Redactie - 12 februari 2021

Agentschap Telecom intensiveert toezicht op veiligheid devices

Agentschap Telecom intensiveert toezicht op veiligheid devices image

Een veilige digitale infrastructuur is onmisbaar voor duurzame economische ontwikkeling. Dat blijkt eens te meer tijdens de coronacrisis waar ons land in verkeert. Iedereen moet kunnen vertrouwen op de veiligheid van digitale producten en diensten. In het vandaag gepubliceerde Jaarplan Toezicht 2021 beschrijft Agentschap Telecom hoe het bij wil dragen aan deze belangrijke ambitie.

In 2021 intensiveert het agentschap het toezicht op de veiligheid van apparatuur. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de elektrische veiligheid, maar zeker ook om cyberveiligheid. Consumenten kunnen zelf natuurlijk al veel bijdragen aan hun cyberveiligheid. Maar in de groeiende markt van elektronische (smart) apparatuur moet ook het toezicht meegroeien. Agentschap Telecom bereidt zich voor op een nieuwe toezichtstaak op gebied van de certificering van (smart) apparatuur. Gecertificeerde apparatuur moet voldoen aan strenge veiligheidseisen. Dat maakt ze beter beschermd tegen o.a. hacking. Dat is een belangrijke stap voor de digitale veiligheid.

Artificial intelligence

Als artificial intelligence (AI) veilig wordt toegepast, biedt het de maatschappij kansen en voordelen. Tegelijkertijd moeten nieuwe technologieën betrouwbaar zijn. Daarom staan de veiligheid en betrouwbaarheid van AI hoog op de agenda van Agentschap Telecom. Agentschap Telecom werkt in internationaal verband aan het ontwikkelen van standaarden en eisen die aan AI-processen gesteld kunnen worden. Vanwege het feit dat AI al breed wordt toegepast en inmiddels in alle economische sectoren zijn intrede heeft gedaan, is de veiligheid van AI een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. John Derksen, hoofd Toezicht van Agentschap Telecom daarover: “Toezicht op AI is alleen mogelijk vanuit de gezamenlijkheid. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de digitale infrastructuur heeft Agentschap Telecom daar een belangrijke rol in, maar diverse collega-toezichthouders evenzeer. Dat vraagt om samenwerking en afstemming. Daar wil ik graag het voortouw in nemen.” 

Metingen 5G

In verband met de uitrol van 5G voert Agentschap Telecom het aantal metingen in 2021 op. In totaal staan er 400 op de rol. Vorig jaar waren dat er nog 275. Agentschap Telecom controleert of de veiligheid van de veldsterkte beneden de vastgestelde internationaal gehanteerde limieten blijft. In Nederland is dat het geval.  

Ecosysteem

De digitale infrastructuur is een ‘ecosysteem’. Het bestaat uit fysieke infrastructuur - zoals glasvezel, datacenters en antennes - en aanbieders van digitale producten en diensten. Voorbeelden daarvan zijn clouddienstverleners, ICT- en hostingbedrijven, fabrikanten en importeurs van apparatuur en mobiele operators. Dit samenhangende stelsel zorgt ervoor dat we online kunnen communiceren, winkelen en werken. En het maakt dat bedrijfsvoering en -processen beter, efficiënter en duurzamer kunnen verlopen. De digitale infrastructuur verbindt de samenleving en is een onmisbare voorwaarde voor alle economische sectoren. Digitale incidenten kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting en schade. Agentschap Telecom wil alles in het werk stellen om dat te voorkomen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!