Wouter Hoeffnagel - 18 september 2019

Actieplan op komst als reactie op tijdelijke bouwstop datacenters

In reactie op de tijdelijke bouwstop voor nieuwe datacenterprojecten werkt de Dutch Data Center Association (DDA) aan een actieplan. Nederlandse datacenters zijn actief betrokken bij overleg met partijen op zowel regionaal als nationaal niveau. Die gesprekken verlopen volgens de branchevereniging zowel constructie als positief en geven richting aan het actieplan dat op korte termijn gerealiseerd zal worden. DDA verwacht dat dit voor het einde van dit jaar leidt tot nieuw beleid.

De gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer maakten in juli aan dat er voorlopig geen nieuwe datacenters worden gebouwd in de regio. De gemeenten kondigden een tijdelijke bouwstop aan. Aanleiding hiervoor is de grote toename van het aantal datacenters in de regio. Deze nemen volgens de gemeenten te veel ruimte in beslag en verbruik te veel energie.

Actieplan

In reactie op deze bouwstop werkt de DDA aan een actieplan. De intentie voor dit actieplan wordt gesteund door de gemeente Amsterdam. In een brief verstuurt aan de DDA erkent Directeur Economische Zaken Stan Kaatee van de gemeente Amsterdam het belang van de sector. Ook benadrukt Katee dat het genomen voorbereidingsbesluit geen aanval is op de sector, maar de gemeente juist samen met de sector wil toewerken naar duurzame groei. Dit stelt de gemeente in staat te sturen op een goede ruimtelijke ordening en verdeling van de schaarse ruimte en energie in de stad. Amsterdam wil datacenters actief betrekken bij het invullen van het vestigingsbeleid. De volledige brief is hier te vinden. 

De DDA wijst erop dat op de lange termijn ook aandacht moet worden besteed aan alternatieve datacenterlocaties. Zo heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels aangegeven in het gat te springen dat ontstaat door de Amsterdamse tijdelijke bouwstop. De regio Rotterdam-Den Haag wil een nieuw datacenterknooppunt in Nederland worden. Ook andere regio's kunnen zich gaan profileren als internetknooppunt indien zij besluiten te investeren in de ontwikkeling van digitaal infrastructuur.

Positie van Nederland verbeteren

Het ontstaan van meerdere knooppunten in Nederland verbetert de positie van Nederland, stelt directeur van DDA Stijn Grove (foto). "We leven in een digitale economie waarin het internet een basisbehoefte is geworden. De uitval van een internetknooppunt legt het leven van individuen, bedrijven en overheden stil en heeft bovendien een enorme financiële impact. Hoe meer internetknooppunten, hoe meer 'back-up' en hoe steviger onze digitale economie. Structureel investeren in digitale infrastructuren op diverse plekken in Nederland is dan ook zeker aan te raden. Belangrijk is wel om te realiseren dat die nieuwe clustervorming tijd kost", aldus Grove.

Het ontstaan van deze nieuwe knooppunten is in lijn met de Nationale Ruimtelijke Datacenter Strategie, die is voortgekomen uit de uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Deze strategie omvat een routekaart waarmee de spreiding van datacenters over Nederland moet worden bevorderd. Deze routekaart is hier te vinden.

Nationale Datacenter Tafel

De DDA organiseert op 11 september de eerste Nationale Datacenter Tafel. Hier kwamen relevante organisaties samen om op landelijke niveau de groei van datacenters te bespreken. Onder meer de DDA, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Almere, Provincie Noord-Holland, de ministeries van EZK en BZK, NFIA, Innovation Quarter, Groningen Dataports, Alliander en partijen uit de industrie waren betrokken. De Nationale Datacenter Tafel heeft als doel te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie, strategie en bijbehorend werkproces te creëren rond de groei van datacenters.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!