Redactie - 03 juli 2017

Dell EMC conferentie biedt blik op de ‘rules of disruption’

Dell EMC conferentie biedt blik op de ‘rules of disruption’ image

De digitale transformatie is volop in ontwikkeling. Diverse bedrijven zijn er mee bezig, maar slechts weinige hebben echt grip op de zaak. Hoe haal je als bedrijf het maximum uit de zich in rap tempo ontwikkelende digitale economie, wat voor nieuwe businessmodellen zijn daarvoor nodig en welke stappen moeten als eerste worden gezet? Op zoek naar antwoorden op deze en aanverwante vragen organiseerde Dell EMC zijn Digital Transformation Conference 2017.

Het was druk 15 juni in De Fabrique te Utrecht. Drukker nog dan tijdens het in februari 2016 op dezelfde locatie en over hetzelfde onderwerp door EMC georganiseerde EMC Federation Event. Dat was kort voordat EMC door Dell werd overgenomen. Het met die overname ontstane nieuwe Dell Technologies omvat een familie aan bedrijven bestaande uit Dell, EMC, VMware, Pivotal, SecureWorks, RSA en Virtustream.

“Vorig jaar was ik hier op uitnodiging, als algemeen directeur van Dell”, zegt algemeen directeur Jeannine Peek van het huidige Dell EMC Nederland. “Dell en EMC waren nog slechts verloofd. Inmiddels zijn we getrouwd en ruim een jaar verder en het is fantastisch om te zien dat we hier nu als Dell EMC Technologies-familie zo’n rijk gevulde zaal mogen verwelkomen.” Naast die rijk gevulde zaal tijdens de twee keynotes van de dag kan Dell EMC terugkijken op een gedurende de gehele dag druk bezocht programma van breakout-sessies, verzorgd door zowel de eigen experts als die van de op de beursvloer aanwezige vele partners en klanten.

‘Do or die!’

“De wereld om ons heen verandert snel”, aldus Leon de Werker, directeur VMware Benelux. “IoT, het Internet of Things, social media, het aantal smart devices die we gebruiken en de toenemende hoeveelheid data die wij genereren en consumeren… Het heeft allemaal grote impact op onze dagelijkse manier van leven en werken. Voor bedrijven die deze ontwikkelingen moeten incorporeren in hun bedrijfsvoering is het cruciaal om te transformeren. Het is ‘do or die!’ En die digitale transformatie is niet iets dat beperkt blijft tot alleen de IT-organisatie. Het vraagt om een holistische aanpak. Het betreft de businessprocessen, de organisatiecultuur en -structuur, maar het gaat met name ook over de mensen. Het is essentieel dat we de medewerkers meenemen in die transformatie, om deze succesvol te laten landen in onze organisaties.”

Rules of disruption

Een van de hoogtepunten van de dag was de keynote verzorgd door Nigel Moulton, CTO bij Dell EMC. Hij formuleerde daarin zes ‘rules of disruption’ die volgens hem een cruciale rol spelen bij het doorvoeren van een succesvolle digitale transformatie. Daarbij gaat het om een zestal sleutelaspecten, zegt hij, die bepalen hoe technologie de manier verandert waarop (a) bedrijven hun business runnen en (b) in contact treden met hun klant. “Daarbij kan de klant de eigen medewerker zijn of iemand die gebruikmaakt van een service die u levert.”

Eenvoud en gemak

Moultons eerste disruptieregel luidt: ‘Remove the friction’. Met andere woorden: verwijder alles wat een proces nodeloos ingewikkeld maakt. Want de disruptieve invloed van de concurrentie is in veel gevallen gebaseerd op het feit dat de klant bij hen hetzelfde wordt geboden, maar op een veel eenvoudiger manier.

Regel 2 luidt: The interface is everywhere. De aard en het gemak van de interface speelt volgens Moulton steeds meer een doorslaggevende rol. De standaard interface tussen mens en machine is aan het veranderen. Was het voorheen uitsluitend een toetsenbord, tegenwoordig is het steeds vaker een aanraakscherm. En in de meest moderne toepassingen, zoals  bijvoorbeeld de vraagbaak Alexa van Amazon, is de interface onzichtbaar en verloopt de aansturing van de geboden service via de menselijke stem.

Onbeperkte groei en overvloed

‘Embrace non-linearity’ is disruptieregel 3. Het is Moultons favoriet. We moeten eraan wennen dat steeds meer zaken non-lineair verlopen. We zijn van nature goed in rechte lijnen en veel minder goed in verschijnselen die zich exponentieel ontwikkelen. Iedereen kent in de wereld van de computer de Wet van Moore (het feit dat de rekenkracht van computerchips zich grofweg elke 18 maanden verdubbelt) geeft hij als voorbeeld. Dat fenomeen voltrekt zich nu op steeds meer IT-gerelateerde terreinen om ons heen en speelt met name een significante rol op gebied van IoT-as-a-Service, zegt hij. “Maak economisch gebruik van dit inzicht want het biedt ons een wereld van ongekende mogelijkheden en overvloed.”

Dat brengt ons bij regel 4 die luidt: Prepare for abundance. Indachtig regel 3 komen zaken die voorheen schaars waren, zoals regenkracht en geheugencapaciteit, steeds meer in overvloed beschikbaar, stelt Moulton. Hij voert de verandering in de wereld van de fotografie als voorbeeld ten tonele. Vroeger was het aantal foto’s dat je kon maken afhankelijk van het type fotorolletje dat je in je camera had. Het maken van een foto had een prijs. Tegenwoordig zijn de marginale kosten van het nemen van een foto gereduceerd tot nul, want de kosten voor het maken van één foto zijn vrijwel even hoog als die voor het maken van een duizendtal. Het probleem dat dit oplevert, is dat we niets meer kunnen terugvinden. Dus het probleem van het nemen van een foto, aldus Moulton, is veranderd in het probleem van het slim indexeren ervan. Dat betekent dat met de digitalisering van zoiets als fotografie tegelijkertijd de aard ervan verandert. Het illustreert een disruptief fenomeen van digitale transformatie dat sterk is gelieerd aan het ontstaan van een soort onbeperkte schaalbaarheid op steeds meer terreinen in de industrie, met alle consequenties van dien.

Wees eerlijk en wees nieuwsgierig!

En dan tot slot de laatste twee disruptieregels van Moulton die losstaan van de technologie: ‘Be honest!’, en ‘Be curious!’ Wat de eerste betreft: het lijkt zo eenvoudig ‘eerlijk zijn’, zegt Moulton, maar de praktijk bewijst telkens weer hoe lastig dit is voor organisaties. En de negatieve gevolgen van onvoldoende eerlijkheid en transparantie over zaken als datagebruik en -bescherming voor de aandelenkoers en de merknaam kunnen in de huidige wereld van social media heel snel enorm zijn.

En wat de laatste regel betreft: “Wees nieuwsgierig dames en heren”, sluit Moulton zijn betoog af. “Er zijn alom bronnen beschikbaar die u meer kunnen vertellen over de veranderingen waar ik het zojuist met u over heb gehad. Volg wat er plaatsvindt op het vlak van Artificial Intelligence aan universiteiten als MIT en Stanford. Kijk wat er gebeurt bij IBM op gebied van Watson. En kijk naar wat onze partners allemaal in huis hebben en etaleren  op een conferentie zoals die van vandaag.”

Bekijk hier de video van het Digital Transformation event.

Door: Dick Schievels

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!