Wouter Hoeffnagel - 26 mei 2019

Ruim 12 ton minder CO2-uitstoot in 2018 door ICT-recycling

Stichting ICT Milieu zamelde in 2018 via Wecycle 9 miljoen kilo ICT-afval in. Bij gecertificeerde recyclers kon hiervan 75%, namelijk 6,7 miljoen kilo, worden teruggewonnen als grondstof. Door deze recycling is 12.100 ton CO2-uitstoot vermeden. In totaal nemen 288 producenten deel aan ICT Milieu.

Dit blijkt uit de ICT Milieumonitor. Het rapport meldt onder meer dat ook dit jaar de wettelijke norm van grondstoffenterugwinning ruim wordt gehaald. In 2018 kon 75% als zodanig worden verantwoord, bij een wettelijke norm van 70%. Wel is een daling zichtbaar ten opzichte van 2017, die te verklaren is door de gewijzigde samenstelling van het ingezamelde materiaal. In 2018 is met name metaal teruggewonnen (4,6 miljoen kilo), opgevolgd door plastic (1,4 miljoen kilo), glas (0,2 miljoen kilo) en overige grondstoffen (0,5 miljoen kilo). Door deze terugwinning hebben we een CO2-uitstoot vermeden van maar liefst 12.100 ton. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van zo’n 4.200 benzineauto’s.

Het grootste deel van het materiaal dat niet als grondstof kon worden teruggewonnen, werd alsnog ingezet voor energieopwekking (20%). Slechts 5% van het ingezamelde gewicht wordt gestort of verbrand. Hierdoor blijft het totaalpercentage van nuttige terugwinning met 95% hoog.

Samenstelling van materiaal verschuift

In voorgaande ICT Milieumonitors constateerden we al dat de modernisering van ICT-apparatuur invloed heeft op de samenstelling van de herwinbare materialen in de ingezamelde producten. Deze trend zet ook in 2018 door. Het aandeel zware CRT-monitors daalt verder van 9% (2017) naar 6%, terwijl het aandeel FPD-monitors stijgt van 11% (2017) naar 12%. Het aandeel desktops (26%), laptops (4%) en tablets & mobiele telefoons (1%) bleef nagenoeg gelijk aan 2017. Het aandeel ingeleverde printers daalde met 2% naar 38%. Dit is onder meer te danken aan de professionele ICT, waarvan het aandeel steeg naar 4%.

Stichting ICT Milieu is, samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Het aantal deelnemers binnen onze not-for-profit stichting blijft stijgen; het aantal is in 2018 met ruim 10% toegenomen tot 288. De stijging is mede te danken aan retailers en producenten/importeurs van andere elektronica die ook ICT-apparaten op de markt zijn gaan brengen.

Meer inleverpunten

In 2018 is ook een grote stijging te zien in het aantal inleverpunten waar afgedankte apparaten kunnen worden ingeleverd. Zo steeg in 2018 het aantal inleverbakken in winkels met de helft naar 6.600 en het aantal kringlopen met een kwart naar 125. Daarnaast kon men terecht bij 285 gemeentelijke milieustraten, ruim 350 scholen en kinderboerderijen én bij elke winkel waar een elektrische apparaat wordt gekocht.

Nederland ICT geeft aan trots te zijn dat steeds meer partijen zich verbinden aan Wecycle. Naarmate het aantal inzamelpunten stijgt, wordt het nog makkelijker voor gebruikers om hun elektrische apparaten goed te laten recyclen. Om de consument te wijzen op de nieuwe Wecycle-inleverbakken bij de supermarkten is mede vanuit ICT Milieu in 2018 een effectieve extra communicatiecampagne gevoerd.

Intensievere samenwerking met kringlopen

Stichting ICT Milieu zet zich in voor goede recycling van ICT-producten, als deze niet meer (her)gebruikt kunnen worden. Daarom intensiveert de organisatie de samenwerking met de kringlopen. Steeds meer kringloopwinkels laten hun onverkoopbare elektrische apparaten via Wecycle afvoeren en hoogwaardig recyclen.

Via al deze inzamelkanalen werden in totaal bijna 2 miljoen ICT-apparaten door Wecycle ingezameld in 2018, met een totaal gewicht van 9 miljoen kg. In totaal zamelde Wecycle in 2018 105 miljoen kg elektrische apparaten en lampen in, waarmee het aandeel van ICT-apparatuur uitkomt op zo’n 8,5%.

Lekstromen beter in beeld brengen

Professionele ICT-apparatuur wordt in toenemende mate geëxporteerd voor hergebruik in het buitenland. Naast de producenten zijn refurbishers en handelaren actief met herinzet van apparatuur. Uit een recente studie van Ffact naar de toenemende stroom van servers uit de datacenters bleek dat driekwart wordt hergebruikt en daarvan weer driekwart in het buitenland, waardoor ruim de helft buiten beeld verdwijnt. ICT Milieu pleit er voor deze lekstromen structureel in beeld te brengen, ten behoeve van een meer realistisch inzamelpercentage in Nederland.

Ook voor hergebruik van consumenten elektronica in het buitenland geldt dat dit is toegestaan, mits de apparaten getest zijn en functioneren. Export van niet werkende elektronica (e-waste) naar bijvoorbeeld Afrika is illegaal. Naar aanleiding van de recente uitzending van Nieuwsuur hierover pleiten wij voor meer toezicht en inzicht in deze stromen door registratie van en rapportage door exporteurs van tweedehands elektronica.

WEEELabEx-gecertificeerde recyclers

Nederland ICT noemt het tot slot van belang dat de afgedankt ICT-apparatuur die in Nederland ter vernietiging wordt aangeboden, wordt afgegeven aan WEEELabEx-gecertificeerde recyclers. Bij deze partijen wordt elektronica hoogwaardig verwerkt met oog voor data-vernietiging en wordt het verwerkte volume gerapporteerd aan het nationaal WEEE Register (NWR). In het NWR komen alle stromen samen en wordt rond de zomer het nationale inzamelpercentage bekend gemaakt.

De ICT Milieumonitor 2018 is hier te vinden. Leden van Nederland ICT kunnen deelnemer worden aan het inzamelsysteem van ICT Milieu. ICT Milieu staat ook open voor bedrijven die ICT-apparatuur vanuit het buitenland op de Nederlandse markt brengen, of zelf geen ICT-bedrijf zijn.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Infinity IT BN start 2 feb

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!