Witold Kepinski - 08 oktober 2018

Overheid versterkt digitale economie en maakt einde aan telemarketing irritatie

Overheid versterkt digitale economie en maakt einde aan telemarketing irritatie image

Bedrijven of organisaties mogen consumenten straks alleen nog benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat is één van de drie belangrijkste thema’s in de Consumentenagenda die staatssecretaris Mona Keijzer (foto) van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Daarnaast zet de staatssecretaris in op een sterkere positie voor consumenten in de digitale economie en start een bewustwordingscampagne voor consumenten: Recht hebben, Recht halen.

“Het ministerie van EZK krijg regelmatig klachten over telemarketing door bedrijven en organisaties. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de consumenten zich hieraan ergert. Daarom ga ik ongevraagde telefonische verkoop verbieden. Alleen als een consument expliciet toestemming geeft (opt-in), kun je nog gebeld worden. Daarnaast overweeg ik ook telemarketing richting bestaande klanten te beperken, door een maximale termijn vast te stellen waarbinnen nog contact opgenomen mag worden”, zegt staatssecretaris Keijzer (EZK) over dit thema binnen de Consumentenagenda.

Met deze voorgenomen wettelijke maatregel trekt staatssecretaris Keijzer de consumentenbescherming offline en online zoveel mogelijk gelijk. Voor telefonische verkoop geldt nu in plaats van opt-in nog opt-out waarbij consumenten gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij door inschrijving in het Bel-Me-Niet Register anders hebben aangegeven.

Versterken positie consument in de digitale economie
Met moderne regels voor het aanbieden van pakketreizen en hulp bij grensoverschrijdende geschillen, zijn er de afgelopen jaren al stappen gezet in het versterken van de Europese digitale interne markt. Steeds meer aan- en verkopen door consumenten vinden echter via internet(platforms) plaats en dat vraagt om aanvullend beleid.

In de Consumentenagenda, die mede namens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (JenV), naar de Tweede Kamer is gestuurd, is als doel daarom opgenomen om met Nederlandse online marktplaatsen tot eenduidige afspraken te komen over hoe hun klanten van de juiste informatie worden voorzien en bij wie ze terecht kunnen in geval van problemen.

Een ander belangrijk uitgangspunt in het versterken van de positie van de digitale consument rondom het zogenoemde Internet of Things. In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten verbonden met het internet. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. De snelle groei van deze markt voor bijvoorbeeld smart tv’s of slimme wasmachines biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terecht kunnen wanneer het apparaat niet meer goed functioneert. Deze onduidelijkheid moet worden weggenomen.

Staatssecretaris Keijzer: “Op initiatief van Nederland wordt in EU-verband gekeken naar de mogelijkheden om minimale veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zoals smartphones en thermostaten. Maar denk ook aan beveiligingsupdates. We zetten in op een verplichting voor de verkoper om gedurende een bepaalde termijn beveiligingsupdates te verstrekken, tenzij een verkoper én de consument uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.”

Verbeteren bekendheid consumentenrechten en hoe recht te halen
Op papier zijn consumenten goed beschermd, maar de praktijk is weerbarstig en complex. Consumenten en ondernemers moeten weten welke rechten ze hebben en hoe ze hun recht kunnen halen. Daarom start het ministerie van EZK samen met organisaties die actief zijn op het terrein van consumentenbeleid de bewustwordingscampagne: Recht hebben, Recht halen. Op die manier worden consumenten en ondernemers beter geïnformeerd over bijvoorbeeld rechten bij aankopen via platforms en garanties.

De volledige Consumentenagenda is hier te lezen.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!