Witold Kepinski - 15 juni 2021

AFM gunt externe inhuur van hoger opgeleid personeel aan HeadFirst

AFM gunt externe inhuur van hoger opgeleid personeel aan HeadFirst image

Bij de Europese aanbesteding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de externe inhuur van hoger opgeleid personeel is HeadFirst op de eerste plaats geëindigd. HeadFirst krijgt daarmee de taak externe professionals te leveren voor functies op het gebied van onder andere Finance, Legal, HR, Communicatie en Inkoop, waar later ook nog ICT aan wordt toegevoegd.

De raamovereenkomst kent een initiële looptijd van twee jaar met een ingangsdatum van 22 juni 2021, met de mogelijkheid twee keer te verlengen voor de duur van een jaar.

Behoefte aan specialistische marktkennis
HeadFirst gaat de AFM, samen met twee andere partijen, voorzien in haar behoefte voor externe professionals. Dit zijn professionals binnen de vakgebieden; Finance, Legal, Human Resource & Facilitair, Business analyse, Communicatie & content management, Informatiemanagement & -beveiliging, Compliance, Integriteit & Risicomanagement en Inkoop. Per 31 juli 2022 wordt ook de ICT-inhuur via deze raamovereenkomst uitgevraagd.

Door de toenemende veranderingen in de markt verschuift ook het profiel van de door AFM benodigde kennis. Zo ligt de focus op een nog meer datagedreven wijze van toezicht. Daarbij is er behoefte aan specialistische marktkennis. Geo van der Wilk, CCO bij HeadFirst Group heeft er alle vertrouwen in de AFM hierin te kunnen voorzien: “Om kwalitatief uitstekende, beschikbare kandidaten te leveren maken wij gebruik van ons warme netwerk van ruim 50.000 zelfstandig professionals en 5.500 leveranciers. Daarnaast werken we voor deze raamovereenkomst samen met 24 onderaannemers met medewerkers in dienst die uitblinken in de expertise die de AFM nodig heeft.”

Wet DBA
Voor de AFM is voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), vanzelfsprekend een belangrijke eis. Van der Wilk zegt hierover: “Voor zowel onze opdrachtgevers als opdrachtnemers treden wij op als adviseur ten aanzien van de wet DBA. Met een doordacht beleid en concrete maatregelen geven wij invulling aan twee van onze kerntaken: opdrachtgevers compliant laten inhuren en het borgen van de zelfstandigheid van zelfstandig professionals.”

Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023 Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!