Witold Kepinski - 14 juli 2018

Overheid optimaliseert digitale dienstverlening aan burger en ondernemer

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Hiermee wil het kabinet de kansen van digitalisering benutten en de regie van burgers en ondernemers versterken. NL DIGIbeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners.

Staatssecretaris Knops: “De overheid gaat op een andere manier werken. De luiken gaan open, we geven ruimte aan nieuwe initiatieven en gaan connecties aan met nieuwe partijen. We moeten niet bang zijn om fouten te maken. Dat hoort experimenteren. Zo komen we stap voor stap verder”. 

Slimmer
Door te experimenteren en innoveren moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden verbeterd. Partijen zoals het bedrijfsleven en studenten worden betrokken om op een innovatieve manier maatschappelijke problemen op te lossen. Hiervoor stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een innovatiebudget beschikbaar. Kleine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten en er wordt een MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd.

Toegankelijker
Iedereen moet op een begrijpelijke en veilige manier met de overheid kunnen communiceren. Daarom moet de digitale dienstverlening toegankelijker worden. Het kabinet wil daarom lokale initiatieven ondersteunen die mensen helpen om digitaal wegwijs te worden en de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken. Om de dienstverlening daadwerkelijk toegankelijker te maken worden digitaal mindervaardigen betrokken bij de ontwikkeling en het testen van dienstverlening.

Persoonlijker
Nieuwe technologieën en het gebruik van data vragen om extra aandacht bij het beschermen van rechten en publieke waarden. Daarvoor doet het kabinet onderzoek naar de impact van digitalisering en het gebruik van data en algoritmen. De regie van burgers en ondernemers wordt versterkt. Burgers krijgen inzicht in wie, op welk moment en waarom hun gegevens heeft ingezien en zij krijgen het recht te om aanvragen digitaal te doen. Burgers en ondernemers krijgen ook de gelegenheid om in MijnOverheid verkeerd ingevulde gegevens te corrigeren.

Kijk voor de hele agenda op www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!