Redactie - 29 maart 2021

Provincie Noord-Holland belicht in blog discussie watergebruik datacenters

Provincie Noord-Holland belicht in blog discussie watergebruik datacenters image

Cees Loggen (VVD) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen), Water, Water als economische drager (WED) Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), heeft een blog geschreven over de discussie rond datacenters in zijn provincie. Hij reageert op artikelen in de media zoals De Telegraaf over vermeende watertekorten als gevolg van de aanwezigheid datacenters in de provincie.

Logen vindt het daarom belangrijk het volgende mee te geven zo meldt hij in een blog:

"De vragen die in het artikel opgeworpen worden leven ook bij het provinciebestuur. Ook wij willen duidelijkheid over wat de impact is van datacenters op de leefomgeving, op de energieleveringszekerheid, op de watervoorraad, op het oppervlaktewater en helderheid over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen.

De opwarming door klimaatverandering zorgt voor langere en drogere zomers, wat leidt tot hoger (drink-)waterverbruik. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft daarbij onze bijzondere aandacht. De verwachting is dat langdurige droge zomers vaker gaan voorkomen, dus daar willen wij als provincie op anticiperen. Dat is onze taak, die wij uiterst serieus nemen.

Het waterverbruik neemt in die langer durende en warmere periodes sterk toe, logischerwijs óók door datacenters die juist dan meer koeling, dus water verbruiken. Over de water-uitdagingen in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering komen beleidsadviseurs via webinars met enige regelmaat bij elkaar om kennis te delen en te overleggen.

Juist eerder deze week werd ik benoemd tot hoofd van de werkgroep Verdringingsreeksen en Watervragers, waarin wij als provincie overleggen met andere provincies en bij de watervoorziening betrokken organisaties over de watervoorziening en oppervlaktewater.

Toch: voor een goede aanpak moet je wel eerst goed weten waar je het over hebt. Dat vereist onderzoek en het ophalen en delen van kennis met verschillende partijen die betrokken zijn bij de watervoorziening.

Wat betreft het onderzoeksrapport over waterverbruik en impact op het oppervlaktewater door datacenters, dat wordt genoemd in het artikel: daarvoor is inderdaad door de provincie opdracht gegeven. Dat was juist omdat wij goed inzicht willen hebben in hoe het zit met het waterverbruik door watervragers, zoals datacenters, en wat de impact is op het oppervlaktewater, in combinatie met de langere en warmere zomers en het hogere waterverbruik.

Zoals gezegd: je wilt eerst goed weten waar je het over hebt. Helaas moesten wij concluderen dat het genoemde rapport naar onze mening nog onvoldoende onderzoeks-data opleverde (de steekproef was te klein) om goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken. Om die reden – en die reden alleen – hebben wij het rapport dan ook niet gepubliceerd.

Onze beleidsadviseurs spreken daarnaast met elkaar in alle openheid. Het artikel in de Telegraaf spreekt over een webinar met beleidsadviseurs. Dat staat gewoon online en is hier te vinden (video).

Eerder deze maand werden Provinciale Staten geïnformeerd over de start van het opstellen van een provinciale aanvulling op de datacenterstrategie van de Metropoolregio Amsterdam. Daarin wordt op een rij gezet wat de mogelijkheden van provinciale sturing zijn voor de thema’s waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact en de economische waarde, waarbij ook mobiliteit kan worden betrokken. Deze datacenterstrategie geldt na vaststelling voor Noord-Holland.

De planning is om deze datacenterstrategie vóór het zomerreces aan Provinciale Staten te kunnen sturen."

Arctic Wolf BW vierkant Dutch IT Channel Awards Nomineer Nu vierkant
canalys BW 7 juli tm 2 okt 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!