, en AI in het hoger onderwijs. Ons doel is niet alleen om het bestaan van AI te erkennen, maar om dieper in te gaan op de implicaties ervan.”

Hij vervolgt: “Het wordt boeiend om met alle aanwezige CIO's over deze vraagstukken te praten. In tegenstelling tot 15 jaar geleden, toen een leidinggevende over een technologie las in een tijdschrift en er vervolgens zijn CIO naar vroeg, leest en schrijft iedereen nu over generatieve AI. Op verschillende sociale mediaplatforms en andere vormen van media vind je talloze berichten over generatieve AI. We beginnen er zelfs een nieuwe taal omheen te ontwikkelen, zoals prompt-engineering', en we bespreken of we private of publieke generatieve AI moeten gebruiken.”

Risico
En dan is er nog de altijd aanwezige kwestie van risicomanagement. “Een jaar geleden waren we aan het bijkomen van de begindagen van het conflict in Oekraïne. Nu, een jaar later, blijven we, vooral in Europa, werken met een voortdurende oorlog dicht bij ons. Deze situatie brengt tal van risico's met zich mee. We moeten ook aandacht besteden aan technologie-investeringen en de waarde daarvan. Hoe moet je handelen als de rente en de inflatie zijn gestegen? We hebben sessies gepland om financiële modellen, budgetteringsstrategieën en het gebruik van analyses te behandelen.”

Het thema dit jaar is 'Unleashing Possibilities'. “Ons doel is om onze klanten te helpen deze mogelijkheden optimaal te benutten. Hoe kunnen we de volgende stap zetten? Als we naar de CIO kijken als een strategische leider gaat het erom uit te zoeken hoe we het volledige potentieel kunnen benutten van verschillende gebieden, zoals generatieve AI, beveiliging en digitale werkplekken. Hoe kunnen we al deze elementen verweven om het bredere potentieel van technologieën in dit spannende tijdperk te benutten?”

Momenteel werkt zijn team ijverig aan de sessies voor het komende evenement. “Dit evenement is niet iets waar we een paar maanden van tevoren al aan beginnen. Onze voorbereiding begint al in december en we evalueren de feedback van het voorgaande jaar. Na het succes van ons eerste evenement na COVID, zijn we benieuwd hoe we de ervaring verder kunnen verbeteren. Een voorbeeld van een verandering die we doorvoeren is de sessieduur van 30 minuten, als reactie op feedback die om meer hapklare leerervaringen vraagt.”

“We bereiden deze sessies voor en verfijnen ze, laten ze door collega’s beoordelen, verfijnen onze communicatie en zorgen ervoor dat we nieuwe en bruikbare inzichten presenteren. Ik geloof dat dit een geweldige inleiding is op enkele van de belangrijkste thema's die we gaan onderzoeken.”

Democratisering
“Als voorzitter van het evenement dit jaar zal mijn rol grotendeels gericht zijn op coördinatie van en selectie uit een breed scala aan fantastische inhoudsvoorstellen die we ontvangen. We hebben niet alleen presentaties van onze analisten, maar ook keynotes door externe sprekers. We hebben een mooi programma opgesteld, inclusief een aantal binnenkort aan te kondigen sessies die zeer boeiend beloven te worden. Daarnaast hebben we een expositieruimte waar onze exposanten hun innovatieve ideeën zullen laten zien en demonstreren hoe ze passen in deze snel veranderende wereld.”

Voorbereiding op een evenement van deze omvang vereist een vooruitziende blik en doordachte overweging. “We streven ernaar om te anticiperen op wat belangrijk zal zijn voor CIO's in 2024 en hen te voorzien van t hij tools om de komende uitdagingen te navigeren. Een belangrijke trend die we waarnemen, is bijvoorbeeld de democratisering van IT of de levering van IT buiten de formele IT-organisatie. Dit neemt de rol van de CIO niet weg, maar versterkt eerder de behoefte aan samenwerking tussen de CIO en andere CXO's. We zijn actief aan het onderzoeken hoe we deze samenwerking op ons evenement het beste kunnen faciliteren.”

Hij concludeert: “Hoewel het gemakkelijk is om meegesleept te worden door trending topics zoals generatieve AI, mogen we niet vergeten dat CIO's en technologiemanagers op een breder spectrum worden beoordeeld. Ze worden beoordeeld op hun vermogen om een uitgebreide reeks technologische oplossingen te leveren en de bredere transformatie van de onderneming te vergemakkelijken. Dit kan betrekking hebben op het werken aan applicatieruimten, standaardsystemen en andere bouwstenen. Ons doel is om een allesomvattend evenement te bieden dat al deze aspecten omvat.”

Betrokkenheid
“Het laatste punt dat ik wil benadrukken is dat, zoals bij elke cursus, training of evenement, de waarde die je eraan ontleent recht evenredig is met je betrokkenheid. Ik adviseer dan ook iedereen om niet passief aanwezig te zijn en alleen te luisteren, maar actief op zoek te gaan naar kansen. Boek één-op-één-ontmoetingen met de experts, neem deel aan peer-netwerkmogelijkheden. Als je een sessie bijwoont, aarzel dan niet om de spreker naderhand te benaderen. De meesten van ons sprekers zijn zo gepassioneerd over onze onderwerpen dat ze er uren over kunnen praten.”

Auteur: Marco van der Hoeven 

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!