Wouter Hoeffnagel - 11 november 2020

Gartner onderzoek: Digitale innovatie en opkomende technologie helpen sterker uit pandemie te komen

Gartner onderzoek: Digitale innovatie en opkomende technologie helpen sterker uit pandemie te komen image

Digitale innovatie en de inzet van opkomende technologieën helpen de best presterende organisaties sterker uit de COVID-19 pandemie te komen. 2021 wordt een race naar digitalisering, waarbij de organisaties die het momentum kunnen vasthouden dat zij tijdens hun reactie op de COVID-19 pandemie genereren als winnaar uit de bus zullen komen. Dit blijkt uit de 2021 editie van de EMEA Gartner CIO Agenda, waarvan de resultaten tijdens Gartner IT Symposium/Xpo EMEA zijn gepresenteerd.

"Niets en tegelijkertijd alles is veranderd voor de CIO", zegt Tomas Nielsen, research vice president bij Gartner. "De ondersteuning voor werken op afstand die de COVID-19 pandemie teweeg heeft gebracht kan wel eens de grootste winst voor CIO's zijn sinds 2000. Zij hebben nu de aandacht van de CEO, hebben senior managers overtuigd van de noodzaak technologie te moderniseren en hebben de raad van bestuurders opgeroepen digitale business initiatieven te versnellen. 69% van de raad van besturen heet hun digitale business initiatieven versneld in de nasleep van de COVID-19 disruptie."

Wat betekent het versnellen van digitale business?

"Digitaal is uiteraard noodzakelijk in de hedendaagse omgeving. Er was echter een nieuwe normaal die CIO's dwong digitale business initiatieven in veel sectoren te versnellen", aldus Nielsen. "Om dit goed te doen moeten CIO's definiëren wat het versnellen van digitale business precies betekent en duidelijk zijn over hoe zij dit willen realiseren. CIO's moeten het moment pakken, aangezien zij wellicht nooit meer een kans als deze krijgen."

1.877 CIO's uit 74 landen en alle grote sectoren namen deel aan de EMEA Gartner CIO Agenda. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk organisaties met naar schatting 4,7 biljoen dollar aan omzet en publieke sector budgetten en 85 miljard dollar aan IT-uitgaven. Van de deelnemers kwamen 687 CIO's uit de EMEA-regio.

Vier manieren om het verschil te maken

Het onderzoek zet vier manieren uiteen waarop CIO's een verschil kunnen maken in zowel het versnellen van digitale business als de flexibiliteit op de lange termijn: anders winnen, multipliers inzetten, slepende projecten staken en het opnieuw toewijzen van resources.

Anders winnen

CIOs kunnen de organisatie helpen anticiperen op de toenemende digitale interacties die zij naar verwachting met klanten gaan hebben. 76% van de respondenten geeft aan dat de vraag naar nieuwe digitale producten en diensten in 2020 is gestegen. 83% van de respondenten verwacht dat dit in 2021 nog meer het geval zal zijn. "Dit is een keerpunt voor CIO's wereldwijd", aldus Nielsen. "We kunnen niet meer terug naar de manier waarop we voorheen zaken deden."

Uit het onderzoek blijkt dat er twee belangrijke verschillen zijn waarop de best presterende organisaties vaker inzetten dan anderen: het gebruik van digitale kansen om klanten te bereiken en betrokkenheid te creëren, en de snelheid waarmee nieuwe digitale producten en diensten worden geïntroduceerd. Negen van de tien best presterende organisaties zet in op digitale kanalen, terwijl bijna driekwart digitale producten sneller introduceert.

Organisaties die het gebruik van digitale kanalen vergroten om klanten te bereiken zijn 3,5 keer vaker een best presterend bedrijf. "Zij aan de top hebben volledig ingezet op digitale business, en zij hebben de mogelijkheden ontwikkeld die zij hiervoor nodig hebben", aldus Nielsen.

Zet multipliers in

Respondenten zijn in het onderzoek gevraagd bepaalde veranderingen rondom IT-managementtrends door de pandemie te karakteriseren. 70% van de CIO's geeft aan hun kennis van specifieke bedrijfsprocessen te hebben vergroot om de business te adviseren. Een evengrote groep zet meer in op het meten en berekenen van de waarde van IT.

"Ondanks dat de COVID-19 reactie wellicht het eenvoudig weg uitrollen van PC's lijkt, creëert het kansen voor CIO's", zegt Nielsen. "CIO's konden IT-managers opnieuw laten focussen op het versnellen van digitale business en hervormen van de kerntechnologie van het bedrijf. Op een zeker punt had iedere CIO tijdens COVID-19 kansen."

Staak slepende projecten

CIO's kunnen digitalisering ook helpen versnellen door systematisch slepende projecten te identificeren en staken. Veel respondenten melden dat hun salesvolume achterliep tijdens de pandemie. Onder de best presterende organisaties ligt dit percentage echter op 29%, terwijl dit onder de gemiddelde organisaties 45% is en bij achterlopers 62%.

Op andere gebieden melden respondenten juist winst. Denk hierbij aan financieringsmogelijkheden voor nieuwe projecten en de productiviteit van werknemers.

EMEA-Gartner-CIO-Agenda-2021-tabel.jpg

"Hoewel de omzet is getroffen, vochten leidende CIO's terug in plaats van een defensie aanpak te kiezen", aldus Nielsen.

Resources opnieuw toewijzen

CIO's uit de EMEA-regio melden gemiddeld dat hun IT-budget met 2,7% is gestegen, waarmee EMEA voorloopt op andere regio's. "We hebben een verschuiving in organisatorische investeringen richting IT gezien, ondanks dat het totale budget is gekrompen. De pandemie heeft dit versneld", zegt Jan-Martin Lowendahl, distinguished research vice president bij Gartner. "Het is zowel 'out with the old' als 'in with the new', zoals het migreren van on-premise naar de cloud of verplaatsen van budget van HR en finance naar IT."

32% van de EMEA respondenten geeft bijvoorbeeld aan investeringen in infrastructuur en datacenters te reduceren. 49% meldt tegelijkertijd meer te investeren in de cloud. 77% zegt meer vraag te zien naar nieuwe digitale producten en diensten die helpen nauwe contact te hebben met klanten. 39% verwacht in 2021 meer te investeren in customer engagement.

Door de COVID-19 pandemie is de aandacht voor IT toegenomen. Zo meldt 71% van de EMEA respondenten meer aandacht voor IT te krijgen vanuit de business. Zij maken hiervan gebruik om meer in te zetten op het meten van de resultaten van initiatieven en waarde van IT. 69% vergroot hun kennis van de business om beter advies te kunnen leveren over digitale producten en diensten. "In 2021 moeten CIO's betrokken blijven bij waardevolle, meer strategische initiatieven. Hoe beter CIO's presteert voor de business, hoe meer de business volgend jaar van hen zullen vragen", zegt Lowendahl.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Insight BW 27-09 tm 04-10-2023
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!