Wouter Hoeffnagel - 09 november 2020

Gartner belicht zes uitdagingen voor tech- en service providers

Zes krachten vormen tot 2025 een fundamentele bedreigingen voor technologie en service providers (TSP), voorspelt Gartner. Het gaat hierbij onder meer om geopolitieke en wereldwijde gebeurtenissen, veranderingen in vraag en verwachtingen van klanten en een veranderende marktdynamiek.

"Krachten buiten de invloedssfeer van TSP's vragen om een reactie: aanpassen om te gedijen of moeite hebben te overleven", aldus Rajesh Kandaswamy, research vice president bij Gartner. "De impact van zes krachten is vandaag de dag al voelbaar voor providers. In de komende vijf jaar verwacht Gartners echter dat deze krachten versnellen en een probleem vormen die providers dwingt nieuwe modellen, producten en relaties te creëren om te overleven en uiteindelijk succesvol te zijn."

Gartner verwacht dat de volgende zes krachten impact tot 2025 impact hebben op TSP's:

1. Verstoring door geopolitiek en wereldwijde gebeurtenissen

De toenemende handelsspanningen vormen de grootste geopolitieke bedreiging als we kijken naar impact op de wereldwijde markten. Providers die wereldwijd klanten bedienen of naar het buitenland willen uitgebreiden ondervinden impact van de wereldwijde handelsspanningen en de verslechterde relatie tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Onder meer wat betreft productstrategieën, het aantrekken van klanten, business performance management en corporate development. Gartner waarschuwt dat TSP's die zich hierop niet aanpassen concurrenten die dat wel doen niet zullen kunnen bijhouden.

Op afstand werken is door COVID-19 in veel organisaties de standaard geworden. Hoewel de toenemende digitale aard van menselijke interacties voordelen oplevert voor providers, kan dit ook negatieve effecten met zich meebrengen. Zo voorspelt Gartner dat in 2025 eenzaamheid, samenwerking en communicatieostakels de grootste uitdagingen zijn voor 50% van de medewerkers die op afstand werken. TSP's moeten hun talentmanagementstrategieën hierop aanpassen en zich bewust zijn van de impact hiervan op niet alleen werknemers, maar ook klanten.

2. Veranderende vraag en verwachtingen vanuit klanten

TSP's moeten zich tot 2025 aanpassen tot veranderende vraag en verwachtingen vanuit klanten, gedreven door transformaties binnen organisaties en bij inkopers. Kopers van business-gedreven en op de line of business gerichte technologie doen meer aankopen, versnellen migraties naar de cloud en investeren meer in automatisering en online interacties o hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en effectiever te concurreren. Producten beslaan een breed scala aan vereisten uit de verticale markt door nauwere samenwerkingen met en integraties tussen technologieproviders. Klanten verwachten een duidelijker beeld vooraf van de waarde die oplossingen leveren. Wie hierin niet slaagt zal niet groeien en klanten zien vertrekken, voorspelt Gartner.

3. Verstoring door opkomende technologieën en trends

Opkomende technologieën stellen TSP's in staat nieuwe markten te betreden, hun producten en diensten te versterken, de concurrentie achter zich te laten en efficiënter te worden. De opkomst van nieuwe technologieën levert kansen en uitdagingen op voor TSP's. Het juiste investeringsniveau in de juiste opkomende technologie op het juiste moment is cruciaal voor het destilleren van waarde hieruit.

4. Veranderende marktdynamiek

De veranderende marktdynamiek dwingt technologieproviders de komende vijf jaar hun strategieën, route naar de markt en bereidheid om gelijktijdig samen te werken en concurreren met andere providers aan te passen.

5. Uitdagingen door oude (en nieuwe) spelers

De veranderende marktdynamiek en snelle ontwikkelingscycli maken inzicht in concurrenten van cruciaal belang. Het simpelweg volgen van de bekende lijst met concurrenten is echter niet langer voldoende. TSP's moeten alert zijn op uitdagingen die nieuwkomers op de markt met zich meebrengen. Zo kunnen spelers uit aangrenzende markten in sommige gevallen nieuwe markten betreden en hier snel groeien.

TSP's moeten zich niet alleen voorbereiden op nieuwe en verschillende soorten concurrenten, maar ook manieren zoeken om concurrerend te blijven. Dit betekent onder meer het onderzoeken naar aanschafmodellen, de manier van zakendoen, customer experience en generatiegebonden vraag en aanbod. "In een tijdperk waarin 'ieder bedrijf een technologiebedrijf is' moeten productleiders meer concurreren met voormalige leveranciers van niet-technologische producten, eindgebruikers en megavendoren voor marktaandeel", aldus Kandaswamy.

6. Disruptieve business modellen

Technische ontwikkelingen, de beschikbaarheid van kapitaal en kortere ontwikkelcycli bieden tot 2025 kansen voor innovatieve vendoren met disruptieve business modellen. Leidende providers ontwikkelen bijvoorbeeld generatieve oplossingen die nieuwe waarde creëren ten opzichte van traditionele aanpakken door nieuwe combinaties van informatie, technologie en operations mogelijk te maken. Gartner verwacht dat in 2025 de snelste groeiende techproviders 50% van hun inkomsten genereren via generatieve of platform-gerelateerde businessmodellen op basis van cloud computing. 

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!