Wouter Hoeffnagel - 24 juli 2017

Stichting DINL juicht komst van Digital Trust Center toe

De Tweede Kamer stemde in juni in met een motie waarin de regering wordt opgeroepen een Digital Trust Center (DTC) te vormen, met een stevige rol voor het ministerie van Economische Zaken. Dit DTC moet bijdragen aan de digitale weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Stichting DINL stelt dat het buiten kijf staat dat de oprichting van een DTC hard nodig is, gezien de gebleken kwetsbaarheid van bedrijven voor bijvoorbeeld ransomware. DINL juicht dit initiatief daarom toe.

Stichting DINL noemt de verbetering van het bewustzijn bij bedrijven over cyberkwesties door goede voorlichting en informatie-uitwisseling erg belangrijk. Wel zijn er wat DINL betreft twee voorwaarden die essentieel zijn voor het slagen van een DTC:

  • Landelijke dekkend informatienetwerk - Allereerst moet haast gemaakt worden met het geautomatiseerd uitwisselen van betrouwbare meldingen over cyber security tussen vele actoren. Het gaat om een landelijk dekkend informatienetwerk van informatiebronnen en ontvangers, waarop alle Nederlandse aanbieders van digitale infrastructuur (hosters, registrars, etc.), het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), kennisinstellingen en anderen zich kunnen aansluiten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld lekken snel gemeld worden aan partijen die op basis van die informatie gericht kunnen acteren. Wat DINL betreft wordt dit informatienetwerk onderdeel van het DTC concept. Daarbij mag de organisatie van een breder DTC de uitrol van het landelijk netwerk niet vertragen.
  • Bestaande middelen hergebruiken - Ten tweede is het van belang dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van hetgeen er al is opgebouwd. Er is een goede samenwerking van bedrijven met het NCSC, NBIP, AbuseHUB, meldpunten en universiteiten. Het is onwenselijk dat dat teniet wordt gedaan door een nieuw initiatief, waarmee het wiel opnieuw zou worden uitgevonden. Wat DINL betreft wordt het DTC dan ook ingericht op basis van die sectorale samenwerking.

Stichting DINL meldt in gesprek te zijn met beide ministeries over dit onderwerp.

Doe mee met Dutch IT Cloud Survey 2023 BW vierkant tot 31 mei 2023 AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!