Wouter Hoeffnagel - 13 januari 2018

AP adviseert wetgeving over invoering PSD2 te herzien

Minister Ministerie van Financiën wil met Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten de Europese tweede Payment Services Directive (PSD2) omzetten in Nederlandse wetgeving. De ontwerpversie van dit besluit houdt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) echter onvoldoende rekening met de nieuwe Europese privacyregels. De AP adviseert dan ook de ontwerpversie te herzien en het toezicht op de naleving van zowel de PSD2 als de AVG onder te brengen bij één partij.

De PSD2 is een nieuwe richtlijn die innovatieve mobiele en internetbetalingsdiensten moet bevorderen en consumentenrechten moet versterken. Het gaat om een Europese richtlijn, die moet leiden tot uniforme wetgeving in de Europese Unie (EU). Deze uniformiteit moet het eenvoudiger maken dergelijke diensten aan te bieden en te gebruiken.

Toezicht ondergebracht bij De Nederlandsche Bank

De AP wordt in Nederland de toezichthouder op de AVG. Het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten stelt voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens op de specifieke bepalingen van de PSD2 onder te brengen bij De Nederlandsche Bank. Aanbieders van betaaldiensten moeten straks echter aan de regels van zowel de PSD2 als de AVG voldoen. De AP adviseert daarom het volledige toezicht op de bescherming van persoonsgegevens in het kader van betaaldiensten onder te brengen bij één toezichthouder: de AP.

Het volledige advies van de AP is hier te vinden.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!