Redactie - 30 oktober 2023

LeanIX: De complexiteit van IT beheersbaar maken

Informatietechnologie (IT) heeft de afgelopen decennia een fundamentele verschuiving doorgemaakt. Computing is niet langer een technische functie van losse onderdelen binnen een organisatie, maar iets dat raakt aan alles wat een organisatie doet. Elke verandering in het IT-landschap raakt daarom de organisatie, en vice versa. Enterprise-Architectuur is een overkoepelende discipline die de technische functies van IT kan weergeven in het licht van de dagelijkse activiteiten van een organisatie.

LeanIX: De complexiteit van IT beheersbaar maken image

"De uitdaging waar veel van onze klanten voor staan, is dat hun applicatie- en technologielandschap moet evolueren om aan de huidige en toekomstige eisen te voldoen", zegt Tim Bloemer, Enterprise Account Executive bij LeanIX. "De vraag is dan ook hoe je het huidige applicatie- en technologielandschap kunt transformeren om toekomstbestendig en concurrerend te blijven."

Verandering stopt nooit  Transformatie zou dat ook niet moeten doen

LeanIX stelt bedrijven in staat hun IT-complexiteit  te beheersen en transparantie te bereiken door hun Enterprise Architecture in kaart te brengen met behulp van LeanIX's Continuous Transformation Platform - een SaaS-oplossing waarmee klanten klein kunnen  beginnen en vervolgens geleidelijk kunnen groeien. "Dat kan zo simpel zijn als het  uploaden van bestaande Excel-sheets met applicatielijsten en interfaces naar het platform. Zij kunnen dan aan de slag met het draaien van de eerste rapportages, waarin je kijkt naar je huidige applicatielandschap, wat je er al van weet en wat je nog niet weet. Die informatie kun je zelf verder verrijken of in gesprek gaan met je collega's binnen de organisatie."

De verzamelde informatie en rapportages worden tot op C-niveau gebruikt om allerlei transformatievraagstukken te ondersteunen. Denk aan kostenbesparingen op applicaties, het vergroten van de toegevoegde waarde van applicaties, cloud transformaties, SAP S/4 transformaties en het omgaan met risico's van het technologielandschap.

LeanIX om door uw transformatie te navigeren

"Ons unieke karakter is de gebruiksvriendelijkheid van de Enterprise Architecture Management SaaS-oplossing. We helpen bedrijven bij hun transformatie door complexe architectuur toegankelijk te maken voor elke gebruiker. Je kunt bijvoorbeeld naar de business gaan en vragen stellen over applicaties, zoals: 'Waar gebruik je dit voor?' en 'Welke processen ondersteunt deze applicatie?' Zo heb je al snel een vrij compleet beeld van het applicatielandschap."

"We hebben ook een kant-en-klaar datamodel, geen blanco pagina waarop je zelf je businessmodel moet ontwerpen. Dit model is al door duizenden gebruikers getest en gebruikt en biedt een solide basis waaraan u uw gegevens kunt koppelen, zodat u niet over dat aspect hoeft na te denken. We hebben het denkproces van 'hoe gaan we dit opvangen' al voor uopgezet.”

Eén bron van waarheid voor alle belanghebbenden

De gesprekspartners voor deze oplossing zijn meestal enterprise-architecten. “Ze verzamelen en definiëren de architectuur, maken plannen en zorgen ervoor dat risico’s worden afgedekt en dat er efficiënt met het landschap wordt omgegaan. Daarboven staan vaak CIO’s en CTO’s die geïnteresseerd zijn in de technologische risico’s, de impact op de business en de kosten.”

“Hun doel is om ervoor te zorgen dat de adoptie van nieuwe technologieën zo hoog mogelijk is. Daarnaast hebben we te maken met IT-directeuren en projectmanagers die nieuwe applicaties moeten uitrollen en snel willen begrijpen hoe het landschap werkt. We hebben ook te maken met transformatiemanagers die betrokken zijn bij digitale transformatie en breder kijken dan alleen applicaties.”

Veel voorkomende valkuil

Een valkuil in dit proces kan zijn dat gebruikers in de beginfase te veel in detail treden. “Ons advies is om eerst een compleet, maar holistisch beeld te krijgen en dan pas de diepte in te gaan. Architecten hebben soms de neiging om dingen te overdenken, we proberen ze in de beginfase in toom te houden. Maak duidelijke keuzes over wat je wel, en niet wilt registreren. Dit zorgt ervoor dat je een beheersbare set data bijhoudt."

Een ander belangrijk aspect dat aandacht verdient is hoe de rest van de organisatie wordt meegenomen in dit verhaal. "Het is belangrijk dat het bedrijf begrijpt wat we doen en waarom. We hebben verschillende rapporten, grafieken en visualisaties die verschillende vragen voor verschillende doelgroepen kunnen beantwoorden op basis van dezelfde gegevens. Iedereen kijkt vanuit een ander perspectief, maar altijd op basis van dezelfde data. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over wie je met deze informatie gaat benaderen."

Toename van AI

Ook Artificial Intelligence speelt een rol in deze diensten. "Als enterprise architect probeer je grip te krijgen op wat er speelt binnen je organisatie. Wij helpen hierbij door snel inzicht te geven in waar het belang ligt en welke standaarden worden gehanteerd. Zo kunnen architecten snel in contact komen met hun gebruikers en de leercurve zo goed mogelijk faciliteren."

"We investeren zelf ook in AI. Een grote verandering in ons product is dat we een AI-assistent hebben gelanceerd in samenwerking met Microsoft. Dit betekent dat een groot deel van de dataverzameling niet langer door mensen hoeft te worden gedaan, maar door AI. Denk bijvoorbeeld aan het beschrijven van applicaties of het aanbieden van logische vervangingsmogelijkheden voor technologie. Je kunt de tool vragen welke leveranciers bepaalde diensten wel of niet aanbieden, en de tool vult dan de gegevens voor je in. Hierdoor kunnen we de architecten veel administratief werk uit handen nemen. Dit zijn de twee manieren waarop AI nu een rol speelt binnen onze oplossing."

ContinuouTransformation

Volgens Tim zal digitale transformatie nog jaren relevant blijven. Ook kostenoptimalisatie en modernisering van het applicatielandschap en cloud- en ERP-migratie zijn doorlopende onderwerpen waar we veel mee te maken hebben. "Mensen beginnen zich af te vragen of ze wel alles verantwoord doen. Na de grote verschuiving naar de cloud is het nu de vraag of ze daar hun resources op een efficiënte manier beheren. Ze willen die middelen op een meer verantwoorde manier gebruiken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.'

Ontdek de waarde van LeanIX

LeanIX is marktleider op het gebied van enterprise architecture management (EAM) en stimuleert de modernisering van IT-landschappen en continue bedrijfstransformatie. Door een datagestuurde en geautomatiseerde aanpak aan te bieden die is verbeterd met AI, helpt LeanIX organisaties om goede beslissingen te nemen en effectiever samen te werken. 

Om meer te weten te komen en te zien wat LeanIX voor u kan betekenen, kunt u gerust een bezoek brengen aan www.leanix.net en plan een gesprek met een LeanIX-expert over uw specifieke behoeften. 

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!