Wouter Hoeffnagel - 19 mei 2019

Gendervooroordelen in recruitment-fase tech-sector schrikken veel vrouwen af

48% van de Nederlandse vrouwen die werkzaam zijn in de tech-sector, zien de gendervooroordelen waar zij al tijdens de sollicitatieprocedure tegenaanlopen als een barrière om de tech-sector te betreden. Het sollicitatieproces kan vrouwen er dan ook van weerhouden kunnen worden om überhaupt te solliciteren naar functies in de tech-sector. Vooral vrouwelijke bachelor-studenten die interesse hebben in een tech-carrière, hebben een uitgesproken mening over gendervooroordelen tijdens het sollicitatieproces.

Dit blijkt uit onderzoek van Booking.com naar gendervooroordelen in de tech-sector. Booking.com zet al langer in op het ondersteunen van vrouwen in tech. Zo ging Booking.com in 2017 een partnerschap aan met de 'Women in Tech' track van Web Summit. Als onderdeel van dit initiatief lanceerden Web Summit en Booking.com een 'Women In Tech Mentor Programme'. Daarnaast heeft Booking.com verschillende initiatieven rond het ondersteunen van vrouwen in tech en het creëren van bewustwording over gendervooroordelen, onder meer via de Technology Playmaker awards.

“Een groot deel van de discussie rondom het verbeteren van de genderdiversiteit in de tech-sector heeft zich tot nu toe gericht op wat de sector wil en wat onderwijsstelsels en overheden kunnen doen om meer meisjes en vrouwen op jonge leeftijd in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) te interesseren voor een carrière in tech", aldus Gillian Tans, CEO van Booking.com. "Ons onderzoek laat zien hoe cruciaal recruitment-activiteiten van technologiebedrijven zijn om vrouwelijke kandidaten te motiveren voor een rol binnen de tech-sector. Dit heeft betrekking op de manier waarop ze over de branche praten en de functieomschrijvingen die ze plaatsen. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse vrouwen zegt dat diversiteit op de werkvloer de sleutel tot succes is binnen de tech-sector.”

Recruitment-proces trekt vrouwen niet aan

Aan vrouwen in tech werd gevraagd wat zij vinden van de manier waarop technologiebedrijven het recruitmentproces behandelen. De vrouwen gaven aan dat de sector de veelzijdigheid van de functies en de carrièrekansen vaak onjuist beschrijft, waardoor de verkeerde mensen worden geworven. Zo denken veel respondenten dat er bij het schrijven van vacatureteksten gebruik wordt gemaakt van subtiele nuances en 'mannelijk gecodeerde' woorden, zoals "leidend" of "dominant", wat het risico met zich meebrengt dat vrouwen zich niet aangesproken voelen en minder vrouwen de betreffende rollen overwegen.

Daarnaast zorgen functieomschrijvingen ervoor dat vrouwen ervan afzien te solliciteren naar niet-technische functies binnen de tech-sector. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (51%) zegt dat dergelijke beschrijvingen niet met vrouwen als doelgroep opgesteld zijn. Het onderzoek van Booking.com toont bovendien aan dat bijna de helft van de Nederlandse, vrouwelijke tech-professionals en studenten (47%) van mening is dat technologiebedrijven de neiging hebben om vooral te communiceren over functies in tech die te maken hebben met programmeren, productontwerp, data-analyse en engineering, wat ten koste gaat van niet-technische functies die even interessant kunnen zijn.

Technische vaardigheden of diploma

Dit wordt ondersteund door het feit dat meer dan twee derde van de Nederlandse vrouwen in tech en Nederlandse vrouwelijke studenten die geïnteresseerd zijn in een carrière in de sector (67%) zeggen dat ze nog steeds denken dat ze technische vaardigheden of een diploma in technologie of informatica nodig hebben om een baan in de sector te krijgen - ongeacht of het om een technische of niet-technische functie gaat op een afdeling zoals Personeelszaken, Financiën, Juridische Zaken of Marketing.

Wereldwijd vindt de helft van de vrouwen (50%) werkzaam in de tech-sector dat hun carrièrekansen niet vanaf het begin aan ze duidelijk zijn gemaakt, wat nog een factor is die hen ervan weerhoudt de sector te betreden. Aangezien het voor een groot deel vrouwelijke bachelor studenten zijn die deze mening delen (59% wereldwijd) moet de technologiesector beter communiceren over carrièreperspectieven voor jonge vrouwen, nog voordat ze de industrie willen gaan betreden.

"Onze onderzoeksresultaten bevestigen het beeld dat technologiebedrijven jarenlang over de industrie en functies binnen de industrie gecommuniceerd hebben op een manier die mannen aansprak, maar vrouwen afschrikt. Dat kan komen door de taal die in een functieomschrijving of tijdens het recruitment-proces is gebruikt. Aangezien dit een van de eerste interacties is die een kandidaat met een organisatie heeft, moeten we ervoor zorgen dat er tijdens het sollicitatieproces gendergelijkheid en inclusiviteit is om te voorkomen dat vrouwen al in een vroeg stadium worden buitengesloten en weggestuurd", aldus Tans. "Het is belangrijk dat we als sector beter ons best doen om de verschillende mogelijkheden die er zijn voor een carrière in tech bij vrouwen onder de aandacht te brengen."

Loopbaanontwikkeling en leiderschap

Wanneer aan de respondenten die werkzaam zijn in de technologiesector gevraagd wordt naar hun carrièremogelijkheden, geeft meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (54%) aan dat ze het gevoel hebben dat ze aan elke functie-eis van een vacature moeten voldoen, terwijl mannen eerder promotie krijgen op basis van hun toekomstige potentieel.

Een even groot aantal (54%) vindt dat de houding en het gedrag dat bij mannelijke collega's als positief ervaren wordt, bij vrouwen als negatief wordt gezien. Bijna de helft (49%) van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze onvoldoende kansen krijgen voor loopbaanontwikkeling of leidinggevende functies.

Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023 IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!