Redactie - 01 april 2019

Openheid is vereiste in multicloud omgeving

Openheid is vereiste in multicloud omgeving image

Dezelfde kracht en gebruiksgemak van het open besturingssysteem voor routers en switches (Junos) biedt Juniper voor het beheer van meerdere cloudomgevingen. Dit doen we door al die IT-componenten te integreren in één platform, legt Fons Laudy uit. Hij is Lead Datacenter & Cloud Transformation bij Juniper Networks Benelux.

Laudy gaat in op de ontwikkelingen die hij waarneemt tijdens de vele gesprekken die hij heeft met klanten en partners. “Alle organisaties zijn bezig met digitale transformatie. Zij zoeken naar manieren om op een directere wijze contact te hebben met klanten, partners en intern. Tegelijkertijd moet de IT-organisatie, dankzij de vele data die binnenkomen en de analyses daarop, zorgen voor andere bronnen van inkomsten. Er is alleen een groot verschil met bedrijven die vanaf nul met een cloudoplossing hun bedrijfsmodel ingericht hebben, zoals Uber. Bij de meeste organisaties is er namelijk geen sprake van een green field; zij hebben al heel wat hard- en software in gebruik. De HR-systemen, financiële administratie, logistiek enzovoorts is al verweven in bestaande automatisering. Daar moeten innovaties als cloud, containers, edge computing en dergelijke naadloos op gaan aansluiten! Hoe gaan ze dat doen?”, vraagt hij retorisch.

Het probleem is dat IT de afgelopen decennia is opgesplitst in domeinen. “Je hebt medewerkers voor de databases, voor het netwerk, voor security, voor het ERP-systeem, noem maar op. Dat zijn allemaal eilandjes die grotendeels niet met elkaar zijn verbonden”, schetst hij de uitdaging om te voldoen aan de terechte wensen van de business.

“Hoe mooi zou het zijn als er één software platform is waarop je alle omgevingen kunt beheren als één geïntegreerd netwerk? De eenvoud van het beheer van netwerkswitches, -routers en security apparatuur die wij destijds met het besturingssysteem Junos hebben weten te bereiken, willen we nu voor de huidige, complexe netwerkomgevingen bieden. Daar is grote behoefte aan.”

Multicloud
Bedrijven hebben hun eigen datacenter en daarbij applicaties (en soms infrastructuur) die zij afnemen van cloudproviders. Dat maakte de hedendaagse structuren zo onoverzichtelijk. “Onze CTO, Bikash Koley, stelt dat een multicloud per definitie multivendor inhoudt. Daarom is het noodzakelijk dat we met open standaarden werken. Junos is gebaseerd op het open Unix besturingssysteem FreeBSD. Ook Contrail, ons beheersysteem voor muilticloud omgevingen, is open. “Wij hebben het ingebracht in de open source gemeenschap waar het onderdeel is van Tungsten, software voor open source software defined networking. Wij hebben er wel meer security aan toegevoegd. Maar dat is ‘slechts’ technologie. Dat is heel belangrijk, maar niet voldoende”, stelt Laudy.

Enorme uitdaging
Minstens zo belangrijk is dat een bedrijf de IT-organisatie op orde heeft. De bestaande organisatie waarbij ‘IT’ is opgedeeld in functionele groepen, zoals database en netwerk, met harde grenzen voldoet niet meer in de multicloud omgeving. Daar is samenwerken en automatisering van IT-taken troef.

Juniper heeft een vijf-stappen-plan ontwikkeld om bedrijven van een apparaatgestuurde, naar een klantgestuurde organisatie te brengen. “Die laatste stap is zo’n beetje het nirvana”, zegt Laudy. “Niet elk bedrijf wil investeren om zo ver te komen. Voor sommige is stap 3 (operations led) of stap 4 (organisatiegedreven) voldoende. Maar het is wel duidelijk dat bedrijven weg moeten van de huidige silo-IT-architectuur. En het is eveneens duidelijk dat, wanneer bedrijven, ons stappenplan inzetten, elke nieuwe stap ook meteen iets moet opleveren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen een kortere time-to-market, of lagere kosten. Elke stap is klein genoeg om, mocht dat nodig zijn, tijdig te kunnen bijsturen.”

Voor de partners van Juniper betekent dit een ‘enorme uitdaging’. “Maar tegelijkertijd een grote kans. Ze hoeven het niet meer met hun klanten over technologie te hebben; dat is ondergeschikt aan de doelen die een organisatie zichzelf stelt. Als dat helder is, volgt de technologie vanzelf. Onze partners kunnen use cases naar voren brengen, de bedrijfsdoelstellingen en –processen aan de orde stellen. Daarin kunnen we hen ondersteunen. Wij hebben van over de hele wereld best practices verzameld die wij beschikbaar stellen.”

Assessment
Elke vernieuwing stoelt op de bestaande situatie. “Veel bedrijven hebben die niet inzichtelijk. Een assessment is dan noodzakelijk. In kaart brengen hoe de huidige netwerken in elkaar steken, hoeveel onderhoud en beheer dat vergt. Daar hebben wij tools voor die onze partners kunnen inzetten”, licht Laudy toe. “En vervolgens natuurlijk hoe het beter kan.”

Juist daar is de waarde die partners inbrengen cruciaal, zo meent hij. “Wij verzorgen trainingen, workshops en dergelijke om onze partners in staat te stellen juist dat ‘andere gesprek’ met hun klanten te laten aangaan. Er is niemand die zegt: ‘Geef mij maar vijf licenties multicloud’; zo werkt het niet. Organisaties willen gewoon oplossingen hebben om hun bedrijfsprocessen te moderniseren. Dan moet je dus weet hebben van hun bedrijfsvoering, van wat gebruikelijk is in hun branche.”

Blij verrast
Laudy moet erkennen dat hij blij verrast is over hoe deze boodschap bij zijn partners overkomt. “De meeste weten dat zij moeten meebewegen met de markt. En dat zie ik ook. Ze zetten de juiste stappen, maar ze zijn er nog niet.”

Het mooie is, volgens hem, dat partners vanuit verschillende invalshoeken de noodzakelijke vernieuwing van het IT-landschap bij hun klanten kunnen aankaarten. “Je kunt security als uitgangspunt nemen, of de connectiviteit en de daarmee samenhangende quality of service. Er zijn ook partners die zich juist richten op de gewenste orkestratie van multicloud omgevingen. Partners kunnen ook samen optrekken, waarbij de een zich meer richt op bijvoorbeeld een veilige infrastructuur en de ander aanvult op een ander vlak.”

Maar de eerste stap is steeds het gesprek aan te gaan over de bedrijfsvoering. “Waar wil je als organisatie staan over vijf jaar? En hoe kom je daar?”

Auteur: Teus Molenaar

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!