Wouter Hoeffnagel - 23 januari 2018

CIO's in publieke sector zetten in 2018 in op cloud, cybersecurity en analytics

Cloud oplossingen, cybersecurity en analytics zijn de belangrijkste technologieën waar CIO's in de publieke sector in 2018 in willen investeren. Voor het realiseren van kostenbesparingen kijken CIO's vooral naar datacenterinfrastructuur.

Dit blijkt uit de 2018 CIO Agenda Survey van Gartner, waaraan 3.160 CIO's uit 98 landen hebben deelgenomen. 16% van de CIO's geeft aan meer te willen investeren in business intelligence (BI) en analytics, terwijl 6% meer wil investeren in databeheer. Digitale transformatie wordt door CIO's bij overheidsinstellingen gezien als de belangrijkste prioriteit, gevolgd door security en governance.

2018_CIO Agenda Survey 2.png

Digitale transformatie draait om data

"Digitale transformatie draait om data. Om succesvol te zijn, moeten CIO's in de publieke sector zich richten op het uitbreiden van hun mogelijkheden op het gebied van zowel data als analytics en het creëren van een datagedreven cultuur, door de beschikbaarheid van open data en API's voor intern en publiek gebruik te vergroten", aldus Rick Howard, research vice president bij Gartner. "Het uitbouwen van data analytics infrastructuur is fundamenteel voor het verbeteren van de opbrengst van overheidsprogramma's en de services voor burgers."

Uit het onderzoek blijkt dat 18% van de CIO's actief in de publieke sector prioriteit geeft aan digitale transformatie/digitale business, terwijl dit percentage in andere sectoren gemiddeld op 17% ligt. Opvallend is dat de defensie en inlichtingendiensten met 6% hier minder prioriteit aangeven. Private bedrijven zien digitale transformatie/digitale business als één na hoogste prioriteit, na groei/marktaandeel. De drie opvolgende business prioriteiten zijn voor de overheid security, veiligheid en risico (13%), governance, compliance en regelgeving (12%) en technologie-initiatiëven/-verbeteringen (11%).

Conflicterende prioriteiten

"CIO's in de publieke sector hebben conflicterende prioriteiten - om transformatieve verandering naar hun organisatie te brengen terwijl zij compliance-georiënteerde prioriteiten nastreven", aldus Howard. "Zij moeten op constructieve wijze samenwerken met andere business leaders om overeenstemming te bereiken over de balans tussen risico en innovatie om digitale transformatie te ondersteunen."

Daarnaast zijn CIO's door Gartner gevraagd welke investering in technologie zij het meest cruciaal achten voor het realiseren van de missie van hun organisatie. 19% kiest hierbij voor cloud diensten en -oplossingen, terwijl 18% kiest voor BI en analytics. 11% ziet infrastructuur/datacenter als belangrijke investering voor het realiseren van de missie van hun organisatie.

2018_CIO Agenda Survey 1.png

Belangrijkste verschillen tussen sectoren

Gartner ziet in vier categorieën belangrijke verschillen tussen de sectoren:

  • Kunstmatige intelligentie (AI) komt in de top 10 technologieën voor in de totale sample, maar niet bij de top 10 van de publieke sector. Een uitzondering hierop is defensie en inlichtingen, waar een groter percentage CIO's AI (7%) noemt dan dan in andere sectoren (6%). 
  • API's hebben voor CIO's bij federale of nationale overheden meer prioriteit dan voor CIO's in andere vormen van de overheid of de private sector. Deze laatste twee groepen hebben API's beide niet in de top 10 technologieën geplaatst.
  • Cloud diensten en -oplossingen en infrastructuur/datacenter wordt door 30% van de CIO's in de publieke sector als prioriteit gezien, ten opzichte van 12% in alle andere sectoren. Tegelijkertijd wordt digitalisering/digitale marketing in de private sector door 16% gezien als een prioriteit, terwijl dit percentage in de publieke sector 6% bedraagt. 
  • Internet of Things staat in de top 10 voor alle industrieën, met uitzondering van de private sector (positie 12). Twee uitzonderingen zijn lokale overheden dankzij de inzet op smart city projecten en defensie en inlichtingen die data verzameld door sensoren gebruiken om een brede reeks activiteiten te monitoren.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!