Redactie - 18 april 2020

Zeven coronavirus apps doen mee aan publieke test

Op zaterdag 18 en zondag 19 april nemen 7 teams deel aan de ‘appathon’, een digitaal evenement om de werking van de corona-apps te kunnen te testen en te verbeteren. De apps van deze 7 teams sluiten volgens experts het beste aan bij het werkproces van de GGD voor het doen van bron- en contactonderzoek en voldoen tegelijkertijd aan eisen die zijn gesteld op onder anderen het gebied van privacy, data- en informatieveiligheid en gebruikersgemak. De ‘appathon’ van is via de website www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp voor belangstellenden te volgen. De Veilig Tegen Corona coalitie heeft inmiddels een reactie gegeven.

De zeven deelnemers zijn Covid19 (covid19-alert.eu), DDT Consortium (dtact.com), Accenture B.V. (accenture.com), Capgemini Nederland BV (capgemini.com), ITO (ito-app.org), DEUS BV (deus.ai) en Sia Partners (sia-partners.com).

Na de uitnodiging dit weekend zijn meer dan 700 reacties ontvangen waarvan 660 daadwerkelijk een voorstel bevatten. Op dinsdag 14 april zijn al deze voorstellen doorlopen en administratief beoordeeld op onder meer volledigheid en gericht op de in de uitnodiging benoemde ondersteuning van het werk van de GGD. Hierna bleven 63 voorstellen over. Deze zijn vandaag beoordeeld door 67 experts op het terrein van epidemiologie, gezondheidszorg, privacy, informatiebeveiliging en ICT. Deze 7 deelnemers komen voort uit hun advies.

De ‘appathon’ is zaterdagochtend gestart om 10.00 uur met online presentaties van de zeven verschillende teams aan wetenschappers en experts van zowel binnen als buiten de overheid. Daarna worden de teams door de experts vanuit verschillende invalshoeken beproefd en bevraagd. Iedereen die dat wil kan online de presentaties volgen via www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp en vragen en suggesties mailen.

De teams gaan vervolgens aan de slag om de feedback van de experts en het publiek te verwerken in hun oplossing, zodat deze nog beter aansluit bij het bron- en contactonderzoek van de GGD én voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden. De eerste dag van de ‘appathon’ wordt om 17:00 uur afgesloten met een vragensessie en nabeschouwing en een korte presentatie door de teams.

De deelnemers starten zondagochtend om 10:00 uur weer met een presentatie van het werk van zaterdagnacht. Ze hebben daarna tot 16:00 uur om hun oplossing verder te verbeteren. Ook op deze zondag zullen experts wederom feedback geven en  zullen wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over de zin van digitale ondersteuning van bron-en contactopsporing. De 'appathon’ wordt zondagmiddag om 16.00 uur afgesloten met einddemonstraties van de teams.

Meer informatie over het programma, hoe je de presentaties kunt volgen en hoe je vragen of adviezen kunt insturen, is te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp.

Op basis van het expert- en publieksadvies en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt volgende week bekend of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD en veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden, aldus de overheid.

Reactie experts op selectieproces corona-app

De Veilig Tegen Corona-coalitie meldt in een persbericht dat er bewust voor is gekozen om geen bijdrage te leveren aan het selectieproces, omdat de uitgangspunten van het manifest niet door het ministerie waren overgenomen. De experts hebben, vanuit het oogpunt van kritisch en constructief meedenken, op persoonlijke titel geprobeerd een bijdrage te leveren. De experts roepen het ministerie op haar werkwijze te herzien. "Wij sluiten ons aan bij de oproep van Bits of Freedom en Platform Bescherming Burgerrechten alsmede de eerdere oproep van meer dan 140 wetenschappers om terug te gaan naar de tekentafel. Daarnaast roepen wij andere betrokken experts op zich hierbij aan te sluiten."

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!