Wouter Hoeffnagel - 25 mei 2019

Nederland ICT lanceert AVG-certificering voor verwerkers

Nederland ICT, de branchevereniging van de digitale sector, lanceert een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-certificering voor verwerkers. Bedrijven die AVG-compliant zijn, kunnen dit vanaf nu aantonen met het Data Pro Certificate. De onderliggende gedragscode ligt ter goedkeuring bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De afgelopen maanden is Nederland ICT bezig geweest om het certificeringsproces vorm te geven. De certificering is in de week van 25 mei, één jaar na de ingangsdatum van de AVG, gelanceerd. Alle bedrijven die in Nederland persoonsgegevens verwerken kunnen het certificaat te behalen. Nederland ICT meldt dat de eerste bedrijven inmiddels bijna zijn gecertificeerd.

Openbaar register

Tegenwoordig zijn klanten verplicht om voor het aangaan van een overeenkomst te controleren of de verwerker aan de AVG voldoet en bijvoorbeeld passende beveiligingsmaatregelen neemt bij het verwerken van persoonsgegevens. Het is arbeidsintensief om iedere klant te laten controleren hoe zijn verwerkers de AVG hebben geïmplementeerd. Met het Data Pro Certificate laat een verwerker zien dat hij zich aan de Data Pro Code en de AVG houdt. Dit wordt door een externe auditor getoetst en in het Data Pro Certificate register vastgelegd. Dit register is door iedereen te raadplegen.

Nederland ICT lanceerde in mei 2018 al een praktische doorvertaling van de AVG voor verwerkers: de Data Pro Code. Sylvia Huydecoper, juridisch adviseur bij Nederland ICT: "In de AVG is opgenomen dat brancheorganisaties een bijzondere rol kunnen vervullen voor hun achterban: zij zijn de aangewezen organisaties om gedragscodes te ontwikkelen. Artikel 40 van de AVG zegt dat vertegenwoordigers van een bepaalde branche, en dat zijn wij als Nederland ICT, de mogelijkheid hebben om dergelijke gedragscodes ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichthouder - de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat hebben wij ook gedaan. We zijn actief in gesprek met de AP om onze code te optimaliseren en we hopen dat onze code binnenkort wordt goedgekeurd. Vanaf dat moment wordt onze code hét erkende uitgangspunt voor verwerkers in de ICT-sector."

Eén jaar AVG

Organisaties zijn met name tot de ingangsdatum van de AVG, nu één jaar geleden, druk bezig geweest om compliant te zijn aan de wet. Huydecoper: "Je kon je inbox niet doornemen zonder een bericht te lezen over de AVG. Deze hype is voorbij, maar bedrijven moeten zich wel blijven inzetten om AVG-compliant te blijven. We zien dat steeds meer nadruk komt te liggen op handhaving, daarom moeten bedrijven scherp blijven op hun taken en verantwoordelijkheden als verwerker."

Als branchevereniging ziet Nederland ICT het als haar rol om haar achterban te professionaliseren. De Data Pro Code en het Data Pro Certificate zijn voorbeelden van dienstverlening die onze achterban daarbij helpen. Daarnaast geven de juristen met regelmaat workshops over juridische thema's zoals de AVG.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!