Witold Kepinski - 16 oktober 2020

Pandemie versnelt de digitale transformatie in Nederland

Pandemie versnelt de digitale transformatie in Nederland image

Dell Technologies presenteert de resultaten van zijn wereldwijde onderzoek waaruit blijkt dat organisaties hun digitale transformatieprogramma's in een hogere versnelling zetten en zo binnen een paar maanden kunnen bereiken wat hen normaal gesproken jaren zou kosten. De resultaten, die tweejaarlijks worden bijgewerkt in de Digital Transformation Index (DT Index) van Dell Technologies, laten zien dat organisaties transformationele technologieprogramma's versnellen tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie.

In een van de eerste wereldwijde onderzoeken die zakelijk gedrag als gevolg van de pandemie meet, ontdekte Dell Technologies’ 2020 Index dat wereldwijd acht op de tien organisaties dit jaar een aantal digitale transformatieprogramma's versneld heeft doorlopen en dat 79% hun bedrijfsmodel opnieuw bekijkt (72% van de organisaties in Nederland).

De DT Index is een wereldwijde benchmark die de status van organisaties op het gebied van digitale transformatie en hun prestaties weergeeft. Aan het onderzoek deden 4.300 bedrijfsleiders (van C-suite tot directeur) mee van middelgrote tot grote organisaties in 18 landen.

Een nieuwe digitale transformatie curve
Sinds de eerste DT Index in 2016 en de daaropvolgende in 2018, laten de resultaten van dit jaar een stijging zien van het aantal Digital Leaders (de digitaal meest volwassen organisaties) in Europa tot 6%. In Nederland is het aantal Digital Leaders in 2020 hetzelfde als in 2018, namelijk 4%. Digital Adopters (de op één na meest digitaal volwassen organisaties) zijn in Europa gegroeid van 20% in 2018 naar 36% in 2020 – een stijging van 16 procentpunten. In Nederland is de groep van de Digital Adopters gegroeid van 11% in 2018 naar 30% in 2020.

Sinds 2018 registreert de DT Index ook een bescheiden daling in Europa in het aantal Digital Laggards (de minst digitaal volwassen organisaties) met 8 procentpunten, van 10% naar 2%. In Nederland was er ook een daling in deze groep, van 11% naar 4%. Ook was er een scherpe daling van de voorlaatste groep organisaties, de Digital Followers, met 19 procentpunten (van 33% naar 14%). In Nederland nam de Digital Followers groep ook af met de helft: van 44% naar 22%. Deze organisaties schuiven op naar de Digital Evaluator en Digital Adopter-groepen, die beiden zijn gegroeid.

"We hebben een glimp van de toekomst gekregen en de organisaties die hun digitale transformatie nu versnellen, zullen klaar zijn voor succes in het datatijdperk dat zich nu aandient", zegt Michael Dell, voorzitter en CEO van Dell Technologies.

Belemmeringen voor transformatie
De pandemie heeft de digitale transformatie over de hele wereld versneld, maar het garanderen van voortdurende transformatie is een uitdaging: 94% van de organisaties wereldwijd (en 92% in Nederland) wordt geconfronteerd met belemmeringen voor hun transformatie. Volgens de 2020 DT Index zijn dit de drie belangrijkste belemmeringen voor het succes van digitale transformatie in Europa:

 1. Gebrek aan budget en middelen
 2. Geen inzichten kunnen halen uit data en/of data overload
 3. Zorgen over data privacy en cybersecurity

In Nederland ziet de top drie van belangrijkste belemmeringen er als volgt uit:

 1. Gebrek aan economische groei
 2. Gebrek aan budget en middelen
 3. Geen inzichten kunnen halen uit data en/of data overload

Reageren in een onzekere wereld
Vóór de pandemie waren bedrijfsinvesteringen in heel Europa sterk gericht op fundamentele technologieën, in plaats van op opkomende technologieën. De overgrote meerderheid van de organisaties in Europa, 85% (79% in Nederland), erkent dat ze als gevolg van disruptie dit jaar een meer flexibele/schaalbare IT-infrastructuur nodig hebben om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene gebeurtenissen. Dit zijn volgens de DT Index de belangrijkste innovaties/oplossingen waarin organisaties in Europa gaan investeren de komende één tot drie jaar:

 • Cybersecurity-oplossingen
 • 5G infrastructure & 5G ready hardware
 • Data management tools
 • Privacy software
 • Multi-cloud omgevingen

En dit zijn de investeringen voor de komende één tot drie jaar in Nederland:

 • Cybersecurity-oplossingen
 • 5G infrastructure & 5G ready hardware
 • Data management tools en commercial/industrial robotics
 • Multi-cloud omgevingen
 • Privacy software

Nu het belang van opkomende technologieën door meer organisaties wordt erkend, denkt 81% van de Europese respondenten (t.o.v. 73% van de Nederlandse respondenten) dat er in de komende 3 tot 5 jaar meer gebruik zal worden gemaakt van Augmented Reality om te leren hoe je dingen in een oogwenk kunt doen of oplossen; 83% van de Europese respondenten (t.o.v. 81% van de Nederlandse respondenten) verwacht dat organisaties artificial intelligence en datamodellen gaan gebruiken om mogelijke verstoringen te voorspellen, en 72%  (t.o.v. 67% van de Nederlandse respondenten) voorspelt dat gedistribueerde ledgers – zoals Blockchain – de gig-economie eerlijker zullen maken doordat deze de tussenpersoon weghaalt.

Ondanks deze bevindingen is slechts 16% van de Europese en Nederlandse organisaties op dit moment van plan om te investeren in Virtual/Augmented Reality, slechts 27% van de Europese en Nederlandse organisaties is van plan te investeren in artificial intelligence en slechts 15% van de Europese organisaties (t.o.v. 11% van de Nederlandse organisaties) is op dit moment van plan om te investeren in gedistribueerde ledgers.

Onderzoeksmethode
In juli en augustus van 2020 werkte Dell Technologies samen met het onafhankelijke onderzoeksbedrijf Vanson Bourne, dat 4.300 bedrijfsleiders van middelgrote tot grote organisaties in 18 landen ondervroeg. Zo creëerden ze een wereldwijde benchmark die de status van organisaties op het gebied van digitale transformatie weergeeft. Vanson Bourne classificeerde de digitale bedrijfsinspanningen van organisaties door hun IT-strategie, workforce transformation-initiatieven en waargenomen prestaties te onderzoeken tegen een kernset van digitale bedrijfskenmerken. Dit is het derde deel van de DT Index (de inaugurele studie in 2016 werd opgevolgd door de tweede DT Index in 2018).

Ontdek hier alle resultaten uit het onderzoek: https://DellTechnologies.com/DTIndex 

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!