Redactie - 08 februari 2021

Brancheorganisaties zetten in op digitale kennis en economie met Digitale Binnenhof Academy

Brancheorganisaties zetten in op digitale kennis en economie met Digitale Binnenhof Academy image

Acht brancheorganisaties uit de digitale sector starten dit voorjaar samen met ECP en iPoort de Digitale Binnenhof Academy. De partijen geven zo invulling aan de behoefte om meer kennis over de werking van de digitale samenleving en economie over te brengen op politici, conform het advies van de tijdelijke commissie Digitale toekomst. Met het initiatief willen de organisaties Kamerleden ondersteunen met technische achtergronden, kennis en informatie over de digitale aspecten in tal van maatschappelijke dossiers zoals zorg, onderwijs, economie, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en weerbaarheid, handhaving en opsporing.

De organisaties willen bijdragen aan het verbeteren van kennis over digitale zaken. Dat is ook de conclusie van de tijdelijke commissie Digitale toekomst, die vorig jaar een rapport uitbracht met adviezen over hoe de Kamer haar kennis over digitalisering zou moeten vergroten. Het rapport concludeert ook dat het voor Kamerleden lastig is om objectieve en ongekleurde kennis op dit gebied te vergaren. Het probleem wordt vergroot nu veel Kamerleden die goed ingevoerd zijn op digitale dossiers niet meer verkiesbaar zijn, en nieuwe Kamerleden met weinig achtergrond in de complexe materie zich snel zullen moeten inwerken op hun dossiers.

Kennis van het digitale domein

“Als brede groep van organisaties uit de digitale sector vinden we het belangrijk om invulling te geven aan dit advies van de commissie. Daarom willen we samen met andere maatschappelijke organisaties iets doen om deze kennis bij Kamerleden op te bouwen”, zegt Michiel Steltman van DINL, een van de initiatiefnemers. “Digitale ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in beleid voor onze toekomstige welvaart, welzijn en veiligheid en het is belangrijk dat onze bestuurders, beleidsmakers en politici over de noodzakelijke kennis van het digitale domein beschikken. Met ons initiatief willen we in eerste instantie politici voorzien van ongekleurde, betrouwbare inhoudelijke informatie, gegeven door experts.”

De Digitale Binnenhof Academy start na de verkiezingen met kennis- en informatiesessies die toegankelijk zijn voor politici en hun beleids- en fractiemedewerkers. Het samenwerkingsverband wil onder andere kennis en achtergronden geven over cyberveiligheid, ontwikkelingen op het gebied van de cloud, dataverzameling en bescherming, ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, kwesties rond marktmacht, de groei van de digitale infrastructuur, duurzaamheid en ruimtelijke ordening, mobiliteit, privacy, handhaving en opsporing in het digitale domein, en meer. Daartoe worden ook experts vanuit andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd.

Complexe materie

“Het gaat niet alleen om kennis over de werking van technologie. Inzicht in de juridische, economische, bestuurlijke of maatschappelijke invalshoeken zijn eveneens erg belangrijk. Al die aspecten zijn van belang voor effectief en goed uitvoerbaar beleid en regulering. En de materie is buitengewoon complex, zoals we met regelmaat zien bij debatten en onderwerpen”, aldus de aangesloten partijen.

BTG-leden en partners die interesse hebben om zich bij het samenwerkingsverband aan te sluiten of meer informatie willen, kunnen zich melden bij Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Deelnemers aan het initiatief zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers), Cyberveilig Nederland, DCC (Dutch Cloud Community), DDA (Stichting Dutch Data Center Association), DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland), FCA (Fiber Carrier Association), NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort.

Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
ALSO CTV BW 30-05-2023 t/m 06-03-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!